Skip to main content

Full text of "Stair-ċeaċta. sgéalta gearra ar neiṫiḃ & ar ḋaoiniḃ i seanċas na hÉireann"

See other formats
,„., . ■ ...•:',■',', ' 
SCA1 R-CeACC A ie-c\l)v\n & tuvon. 
caú ótuAtiA c^ifib. te^tMji a hAon Scai r - CeAócAs .1. SgéAlc-A se^nn^ ^\\ tieiCiO "] ^n "óAomio i Seánó-ap 

v\a tiéine-Atin, 

•00 rsttíob 

eo$An ó neACCAin. 
An n-*d cun AtriAC -oo CotiiiUv\t) tiA sAe-óttge, 

1 triD^ite Áca CliAc. 
1905. 
9{? 
06 BRISTED BY 

8EALY, BRYERS AND WALRER, 

MIDDLE ABBEY STREET, 

DUBLIN. 

3263.6.'04. 180355 BOST0N OniLEGF Ati bnotUxc 1f Do'n ^\of 05 a ce<\p<vó tu\ f^é^tr^ be^A pcAjvó-A 
fo, -j, lontmp 50 tnbefoír pmpti'óe f o-tuigte fo-téigce, 
b'éige-An f5éc\t a ctmuvó te cun 1 twic tu\c ju\ib acc 
4fi pcAifi tom. Ilít tfti-A tu\nru\t<Mb <\cz ciu\tiu\ aii 
f^éit -j níoj\ b'fuU\ij\ cnoi*úe -j <<\tu\m <\ cun ionncA nó 
ní bevVó <\on cotugcVó 45 TMOinib cj\íontu\ ionnCv\ ní 
hé *\riu\in 45 *o^oimb 05^. T)^\ bícm pn b'éi^e^n 
cunuvoóif\ev\cc a ú&dnAffi .a beat) *oo j\éin rífmne 
t\Á fCv\ine. 

1liro eite, Cv\icre*vó &n cu\mc **] an fgéAt & bett 
•pimplróe, &S U V cev\pv\im rém ^un beAg pA.\c-<M|\e 
5^e*óit5eo|\<\ 'fA cín tu\c *ocui5rró an CAmc -j mnpnc 
c\n r^éit -] 50 món-trtón -an cé 4 mberó nu\igifcin 1 
*oce<\nnc<\ 5ttu\ife *oo con^tumi -iM^e. A^uf ctun 
1 5Cv\f 50 mbexvo n& f5éc\tCv\ btntte *oe-ACAi|\, if 45 
éinge fudf 1 45 *otit ctm cofx\ig & Cv\icpe*\f T)x\tCAí a 
beic — ní beii) ruvo 1 5Coriitu\róe m<\ bpv\if*oíb — -j nú 
f-Ag-Ann f uvo con^tumi x\nnfo, if ítumc an nu*o é. 

U-Á mé buróe^c *oo mo cx\nAro -] *oo fec\n-cc\tu\i*o na 
5<\et)it5e ; *OomtuAtt Ó liAtáin, t).A., x\n f^nú-ouigcecjin 
f^ot, a CU5 a ISn con5v\nc-<\ *ó,v\m teif &n 5Cc\mc a 
mínitigv\t) **] a *óev\tuMti rimptróe, -|, rneipn, *oo mo 
óx\|\v\ro <\n tc\oroec\c, a ctnn 50 mion if 50 mmic x\n x\n 
eot<\f mé. 

e. ó n. SCAItt-CeACCA. te.it.- 


níé. 


Cige<Af\nriu\f 


• • • 


... 


1 


meAótt 
... 


4 


pUe.\t) Oifín 


... 
11 


ConcutVdf m^c t1eo]\\ 


1 . . 


. . . 


13 


t1*\ T)|\AOite 


17 


riaorh pÁ'01^15 ... 
... 


23 


Cíf Í\A 11Ó5 


• . . 


... 


27 


Colin Citle 
... 


29 


DpiSm 


. . 


... 


34 


Clu^m C.M|\o 


■ • 


. . • 


39 


C*\c Cnuic ^n Aif\ 


. . 


... 


44 


*OuY|\tttuiT) tTUc t11uf\c*\tu\ ... 


.. 


... 


47 


Conu\f tllAC 5 e< M A ^ 1lc 


. . 
52 


1liu\5^t) tu\ n^áetteAl 


... 


. . . 


57 


v\n C<\c 5 l ^r 


.. 
61 


t)é«\t x\n St<\ t3ui*óe 


.. 
63 


pei*otim Ó CeAtU\ig 


. . 


... 


68 


Sé^fiu^t) Ó T)orhiu\itt 


• • 


• • • 


73 


p<\*0]\v\i5 S-s\if\fé*\t 


• * 


.. 


74 


\\n JT^otcú 


• . 


• . • 


79 


SeAgáfl t1U\c Stnone 


9 • 


» . • 


84 


Squire 5 e ^ 1 FfeemAii 


• • 


• • • 


91 SCAItt-CeACCA. 
I.— njevMinrruxs. 

lU\ifjfteo.c ; múj< «\nn péifi, proud. Cu.\|i ce^r^, a rainbow. 
Cuv-.c, a drinking cup. SstÁOAróe, a slave, labourer. 

V : be-AÍCAifie, during May. in Mav. *Oéice bnéije, false gods. \MmA1l J-WOA CAf élf DAlf 

eit*.e«.\rhóm £)í jm 1 néifinn 
X)\\]\ b'vMnm Uige.A-pnnio.f. 
fe^f iuMt)|\e^6 «a trí Atin, Águf 
tu-.rj ríuMú teif nv\ xu\oine a 
tieit *oe^f gtán *u\U\nc.\. 1r te n-*\ tmn *oo nmne-tvó 
ctuó<\ óin Af *ocúr, Aguf tnotuMn bnott0.1t; óin. Í)íoxj 
tu\ru\í ^5 tu\ tu\omib <\n c-Am rom, A£Uf cteir eite, 
^gur bnomuwó Ci£ex\fnti*iAf ctu\c óin nó biofián óin 
4f ^n cé b'fe^nn. t)í n.\ ooome UM*oin -poltiin 4i$e, 
a\cc ní tvMb *\ fiof AC4 50 fdib o.on X)i>a <c\nn. 

'Sé v\n cmeil cé<\*onv\ év\TUM§ a bío*ó Af 50.6 utte 
*óume ^gur ní fdit) don gt&df 05 dri fíj rríor fédff ná 
m^n bí Ag dn bfedf bd boicce ru\ cíf- ílíon fcdlúni$ 
fm te Ui$ev\nntfu\r, rtidf fri r*é UAiftfedó, 45uf 6e^p pé 

B Sc<Mrv-ce,<\ccx\, ctex\f a *óé^n^rh te c^if ueÁmc n^\c ju\ib n*\ 'o^.tie 
mófw\ -A5Uf iia TMome boccA tru\f & céite. 

t3í fé x\mtng, nuMT)in ; fx\ í)ex\tcx\me, caja éif éifge 
Sféme. t)í <\n rinMT)in fomnc 5x\fb Agtif bA ge^ff 

50 bf^CA fé ctix\f 
cex\cx\. ConnxMC fé 
cex\nn cex\nx\ f\oirhe 
rin 50 tnmic, x\cc 
bí f é -05 ctnrhniug- 
x\t) x\f\ nx\ •OAoinib 
x\noif xxgtif tÁmi5 
ftn^ome^t) mx\ 
ce^nn. T1í f&c& f é 
x\n ctiAf cex\tx\ a\\ 
pvo, tnAf bí ctnx) 
•oe'n coitt iT)ir\ é 
fém ^stif a íocc^f. 

CtMlT) fé ft1x\f x\f\ 

cnocán a bí 1 n^Af 

T)Ó 1 f1ÚT) fUX\f nA 
CijeAjinniAf. fif 'nA T)i^it). ContuMC fé Annfin An cti^f cexXCA 50 
D H e ^5 5^" lomLán, x\£tif -oubxMfC fé te m^c ottAfh^n 
a bí 1 n-émpe^cc teif : 

" C-Aitfit) mé íia "Oúome x\ fomnc T)o fvéif íia nTMt- 
x\nnx\ f om, •] nx\ TMCx\nnx\ 50 téifv a bent x\5x\m fém." 

tlUAIfi A CUA1T) ^MI f í -A-bxMte CU1f\ f é f10f x\f\ AV\ x5f\T)- 

otU\rh, 1 T)'mnif f é x\n f gé-At *oó, &% \\Áx> teif nx\ T)x\ome 
a fomnc, x\on -oaú ^rh^m a c^b^\ifc *oo'n T)f\eAm bx\ 
boióce bí 'jwi cíf, "] fex\cc nTMc x\ tx\bx\ifc "oo'ti fíg. Oí Ati c-OtiAfti |V\fC.\ teif fm. Ciumtj fé *\nu\c Aguf 
fomn fé tiA -o^ome niAf fo : 

I. ^n S^t^o^i-óe, Y é f iri Atl V e W *°° ^'ír le 1 D - v 
boicce 'f^ n cíf. 
II. An cAite^ó — 51 be^gin CátmAti 6i£e-*fe4fl. 

III. <Xn S<\i§Tjiúf. 

IV. An peittné>áf 4 ju\ib cuitj rru\it Cv\tm,\n ^M^e. 
V. An TJume ttafAt. 

VI. An c-OtU\m. an peop b.\ cníonn,\ Ag <\n rxí^; ; 

VII. Ati 1lí ^511 f v\n tWtiftfo&Ati. 

ftomne^fj tu\ Tu\fu\ntu\ oj\ju\ fom ; fiuMf ,\n cé,\*o 
*of\ e^tn tu\c, Ati ru\f A *or\e,\m tu\ rj,\c. Ati cj\e,\f Tjfeom 
Cfí -óát, Ati ce,\cr\c\rTUYó Tjfe,\m ceicfe tj„\c. aií 0(115- 
e*vó Tjfe,\m óúi^rj^t, Ati péAffiAó Tjpe^m pé "óaú, Ajuf 

cu5<vó fe,\cc nru\c tjo fíg ^5"f tjo b,Mnfíog,\m. 

t)í n,\ Tjv\ome c\f f,vo f,\fc,\ leif x\n fíg fm. *\cc bv\ 
pÁ5<\ni\i5 u\tj 50 léif, "] fmne^TMf rjéice bféi^e rjóib 
fém. t)í *\on tju\ móf Aiitditi .\c.\ 1 tTI,\g Stéocc 
Úu^^Tj^f " Cfom Cf iu\c " triv\f Atnm Aijt Ciumtj Ati Rí 
^5Uf Ati ótnTj if mó tj'-á rj,\omib te moUvó -] «vóju\rj *\ 
c,\b,\ifc tjo " Cf om Cf u,\c " U\, -j pttdip $,\c uiterjume 
*\Cx\ b,\f x\n U\ foin 1 n-émfCACC 45 tT)c\g Sté<,\cc. t)í 
Ui$e4r\nrru\f cof éif 4 beic ma fíg fé bti*\rjn,\ xjé^ "| 
Cfí fiói*o/n c-,\m fom. 

c\ bí ann="00 b'ecvó é. 

bA"ó=bu , ó. 

Cteir = ctir, cteAfA. 

c\n an cé b'f e^|'.|; = cvtt 411 cé x>o b'fe«ijif. 

tÁi-oin fott^m = 3o Vátoiii -] 50 pottÁin. 4 ScAif-óe^óca. 

Ar\ ruAf ce&t& Af fAT) = Acu cuix) -oe'n cuaji ceAtA ; An tuAfi 
ceAÚA 50 téir» ; uuaji ceAtA = bo£;A ceAtA, cua^ ceAtA, boJA bÁif- 
1:136. 

SAi5"oiúf = fAi5T)iiíiti. 
f eitméAf» = feitméAfiA, feifimeóif. 

A fiAib cvji-o rriAit tAtmAn Ai$e = A5 a fAib cuit) m^it tAtAim. 
Cin'onnA = mntteActAmtA, 3éAf{-c«iri$e. 

Cfí "ó-At, ceitfie -ÓAt = tfí "OAtA, "OAtAnnA; ceitfe "OAtA, "OAtAnnA. 
tTIaj StéAct : An tí ji A5 bun Stéibe An lA|iAinn, 1 5ConnT)Ae tiAt- 
•of uim, Aguf A5 r íneA-ó foifi "] foifi nx>eAf ó'n ftiAb fm. 11.— mevVóft. CthtiuJA-ó = íoc nó *oíot aji Aif. 
fr»eó = teó, inA bpoóAiji. 

t)U AlteAT>Af = ÓU &T>A\\. 

thof, a stake. Ctoi^ne, pl. of 

ctoiseAnn. 
ÚA4f5 fí = she offered. 
ÍAoc = feAf lÁit)i|t mifneAmAit 

cféAn. 
CteAf = a trick. ConnACCAib, .1. An cúi^eAÓ. | lAfACt, a loan. 

bAmcjieAbAC, beAn a bfUAifi a t)wx)ó$, a heifer. 

f eAf bÁf : beAn 50 bf uAif» a 

f eAji bÁf . 
pofCAtriAit, proud,having "airs." 
téiteA"OAC, ostentatious, showy, 

fond of displav. 
^fuf = Áit comnui-óte, teAc. 
tlÁt CfUACAn, 1 n-Aice te Cuitfc 

1 5Connx)Ae Uof-ComÁm. 
tnAom, f Ai-óbjieAf, means, riches. 
CAOif eAc, a chieftain 

QS cionn céxvo btiATjAm jtoirh <Mmfif\ Cfíofc 'f^* *>] 
eoé^i"ó ma fíg A|\ éifmn. t)' mge^n *oó me<vót>, 
^gtif, CAféif An cíf a fomnc tjó, tu^ fé me<vót> te 
pófxvó tjo tmne, ^n f\í t» ar\ Conn4óc<Mt). C^itte<vó 
Cmne c^m^tt 'na tjumtj fin, -j Annpn -o'pm meAÍ>t> 
■oeió mt)ti^fjnA eite mA rj^mfíogAm a\\ tvw^e Connúóc, 
Aguf í m<\ rj.MncfeAfjAig. p°r P <<W f lAlt VaigneAó, 
feAf tj^|\ fj'amm Oitiott mójv i t>í móif-feif e^f m^c 
^ici teif-f e^n. t)ean pof CArhxMt téiceATjÁC iMiíjfeAó a bí mnci, i fvu*o 4f\ bit <a óuim;e<yó fí im\ ce^nn a 
•óéxvn^rh, -óéxmpvó fí é, bA cum^ téite cé be^*ó "Ag 
bxv^xMfvC uij\f\i. 

tlmne a ViAtAip Á\\ur bf\e^g *ói a% t\<\ic CfuuACx\n 'f *\ 
5Conn*oae &\\a *ocu5c<\f\ tlof ComÁin anoif, -] if <\nnfo 
bí fí m^ corhnui*óe ó póf p Cinne. 

Úofuig Oitiott i í pétn ^s c<\mc, IÁ } a\\ a fwMb *oe 
rh^om a^ 54Ó <\on T>ume x\c<\, ttlevVób 45 jtá'ó suf mó 
bí xMCi-fe, <V£Uf Oitiott 45 f\x\t> ^Ufv mó bí ^i^e-fe-dn. 
D'éifig ^n óainc óorh T>Án>A foin e*\cof\f\*\ f S •óeifieAt), 
n^f\ b'f ét*oif\ -dn f £éx\t a f\éi*óce^\ó 5^11 cuix> s<\ó éinne^ó 
<\ óuf 1 scomófCóf te cui*o x\n "ouine eite. Uugxvó aimaó 
<\nnfm %aó a fiaib 45 tT1ei*ób, i*oif ój\ -j xMfvseA-o, f eói*o 
A^uf péx\f\tx\í, f ío-o-aí 1 ffótt, bex\tx\*óx\ó ceitfe ^cof -| 
5-aó émnró eite *o'^ fuMb xmci, -j cuif\e^*ó ff\é óétte ixvo. 
tlmne-At) av\ cte-Af céxvona te mdoin Oittotta, -] 'fé AV[ 
oif\eA*o cé^-on-A bí 45 *oume -j bí 45 av\ *oume eite, cé 
-if moice *oo t^jvb bf\ex\g bí a$ Ottiott t-Af\ rr\A\\ bí a^ 
tTlerób. Cuif fin fe^f^ uif\f\i -j óuif\ fí ce^cc^if\e 
^m-Aó 45 cu*\f cugxvó CAifVb a bex\*ó óorh bfe^g te cexvnn 
a fif. t)í au ce-A6c-<Mf\e 45 imte^óc nó 50 bpu^if fé 
fgé^t-A 50 f\4ib c-Af\b ^5 *0<Mf\e, c^oife,Aó a bí 'nx\ óorh- 
nui*óe 1 jCuxMtnge, níof bf\e<<\gt><\ 'nÁ cx\f\b OitiotL<\. Af\ 
Ar\ bpomqe boife, óuif fí *\n ce-Aóc<Mf\e x\f\ fiub<\t 50 
*ocí T)xMf\e 45 i^f\f\Ai*ó lAf-Aóc^ ax\ cxMfb Atf\ 50 ce^nn 
btixvón^, ^suf as seAllA'ó 50 T)ciubfuvó fí teit-óé-á*o 
bu*oó5 *óó 1 scexmn riA bti-A*ón^ m-Afv óúiaug-A*ó. t)í 
nAonb<\fv eite v.eA\\ 1 n-émfe^óc teif ^n ce^ócxMfie **] 
"o'i^fvf^"©^!! 1-Af aóz au c<Mfvb a\\ T)vMfe. DubvM^c D-Áife 6 SCAIf.ÓeAÓCA. 

50 *ociubf,A*ó fé fin *oói£) -A^uf fÁitce, -Aguf fu<AftA*o,Af 
a rmótxMn te n-ice 1 te n-ót <\n oi*óóe pn 45 ceAó 
*Ó-Aife. TVót feAf aca -dn iom.AfiC,A, "j, nu-Aif a bí fé 
teAt-fús-Aó tofuig fé A5 *oé.AnAm s^ifse, -j *outxAif\c 
fé, mun-A £)puigi*oíf ay\ CAfb 50 féi*ó, 50 mt>,Ainpi*oíf 
-Atri-Ac 5-A11 £)ui*óe,Aó,Af é. tlu-Aifi a cu-aLa TXÁife fm 
f innbeAnnAc. 

rjuAit peAf5 tfióf é, "j *óít>if fé n^ ceAócAifí 5^11 av\ 

CAft) -A CAti-AlfC *OÓl£>. 

Ú-Ámi5 fM*o ^f ^if 50 CfvUAó^m "j *o J innfigeA*0Af x\n 
f5é>At *oo ttlei*ót). 1 n-Áic At\ ceACCAife £>í -aji meif^e 
a óujvpÁ gU\f -j teitfgéAt a g^t)Áit te TXÁife, 'fé fu*o a 
fmne -An txAinfuog^n "óÁn-A fo ceAócAifí eite óuj\ &xx\&t 
&S iAf\|wu*ó con^AncA ó fií§ tn\ tTlurh-An "j ófigÍAigeAn mevVób. 7 

^5 U T í F^ ln *°° féi'óce-Aó v\tru\c te *óut cun Cj\o*Ov\ te 
*Ov\ife, le 50 mbvMnfecVó fí Aii Cv\fb *óe *ó , ,c\ vMivoeóin. 
Úámis pn C111C1 con^ncMti ó'n X)S ótiigeA'ój "| míle 50 
teic •o , fev\fcMb UUvó f peó. í)Uv\itev\*Ov\f\ foif cj\ev\fnc\ 
n-A Sion^mne "] cuif\evVOv\f\ f úcc\ 1 n-v\ice Cev\tiv\nnv\if. 

tlí fUMb c\on x\|\m te feicfinc ^5 cev\cc \t\A h-4$Ai l ó, 
c\óc x\n cé<\*o oit)óe óv\icevVOv\f c\nn mc\f\b CúówtAlnn 
Cfiúf ac&, cuin fé A sctoi^ne v\f biofi, ^5Uf fc\ic fé aw 
biof c\f\ bfUv\c v\c<\. tlí fw\ib U\oc beó com cfév\n te 
CúcuUMnn v\n U-dif fm. An ovóce t> } S\\ 50101111 fin 
tiu\f\b fé cév\*o fev\f •o'.dfim ltlei*óbe 1 a\j\ fev\*ó 1 bfv\*o 
'iu *óiv\i*ó fm níof tei^ fé ovóce fcAif\if gAti cévvo U\oc 
v\ m^fbugcvo inffi. t1í fv\ib v\tiiv\f\c te fv\gv\it cMf fém 
*oe fiubv\t tv\e. C*uifi mev\*ób fiof v\iu fv\ *óeif\evVó, -| 
nu-cMf v\ Cv\mi5 fé cuici, óomivMC fí iu\ó fUMb v\nn <c\óc 
buc\óv\itt 05. Ú^\if5 fí fv\i*óbf\ev\f *óó. v\6c a cev\cc *oo 
óofi£rtAffi *ói fém. t1í 5U\cpv\*ó fé ón nv\ vMfv^ecvo ucmci, 
r\Á ní tiocfv\*ó fé cuici, c\cc funne f é mv\f5v\*ó téice, .1. 
c\on U\oc v\triv\m v\ tf\oi*o 5c\c v\on Iá *] 50 tei^fecvó fé 
*óóib 'f^ n ovóce. TVfvUi fm mc\f fin, CúcuU\mn 45 
m^fbugcvó fif 5<\ó U\, 50 *ocí ^un ctnn tTlevVób feifec\fi 
-v\triv\c 1 n , v\5v\i*ó. t1uv\if v\ xn nuu fí v\n ctec\f fom v\if, 
cofuig fé v\5 mv\|\bti5v\*ó 'f^ n oi*óce v\fíf. t)í fé 
f^fuigce fiuncv\i5ce fv\ *óeifiev\*ó 5v\n co*otv\*ó 5<c\n 
fUxMrhnvMf vM^e, v\cc Cv\mi5 an c-ACxMfv a bí 'p* r ltlA S 
fí*óe vM^e ctn^e 1 rhot fé *óó *out v\ co*otc\*ó v\u fe^vó 
Cf í oi*óóe 1 Cfí t.\. Ctiv\i*ó. An cev\C|\v\niv\*ó tv\*o J éi|\i5 
Cúóutv\mn 1 -o'ionnftng fé v\n c-v\fm v\|\ fv\*o, •*] v\f f ev\*ó 
v\n tv\e fm |\mne f é &n~A\\ , ^5 *out cimcev\tt An vMftn mv\ 8 Sc^ijvcedóc-A, 

óAf\bxV0 "i &$Á te^s^n. t1u^if\ & bí aw Iá pom ipag 
-Aige tf\oiT> pé 'n^ n*oume ip Su* n"oume A\\\y 1,4*0, 50 
*ocí 5uj\ óuif\ 1Tle,<vób pe^fvoi.A'ó, cajva t>o Cúcut-dmn 
péin, ma comne. 

tlíop b'í pm x\n Cf\oi*o f\ éró r\Á avi Cf\oro gnÁt^c ; níon 
b'í pm cjioit) n-A tnbó m-dol. t3-d 1 n-Ag<M*ó & cop a 
cu4it) £e4f\*oi<vó te CúóuUMnn ó cúp. Cuin tTle^'ób n-á 
•OjiAoice óui^e -j b^5<Mf\ pí 50 scuippi-oíp cun b,Áip é te 
T)fu\oiT)e<<\cc 7 te bex\fvc<M'óe-<\cc, vá mbe^vó 1 n*oÁn 1 
n^c *octocpvó pé 45 cnoro. Anripm T>ub<Mf\c £ex\f\- 
•oiAt) teip pém 50 mb'f?eAf\fi "óó b,<\p juAgAit ^5 cj\oit> 
50 pe<<\fu\rh-<Mt t\Á é rh,<\f\bug-<vó te ^tioc^p T)f\Aoite. 
Caic &n beinc Cf\í IÁ 45 cnoro. Úf\oro pnvo x\f\ x\n 
c-át-Atri, 7 mx\ ^c^bAiT), f\mne,<\TMf\ cipe-Aó *oe'n cx\U\rh, 
^up toiceA*OA|\ a óéite, lonnup 50 ju\ib ^aó Aon pe<<\f\ 
aca toicce soncx\, ó rhutU\ó a óinn 50 cnÁóc a óoipe. 
An ce^t|\AtriAT) IÁ g*\b CúcutAmn av\ g^t t)uit;§ óutge, 
^5 t1 f 1 f teip-p e-an & ifu\f\b pé pedfvouvó 1 troeifexvó 
n^ X)Ál&. 

U-Afiéip av\ óAtA po topuig n& ntltCAig A5 Cftumniug<<vó 
ipcex\ó. t)í x\on pe^|\ AmÁw of\fu\, 7 bí pionnAbx\if\, 
inge^n ttleiT)be, <<\n oeAn a b'áitte bí te p\gÁit, 1 
ti5fu\'ó teip. ÚxM|\5 tTlexVób noitfie pm t>o 5AÓ aon 
f?e^n *oe *ó^ pe^|\ *óé^5 eite \ 7 gex\tt pí t>o 5^0 pe^|\, 
1 n^An-pop T)o'n óuro eite, 50 "ociubfuvú pí pionnx\b.<Mf\ 
te pófAt* *óó pém, tn^p ge^tt Af\ a teAóc a consn^rh 
*ói. *0'mnip ponnx\b^if\ T)'^ m^txMp, ^n IÁ po, 50 f\-Aib 
pí 1 nsftát) teip ^n tltc^c, "j T)'Mf\fi An rh^c^ifi uippi & 
*óut -j cuf\ ipA troe<Afu\ *óó a ciht) pe^Af\ a CAbxMt\c ó'n tT1e<vób. 9 

$CAt — m^|\ tM c<\oife.c\6 c,<\c<\ é. CtiAÍA x\n t>x\ fe&\\ 
*óé^5 eite ^n f5é*\t P n > 1 t>u*\it cucac uvo. Úortug- 
e^*o^|i ^5 bu<\tcvó -] 45 Cfoi*o nó 50 fuMb fe>c\cc ^cécvo 
fe-c\j\ te^sc-á -c\f\ U\r\. tltuMfv *\ connAic pionn^bcMfv fin 
cuic *\n c-<\nx\m Aifci te c<\f 1 te n<\ife. 

t)í n-A htltc-cMg b^ite^c f*\ *óeif\eA\*ó <\5tif pti é c\n 
c-v\m Afi coftng An cog^'ó T)a.\ |Aí|Aib. Dí Conóub^ji, 
fe*\f\ mittce cUMnne tlif mg, <\nn, C^cb^-ó a ájvo-'ópAoi, 
£eij\ceif\cne A c\f\*o-ottc\rh, pngm A A.\f\*o-tic\ig, Con^tt 
Cec\f\nx\6 ; -j t\A mítce eite *oe U\o6jv\ib t^i*0|\e. 
Ú|\oi*oe.c\T)v\r\ Cc\m.c\tt, ^uf 6orh fc\*o.\ if bío*o^r\ a\\ 
fiubAt bí Cc\j\b *Ó-c\ir\e -] teic-céc\*o bu*oó5 te n-A 6oif 
C1156-A 6un puttait AA5 occ^f *oe rhumncifv ttlei*óbe. 
t)í Cúcut^inn m<\ ttnge ó m^jVb fé JTe-cMVOicVó 50 *ocí 
^noif ; acc c\noif, nu^Mf a cu-c\tc\ fé ^n £,c\f\c.c\igit -j *m 
f5fe^T)-á6, bío*Ó5 fé Agtif fiú*o .<\rru\6 -c\f\íf é 45 Cfiovo. 
Ú^ffxMng c\f\m ttlei*óbe a\\ *Mf -Anoif, -j ctnf fí fém 
impi*óe a\\ CúcuUMnn éifge x\f c\n Á\\. X> } é)\\^ 1 tA\\- 
rwMns fif e a cuit) f e^f téice nó 50 -ocÁngA-o^f a.\|\ -c\if 
50 Cr\u-c\6c\m. 

X)a hé T)eifvex\*ó -c\n f^éit guf cof uig Cx\f\b "ÓcMfe 
Ag CfoiT) te ITmnbeAnn^c corh tu<\c -| conn<MC 
fé é. -cAguf 5Uf CA\iceA\*o-c\fv -<\n oi*óce 45 C|\oi*o. t)í 
mófv-ctnT) nc\ h6if\e-c\nn fiub,c\tcc\ x\n oi*ó6e fm aca> -j 
x\f mA\i*om bí £innbe<c\nnc\6 mc\ píofAíb ^5 x\n Cx\f\b 
T)onn -] eifec\n 45 imce-c\6c te btute -c\|\ x\if 50 
CucMtnge. 11í |\c\ib *oume -o } Á\\ 6x\f teif -c\f\ x\n 
mbe<c\U\6 nÁf mx\|\b fé, -j nuxMf a tÁmi^ fé 50 
CuxMtnse ctuf fé a ctit te cnoc -j cofuig fé 45 10 Scáip-óeAÓc^. 

bú|\txMgit -] &■£ £xli|v-§éimne^ó nó gup bpir ré & cpoirje 
*] 5«|\ tuic ré m^po i mbun 4 cor. 

CAf éif An cífi a nomnc T>ó = nuAif a bí An cíf fomnce Ai^e. 

CAitteAT) Cmne = fUAif Cinne bÁf. 

t?tAic ÍAi3neAc = mAc t>o 'n fig bí Af Cúi^eA-ó tAijeAn. 

A bí mnci = T>o b'eA-ó í. 

ttuT> aji bic = Aon |iut>. 

**5 bA^Ainc uiji|n=threatening her. 

Corh T>ÁnA fom = com ceAnn fom, so unvielding. 

£ac émneAc = 3Ac aou "ourne. 

Seóio, péAftAÍ, fíooAÍ, ffólt=jewels, pearls, silks, satin. 

"Pfé céite = i ^ceAnn a céite, 1 n-éitiféACC. 

An cteAf céAT>nA = the same thing, lit. the sanie trick, 

Cé if moice t>o = i -ocAob Amuis T>e, except. 

Caji mAf bí A5 mei-úb = more than Meadhbh had. 

CuAitn^e, 1 jContvoAe tuJbAi-ó. 

&\\ An bpomce boife, aji An nóiméAT>, immediatelv. 

teAc-fÚ5Ac = Af teAc-meip^e. 

A$ -oéAnAm 5Aif5e = A5 mAovóeA-ó Af, boasting. 

^An bui"óeACAf = T>'AinT)eóin, in spite of. 

& cuf fÁ jtAf = A cuf 1 bpfíofún. 

te T)ut = cun T»ut. 

Om cSionAmn = the Shannon. 

CUlfeAT)Af fÚCA = CU1feAT)Af CAT.pA fUAf, bAmeAT)Af fÚ€A. 

CeAnAnnAf = Kells, bAite món 1 n-íoccAf nA miT>e. 
An 01-óce TVÁf ^cionn, An oiT>ce 'nA t>iait> fin, au ovóce bí ÓU5- 
Ainn. 

ní fAib AmAfC te feicfinc Aif, níof b'féiTnf é peicpnc. 

T)e fiubAt tAe = mf An tó. 

SÁfui^ce, fiuncAii;ce, tired, exhausted. 

mot fé T)ó = cu5 fé T>o comAijite t>ó, mot fé teif. 

Ttmne fé An-Áf = T)em fé An iomAT) "oe mAfbu^A-ó. 

CfoiT) nA mbó mAot = cfoiT> nA mbó ^An at)A|ica, .1. CjioiT) 5An 

"OOCAf . 

1 n-A^AiT) a cof, .1. 1 n-A5AiT> (nó 1 ^comne) a cotAé (a coite, 

A COtA). 

'le CúcutAmn, .1. A5 cjioit> te C. 

Ó CÚf = Ó CU1f. 

*Of Aoice = fijt a bí ÁbAtcA Af éeó -j bÁifoe^c "| fneAccA a 

CAbAlf C AUUAf, "} f1UT)AÍ mAf f1t) A "óéAnAm. ptle^-ó Oipn. 11 be^ncAi-óe^cc^ be^ncA 5tice n^ nt)^40ice. tiickery. 

5lioc^f = cunning. 

Cife<.\c = <MC bo^. 

toicce, ^onuA, cut and wounded. 

Cf«ícc a coife, the instep (ofbis foot). 

1 nj^n fiof = 1 5-An fiof. 

*\ ~óut "j cuf fA TroeajiA -óó = -out *] & cuf -o'fi^c^ib <Mfi. 

CAOifeAc c«iÚA = ceAnnpoif c, a leader ot a battalion. 

rjuAit cucac i^"o = cÁmic An-fe^f5 ontu\. 

te c^f 1 te nÁif e = through confusion and shame. 

OAiteac = cfumn, Cf ummjce te céite. 

Th\ fífib = T>^ fír»e. 

4.\fo-ti«ii5 = <\f -o--óoccúi|i. 

tAocfi Aib = heroes. 

^^fCAijit *| f^f e^*OAc = shouting and roaiing. 

pinnbe<\nn*\c, .1. c«.\fb OitiotU\. 

búfc^ijit *| <A$ 5.\if-5éimne4c = angrv bellowing and loud lowing. 

1 mbun & cof = níof f«Mi ^on ne^fc ifn,.\ cof<\ib, *| cuic fé 'f &r\ 

,MC A ]\&X)S.T)&\l. iii.— ptte^vó oisín. 

[Af "IdOlT) Oifín &p Cíf ná n-Ó' Ciati, long, distant. 
m«ifCftuA5, a body of people on 

horseback. 
C^om, polite. 
Séim, gentle. 
T)eitb = Cf uc, form. 
^né, colour. 
5n^oi, "countenance. mém, mien, qualitv. 

éi^e^f = Dume pojtumcA, sage. 

é«\cc = 5níom, a deed. 

Ctó, outward form, shape. 

néim, course. 

■pi^-ó^ite, a weed. 

ptic, chick-weed. tlíofi tf.pAOA •óom A£tlf níof cu\n, 
50 ojmc^ x\ni*\tA 45 ce*\cc pám'" -óém, 

tTk\rACfUu\g mót\ i*oir\ pe^pvMó Aguf mnÁtt), 
íf "oo CÁnsA-OAf nn' Lá&dif péin. 12 Sc^ifi-óe-ACCíA. 

*Oo be^nnuigeAT)^ t)om 50 c^om réiril 
1f *oo g-Ab lon^Atiu^f 5^6 n--Aon T)íorj, 

Af fMtcfin méxvo mQ pex\f\fx\.n fém, 
tTlo *óeitb, tno gné, ^uf ™° S^-aoi. 

T) 'fi^ffuige^f fém Annpn *oíot> f ú*o, 
An scu^Uvo-Af £ionn *oo t>eiú rjeo, 

tló Af rruMf -Aon eite *oe'n £éwn, 
tló 501*06 4até4n *oo b^tn *oóib? 

T)o 6uaUMn<Mf\-ne criÁcc *\r\ ponn, 
Af ne-Aric, 4f\ túc, ^guf ^f tfé^n, 

t1^6 fuMt> fi-Atn ^ fMrh-<Mt fiú*o, 

1 rjpe-AffxMn, 1 gctú, ^uf 1 méin. 

1f lom'ó-A te^b^f fsfíorjtA fíof 
A5 éigrit) bmne tnttf e 5Ae*óex\t, 

tl-Aó teifv tmn -ditfif *óuic 50 fíof, 
Af\ éAóCAib pmn if Ap &r\ typémn. 

T)o cu-At^mA|A 50 jwm£> ^5 ponn 
1TL\c bA tonn|u\ó fgéirh ir ctó, 

50 *oc>Áini5 ói5-t)ev\n jmoi n-A *óém, 
1f 50 n*oe^ó>Ait) téi 50 Uíf nx\ n-Ó^. 

tluAifi 6uaU\f péiti x\n corhfuVó ú*o, 
tlÁrv rhxMji ponn nÁ ne-Aó *oe'n jpémn, 

T)o gtAOAf cuijife if mór\-6urh-A*ó, 
1f X)& tÁn-*out)^6 mé m^ n*oéi*ó. 

t1íor\ fC-dT)^f-f>d x\nnfin T)e'n féim, 
50 tu-dt é-Af5-<Mt) 5-An ^on rhottt, 

50 *ocu5Af m'-Ag^MT) 50 j;U\n féró, 
Af -Atrh-Ain é<A6c<M§ te-Ac^m Ldtge-Air. ConóulMf\ ifÍAC fleAfA. 13 

U^ rtióf é m'ion^vMicor dnnftiT) 
tk\ó. "óf^c^ ctíinc fiinn h* rtóg 5 

ttí juMt) 'n^ hion-vo .Min 50 po\\. 

*\cz fuvtMile, fttt 45117 ne^nnuó^. 

Uó ! ^ p^T)|ttn5, ir uó ! mo nttAf ! 

tfa -oe&tti Áti Óttdific ^5^m-f^ é, 
5^n ctuMjur^ pmn ná tu\ rjpomn, 

TVjuv^ fÁoi pt&n mé le mo r\é. 

níop 6'fATM -óom, my delav was not long : I had not long to wait. 

T)u v ^v\5 lonjAncAf 1v\tj = CÁ1IU5 ion5v\nUv\r onjt<\. 

T)o bvMn T>óit) = "oo úv\mi5 ottftv\. 

v\|t nev\|»c ; v\|t tút, *] v\|i tftéAfi = 50 jw\i5 ré IÁitjiji, tútrhv\|t, C|tév\n. 

nu\c bv\ tonn]u\c r^éim, a son whosc beautv wa> 1 right. 

1nv\ noéiTj = mv\ nT>K\ró. IV.— conCuDAH nu\c tieASA. 

CftéAri, brave, strong. hfnonnjtói-oi^, ^ipimj, dream- 

5níomv\fitv\, pl. of ^níom, a deed. ing. 

pev.\ltrv\c,Tjftoc-rjev\|tc v\ -óév\nv\m 5éibev\nn, bonds, bondage. 

*] jv\n 4 tei^e^n onr, trea- év\T>, jealousv. 

cherous. "O^mjnijte, ne^n*:. r ^ n g* 

pte>\T), a fcast. thened. 
DujnTJrieATJ, év\5Cv\oine, aftlic- , 5 <M tS /•> 5*f^4i 2 J ^> u^ttt, 

tion, sorrow. shout. 

Clv\mpv\|t, e.\cft^nn, CftoiTj. Scnóic, tear, rend. 

Oite.\mv\inr, r03o.1l, rearíng. S501IU, split. 

peitt-bev\r.c, Tjfioc-cte^r reo.tt- U^^pct. a flood-tide. 

c\c. 

'JttS aí\ &m tnAf fuivOTj CjiíofC 1 mUettem 'pe^t) trí 

Contut'v'.p XDac t1e*\fd iru\ pí$ 1 5Cúis;ev\Tj tltorj. 

IVmne^t) fl "óe df xjcúp df peát) bttAtmA, A^ttf 50 n 

é -aóc Ó5, <\óc éontuMC n^\ *o.\oine c;un peáf nuit & 14 Sc<Mf\-óe,4óc,<\. bí Atm, fe^f\ 5I1C xMbit) cne^fCA, Agttf TMAf\fuvoAf\ xmji 
f án^cc of x\ ^cionn 1 scorhnufóe, m-Af\ f\í. 

Tlí jtAib ^on -AitrhéAlA of\f\a f^oi fin. t)í ce,Af\c -| 
cói|\ te jMg^it u<ai*ó ^5 5-A6 -Aon *oume T)'iAf\f\ i<vo, -j 
óoinmg fé f m-Aóc ^f\ n^ T)f\oó-*ó,Aoinit>. Cuif\ f é <df\m 
^|\ bun -Af <a T)cuj; fé m^f xMnm ^n Cfvaot) ílu<<yó. t)í 
an c-Afm fo aige teif an scúise^vó «a óofxMnc, r>Á 
*oc^5A*ó Aon x\|\m eite ifce^ó ^5 fu^s^ifu; 005^1*0. 
D'ixvo na fif -A b'fe^ff 1 néif\mn a t>í ^i^e ^nn — tM 
Con-Att Cex\f\n-Aó, CúcuUMnn, eog^n TTI-ac T)úf\t<Aóc, 

^e^fguf mriAC ttóig, 
Coftn^c Contom^e-Af, 
Laogaife t)uAt)^ó, -j 
móf-Án *oe t^oife-AóxMt) 
CféAn-A Of\f\A — -] f\mne 
fi-A-o ^níom^.fvtA móf\x\ s^Mf^e 

1lU-A1f\ A £>ÍOTMf\ ^5 Cf\01T) 1 

n-Ag-Ait) 'OAome eite. 

Aóc m^ t)í Conóut)^f\ CféAn 
•oíte^f T)íf\eAó 1 sceif ce^nnAtt) 
i*oif\ -óAOimb eite, £>í fé 50 
hotc "] 50 feAttc-Aó nuxMf n^ó 
nT)é-Anf-Ait)e a éorhxMfte féin. 
t)í f é 45 flei-ó i A5 f é^f c^, 
u<Mf\, as cig pei-óttmtt), a 
^fo-fgéAtxM-óe fém. t)'m í 
<ui ot-óóe & fu^A-ó TDétfVOfe ingedn pefótimi'ú. ílu^ifV 
-a f 1154*0 An teanb óu^fó CAtfcxvó, ^n T>f\^oi, am^ó 50 
bpé.Aóf <vó fé aj\ nA fé^tCAit), -] 50 n-mnf ige<vó f é cé ^n 
CAtbAT). Concubv\fv 1Tk\c t}e<\fA. 15 

f-AogAt a bí 1 rmÁn T)o T)éi|\x)|\e. C^img fé ifceAó, 
A^uf mibx\irvC f é 50 mbevVó -an te*\nb f om a\\ tu\ mnÁib 
bA bf e^\Júx\ bevVó f a X)orru\n, -j 50 *ociocfvVó budróf e-cvó 
1 cU\mpv\f\ móf x\f cúigexvó tlUvó ú'á bc\ff . T)'orv*ouig 
-An fí í óuf -o'-á noitec\rhv\inc c\f teic, -] cec\p f é mx\f 
rhn-AOi *óó fém í nuc\if be<vó fí ionpópc<\. Acc níof 
tcMtmg fm téi fém v\$uf •o'éatuig fí te t1c\oife, 
mx\c thfnig, 50 bAtbv\m. Ctu\it) Ainte -j Afo^n, 
beipc *oec\rvbfuÁtc\rv t1c\oipe. -] cév\*o 50 teit tc\oc 1 
n-émpec\cc teó. -j rhc\if p<yo Cv\nu\tt Antifin 50 potu\fv\é 
-| 50 1u\oibinn. v\óc f5.\c<\*ó 'ha t)u\it) fin. cuif Con- 
óubAf f iof of\fu\, -] gec\tt fé nc\c mbv\mpev\t) f é teo tua 
T)ci5iT)íf Af Atf, tlíof Cfeix) T)éirvT)rve é, -j *oubv\if\c 
fí te 11v\oipe 50 n-itnpeóóAt) ConcubAf peitt-bev\f\c 
off A nu<\if\ & geobvVó fé 1 n-éipinn 1v\t>. tlíofi tu^ 
t1<\otpe c\on x\tfVO uifju. T)trov\ifu: pí v\nnpm 50 f c\ib pí 
Ag bpionn5tóiT)ig Aféif 50 'DCAimj; cpí éin -| cpí *óeóij\ 
me<\U\ mc\ n*;obv\ib v\c<c\. 

(( 'O'pÁ^ fuvo," cvoeifv fí, "v\n mit A^^mn v\$uf tu$ 
fnvo Cfí b|u\on T)'x\rv gcuiT) poU\ teó, 1 n-v\ n-vÁic. 
'Sí x\n mit fin cec\ccv\if\ev\cc Concubv\if\ óugdinn, mAf 
ní mttfe mit tu\ cev\óCv\ipev\cc píotóvÁtu\ v\n pe^ttcópa.^ 
tlí f\v\ib v\on rhv\it *ói ^nn. jttuMf t1v\oipe, Amte -j 
Afo-cln te pev\fguf -7 te n-c\ beif\c riu\c. na cec\ccv\if\í; 
-] tug fív\*o ^Oéifope teó v\f c\ip 50 cúisevVó tlUvó. 

t1Uv\tf\ v\ tv\mi5 fiv\T) 50 héipmn cuifievVó pe^fguf 
u^\tv\, ionnuf tiv\ó mbe<vó fé m.\|\ cofc\ncóipv &ca, mv\p 
b'pec\f\ T)ítev\f é nx\ó teigfevVó T)v\*Ov\t) v\ t)év\nx\m off-c\, 
v\$uf tv\mi5 fu\T) 50 n6v\rhv\m. Cuipe^t) ipcex\ó 16 ScxMf\-ce-<\ccá. 

i T)cig r\A Cf\v\oibe 1lu<M*óe nvo; nl fUMb Aon ám: *oóib 
i T)ag ConcubcMf, vVOubvMftc pé, rru\tvbí pé *oo pún ^M^e 
ixvo T)0 óoingbeÁit i n^éibe-ánn te icvo *oo tfiv\f\bug.v\*ó. 
11u<Mf\ a bí av\ f\í &s ót, ^n ovóce pin, 1 n-émfe^cc 
teip n<\ nuAiptib eite, TMApp pé T)ume éi^in a *óut ^m^ó 
1 PSé^ 1 ^ A t-Ab<Mf\c cuige^n f\v\ib TDéitvofte'óorh nÁtuinn 
*] bí pí f\ixMti. Cuai"ó tec\bv\f\c<\m x\m*\ó ; oa hí ^n 
b^n-Atcf\A í a T)'oit T)éifVope -] í 'n^ nc\oi*óev\iiv\n, -j 
T)o b^f\f\ cion mó|\ a beic <mci a\\ T)éi|\*Of\e. *o'mnip pí 
t)i An be^f\c a bí an pí a\\ cí fmifvc opfwv ÚÁinig pi .\j\ 
Aifj 1 TWbcMpc n-Aó fu\ib x\ fséim péin aj\ t)éi|\*0|\e Ajt coj\ 
v\p bic. CaMC pé CAm^tt eite a$ ót teip n-A htn\iptib> 
"I cuip pé ce^óCv\if\e eite AMri-Aó. tug peipev\n p$;é,v\U\ 
ipce<\ó 50 mb' í An oeAn oa bpev\gCv\ pa T)orín\n í. 
Ú-c\mi5 cucac éx\*o-c\ x\p ÓoncubAf, -j piú*o v\tm\ó é pém 
-| a óuiT) pevAp, nó 50 -ocósjmt) pé Déijvope. t)í tu\ 
•ooippe "i m\ fumneó5*\ -oúmce "o^m^nigce 45 tU\oipe 
-j 45 & ríunnncif pompvV -] v'fAnSOAft x\nnrm 45 cpovo 
50 héipge tc\e. ^Á *óei|\e^\*ó cuip Cx\cbxVó T)f\v\oi*oev\cc 
x\f\ Ctomn Uif nig, ctn\i*ó rnvo a\wac Ar- cig tu\ C]n\oibe 
1lUv\it)e -] T)éif\T)f\e eácoptuv **] conm\ic puAT), tm\p pít 
fiAT), muif\ rhóf f\ompv\. Caic pnvo via tu\if\m tiv\Cv\ nó 
50 fn^\rhf Aroíf Cf\í*o An muip, ,\cc gAtfcA-ó ua*o -\ rh<\pb 
Co.nóubx\f\ -j a cui*o fe^\f\ n\*o a\\ ak coif\c. 

Cuif\ X)éif\*0f\e r\A ^Á\\tA c^omce vMfci, bu^it fí í 
fém f^'n CAtv\ríi, -| fCfóic fí -An gfttíAi-g t>'á ceann -] 
te f\Abv\f\Cx\ ■oubpóin, f^oitc a C]\oi*óe 1 n-^\ tif\, nó 
50 bftn\if fí bv\f <\f\ x\n mb^\tt x\f\ uóc riv\oife. 

Rinne -ati X)j\ao\ e-Afg-Aini'óe Af\ Concub^\f\ -j ^\f\ 
6v\rhv\m m^f ^eAtt -<\|\ ^n bfe-c\tt fin; *oubA\if\c n^\0 X\a T)tu\oice. 17 

tnDev\t) áti c-Á*ó Ap Ati scúigeA^ó, Aguf no.c mbe^t) 

fUocc ConcubÁin. 1 í\-A T\ígcií> 1 n6<Míi«Mn Ajitr 50 

b;v>C. 

AjtJf ^An é <\cu 03 = nUsMf ^ bí fé 05. 

5<Mf5e, valour. 

5^0 n-mnfeóc^TJ ré is often uscd instead of 50 n-tnnftjeAT) fé. 

"Ó'Á hoite*.\riu\mu = T)\\ có^Ait, tj\\ béACUJATÓ. 

v\f teit. \<\ letc, separately. 

níof tu3 n. „\on ÁtflT) utjtftt, X. paid noattention to her. 

TU\TK\T) = CAOA, T>AT>Am, T>AT)A1T>, CAfllAtTI. 

ÓoinjbeÁil = conjbÁtt. 

Tjuine á "ótil AtnAC, that a person should go out. 
Af uí imifu = A5 T3ut dj imif u. 
Tjúinue = -oúnuA. 
5 & mumnuif = *\.5Á iw\ riiumnuif. 

5^bv\Tj i..\tj = 5ADÚA| t U\T). 
SUf Ó1C = fU|U\C. 

biu\it fí í fém fÁ'n CAÍAm, she struck (threw) herself against the 
ground. 

A.\f An mb-Alt = s\\ An dm gcéATMiA. V.— ttA DUAOlta 

CofAmtACC, -oe^vttf .\tj, cum.v Lv.\oi-ó. t>á«, a lay. 

appearance. Com>i5te,\c, strange ; somaimes 

§ fDA, clever. used as rumn=stranger. 

CtimAfAc, powerful. t?iúcitte, chess (gen.) 

CÁÍffoe — Am te nuT> & óéAffAm, So-meAnmnAC = mei-ótteAC. 

resp ; pÁinnéif, cuAifttfj, pAtfnéif. 

botó.n, boc, nó, ceAÓ be A5 com- CÁfS, lomtu.TJ, fgéAÍA, cttAijt- 

nutóce, aTsmall cottage. , if5- 

Cfe.\f3.MfU, TVÁscuf 1 n-toccAf i IttOAif, yew (gre».) 

^AJ An fuor pÁf, ftAU, a rod, a switch. 

-|S 1 u;Civ\i/.iu\i£e a cuita CtAtmo míLe.vó 1 -ocín mJAip 4 

c.\n5v\-o.\|\ 50 néinmn Afl Tjciir. &tufrdil fuvo led 

Af pm 50 tjcí dti Ál€ uu\ 5Ciu\lv\ pu\T) pí gce tu\ héftedtui 

c 18 SzA\r\-6eAózA. 

A beiú. Híof\ b'pvoA "óóib nó ^vifi ffoic fn\*o CAc^if 
Cfófmn. UeArh^irv acá" mAf <Amm m*oiti Arv Caúaija 
Cfófinn. t)í C|Aiú|\ T)eAf\bfu\cAf\ niA fígcib of cionn r\A 
cíf\e Ar\ tMi|\ fm, m^|\ bí XWac Ctntt, tTUc CéAéc A^tif 
ÍTI-ac 5f\éme, -] bx\ Y\\ax> r\A fíS ce feo n^ Uuaca T)é 
"O-án^nn. Cuifi CUmna IDíleA'ó cofAtfiUcc t>ÁnA ottfA 
f ém, A^uf T) , iAf\rv f ia*o An cíf a tAbAifc f u^f 50 beó*óA 
•oótb, nó 50 mbe.d'ó Af a f on A5 n-A f\ígcib. X)\ r\A Utn\tA 
*Oé *OAn^nn feAn-óf\íonnA ^AfOA, -] T>ubAifvC fi<vo n-ár» 
ce<\f\c a ce^cc off a com tiob^nn fom -] 1 ng-Ati-fiof, -j 
50 bfÁ5fxM*oíf Af br\eice^mnAf Airhifsm é, tr\Á bí fé 
ce-AfvC. X)a T)fu\ot cumAfÁÓ é Aimif5in, óorh rriAic te 
beic mA bfveiceArh -| m^ fite *óó, **] fÁ5-A*ó -An fgé^t Af\ 
-a b|\eite-drhn-df. t)í 50 mAic. 

Cuai'ó Airhif5in 1 te-ACCAOib, c-Aféif cÁitvoe Ue if 
oi"ócefA5ÁitT)ó.bAin f é f Áf TMfiAig -] cu-Ai*ó féi n*oof\CA- 
TMf 50 iYiAi*om -aj\ n-A biifeAó a^ b^mc fex\f a &y Ar\ 
bf^f. Annpn cÁimg fé Am^ó ,Af <a boc^n T>ofic,A -Afi 
mArom, fmbxMt f é teif 50 *ocí 50 fUMb f é of corhAif 
n-A fígce -AfUf, -] LAbAif f é te Uux\c.Aib X)é X)AnAr\n rr\A\\ 
fo: 

"Uéige,A*ó CLAnna tTlítexVó Af\ xMf -Afíf f,A*o n^oi 
T)Conn ó'n CfWMg," a *oeif\ fé, "■], mÁ cá fix\*o 1 n-^nn a 
teAÓc 1 *ocíf\ Annfw ^fíf £An buróe^c-Af T)x\oib-fe, 
010*0 Ar\ cíf f eo aca." 

t)íoT)Af\ 50 téif\ f^f za teif fm,-] ifceAó te b Airtufgm -] 
te n-A óÁifT)ib m^ ton^^ib, -] ntn\if\ a bío*ox\f f ax> ka r\AO\ 
T)Conn ó'n Cf\Áig T)'éi|\ig fcoif\m UÁi*oif\ tuac bf^cx\*OAí\ 
fUArh fontie fin a teicéiT). SsAipeA*ó ^nonn if ^n-Att Y\& Dfw\oice. 19 n^ tomgif, i *oíbf\ige*\t) ó *óex\f f tnf\e.\nn *\c*\, ctn|\e<vó 
A\r\c\6 a\\ Aty *ooirhm rhóirv ak ctn*o eite, *| mt> *ó'^ 

T)C|\e^\f5xM|\C A^tlf 

t>'Á gCAice^rh fíof 

if ftiAf nó 50 

fu\bA*04f\ ctnfvfe^c 

f^fungte. Annfin 

ctiirhm§eATMf\ gtirv 

fcoiftn *Of\x\oróe^\c- 

za í fm A Ct11f\ 

*Ofu\oite ÚtiAt X)é 

TXm^nn Of\f*\, -] *o'n\ff\ 

T)onn — An mx\c X)& f ine bí 

45 tTlíte^t) — *otime *óut fti<\f 

50 tx<\f\r\ crvomn n-A ttnn^e 50 

bfeicfe<\*ó fé <\n fu\ib ^n 

fCoif\m x\nnfin. Cu^\i*ó fex\f\ 

1 n-áifvoe 50 bAf\f\ x\n ófomn, 

-] *o'ftuA5^\if\ fé ^\nti^\f tu\c fu\ib x\n fcoiftn corh 

n^fvo fm. HtiAif\ & óvi<\U\ TDonn pn : 

<€ 1f fe*\tt acá -oé^ncA Ag áft n*Of\<\oicib OfUMnn/' 
A*oeif\ fé, " n^ó 5ctnf\e^\nn -<\n fcoif\m f eo ^f 
S ctit." 

" tlí ne*A*ó, r\Á óof\ ^\f\ bic/' x\f\ Antiifsin, -] tof tiig fé 
x\f U\oi*ó *ofu\oi*óeáCCx\, nó ^tif óiúimg fé x\n f^iff^e -j 
-<\n SÁI&. CtiA*Ox\f\ 1 *ocíf\ x\fíf, 1 *otib<\if\c AirhifV£m 
U\oi*ó *Ofu\oi*óe<\cc<\ eite 45 i^\f\f\^it) cofuvó céxvocac -4 
ótif x\f\ -An e<\U\rh. 

t)í n^ *OfU\oice 1 n-ann 50 teóf fiUTMí & *óé^\n^rh náf 
x\nrii|i5in, <\n "OfiAoi. 20 Sc-<Mf\-ce,<\cc<\. 

CU15 T>Aome 50 coicóe-armcA, -j iiac T>cui5eAtin *o*\oine 
f óf , ^óc ^n oijAeAD. 

'Sé Cocai'ó Ái|Airh *oo bí 'ha f\íg af éif\mn cimce^tt 
«aii AmA a fti^A'ó Cfvíofc. t)í fé, ti, itne^fg na 
n*OAome u^ifte eite, nuAif & feAf fe^fv be^5 *oe^f 
^f t^f ^n tiftÁifv of & óorh^if 50 hobx\nn, -] ^n a fiof 
cá -óf a T)c.<\ini5 fé. 

" Cé hé An fe^f fo iiaó n-Aicnigmi*o, M x\f\f,<\ Coc^i'ó, 
" ^5Uf cé Ati gnó c-Á <Atnif o ^ige ? " 

" tlí f e^\f é a bf 111 1 x\on cÁit Aif, n «Aff ,<\n f e^f be^g 
coimigce<\c, " *\cc c.\mi5 fé te cUuce pccitte imifc 
teac-fa." 

" t3ftut cú 50 mAtc 45 imifc fitcitte? n Aff ^n f\í. 
" 1ntifeóóAi , ó m'imifvC fm," a$ ah fe^f be^g. 
fí UÁ ^f ^ctÁf fttóttte 1 f eomjvA m\ b^mf íogn^, -j 
ní féAT)f A.\mAi*o í coff\ugA*ó fÁ UACAif\." 

"tlít T)OÓAf Annfin," x\ff An fé&$ bex\5, " cá ctáf\ 
Atitifo A5^\m-fA n<Aó bfuit ionc,<\ince." 
" Céajvo nrifeóó^f fmn ?" x\|\f aii f\í. 
" Ctbé fUT) 1-Af\fu\f An cé gnócóc^f," ^\T)eif ^n fe<\j\ 
eite. 

T)'imij\ fiAT) cttnce, -j c*\itt x\n f\í. 
" Cé^fvT) CÁ UA1C <<\notf ?" A*oeif CoóAfó. 
" AcÁ C<vo<\in, t)o bv\mfíog^n," Af\f -<\n fe^\f coimig- 
cex\ó " acz ní ciubfUMt) mé tiom í 50 T)cí btid'OAin ó 
v nocc, M 

tlíofv f Ati f oc^t A5 an f\íg te bf ón -] bpif e*vó cforóe, 
m^f bA hí C<\*o<un x\n be*\n b^ bf\ex\gc<\ 1 n-Cifmn ^f 
f at), "| bí cion xmi T)om^m ^5 CoóxM*ó uiffi. 

T)'f<\n m<\f\ fin 50 T)cí btixvóAin ó'n ofóóe fin, -j 
tóíaT>Af\ so téif A5 pé^nArh 50 fttbAC fÁt&c -<\f fte^t) 11-a T>fu\oite. 2Í 

45 eoó^i-ó. t)í é«vu<\in te n-v\ c<\otb, bí u<\ifte n*\ 
cífe nu\ -ocimceAtt, -j, TK\f teo, ní tiocf*vó éinne*\c te 
é<\*OÁ\m A tóX)<s\\\z teif 1 n^^n-pof *oóib, n^ ní geob^t) 
fé i 5-aii Cforo. 1 X)Cx\Cx\ *\n rhe-cvóoin oitjce, ntiv\if 
x\ bí Ati corhttM'o^f 50 f.\fCv\ fo-rhe><\nmn;\c 5<\n 
cuimniugv\t) v\Cx\ .óf f\tix) x\|t bic Af bev\U\c, feáf an fe<\f\ 
be^g coinngce-Aó v\fíf 1 U\Cv\ij\ an fíog, 5-An *otnne x\f 
*oom*\n ^eite t>'Á feircmc. Smbv\it fé 50 *ocí <\n 
b*\infíog.<\n, fmne fé x>Án motCv\ *ói, -j -Annftn, CAféif 
An fí beic ^5 bfe<\cnugv\t) -Aif, "j 5v\n me*\bv\if\ n^ 
moctij^t) <\nn, m\ ne^\|\c vM^e focAt a U\b*.\ifC, ctnf 
<\n fe<\f coningceÁXÓ a Láfh cimce^tt n-A b4\mj\íogn<\ -j 
fgu-Ab fé teif .\m.\c í. 

Ú<\ini5 An f í cui^e pétn fÁ t)eij\ev\t), -j Annftn bí a p iof 
A\i$e 5tif *OfA\oit)eA\cc £15111 A bimfigev\t) df An mbv\m- 
|\ío§A\m 1 <\if fém com m<\ic. Af nu\i*om <\n U\e Ap 
n-4 b*\ifev\c ctiif fé fiof <\f\ <\ v\fv*o-t)nv\oi TX\tU\n, "j 
T) , ftiA\5v\ir\ fé 4.\if\ imce<\cc x\f\ tofg tu\ bv\mfvíogn*\, -j g-An 
fittev\t) 50 *oeo 50 bftn§ev\t) fé fiof nó pÁiftnétf uijtjU. 

TVimcig T)v\tU\n teif, -j c<\ic fé bti*\t)v\in ^5 Cfi^tt 
citnóe-Att tiv\ tiéife-Ann *\fv <a tojvs, -acc c*\f 5 nJi cuAijuf 5 
ni fU-Aif fé tnfvfvi. t)í x\n btiv\t)-c\in 1 bfeióit & beic 
c<\icce iui-aij\ x\ Cv\fA\t) <\j\ cnoc é i*oir\ *\n ttht)e "| 
Lonspejtc, UÁ. Stu\b TX\tU\m v\Cv\ v\f\ Ar\ gcnoc ó fom 
a teic. j^W V® ceicj\e ftAtctn iubv\in "j ge-Aff fé 
focU\ 1 ti-ogv\m lonncA. t"v\ini5 v\n ftof ctuge ^nnfrn 
50 fv\ib x\n bv\mfíogAn 1 bpotAÓ 1 mb|\tut)m n*\ fírje 
f<\oi Cnoc t)fí téic. 

T)'fitt T)v\ttv\n v\f v\if -j fOTK\n fv\oi "j *o'mmf fé v\n 22 Scdifi-ée-AóCd. 

fSé^l *o'6oó-Ait). t)-Ailig f eipe^n 4 ctut) pe-ap, cu$ f é 
50 Cnoc t)|AÍ téic mt) nó 50 OptJáip fé éATMin 
ÁUnnn ^fi -Aif, ^^n rjuit)e<AC^f -oo'n t)f>Aoite^T)ói|AÍn 
be^g. TTIaMp fM*o 50 ron*Mt)e 1 n-éinfev\cc -an peat) 1 
bjMT) 'n*\ tn-Ai'ó fin. 

beax> Af 4 fon aca = cúiceóf Aix>e teó é, thev would be paid 
back for it. 

t?Áf xk\ji A15 = ft-<\c "oajaaiJ, au oak plant. 

f ax> tiAOi x>conn, the length of nine waves. 

CeAcc 1 x)cí}i, to land. 

5-an buix>e4c.df, in spite of. 

T)ume x>ut fu.Af = x>ume x>o cuu fu«.\f ; 50 5cui}ifix>e xnnne f uAf. 

CofAT) cé4x>CAC, a crop, fruit a hundred fold. 

Cé An jnó = cax> é an 5110 ; soix>é An 5110. 

f e-Afi coinnjte^c = coi^cfi^eAc ; x>ume lAfAcca. 

Ctuice imiuc = ctuice x>'imi}ic. 

a\5 imi}ic ficcitte = cum fitcitte XMrmfc. 

«dn cé jnótóc^f = An cé a bé^ff aix>. 

T)'f <\n rruAf fin, matters remained so. 

A5 -oé^nAm 50 f ubAc, enjoving themselves. 

ílux) Af beAtx\c = fux> Af au Cftije, something wrong. 

tne^b<\i}i nÁ mocu^AX), presence of mind or feeling. 

gan neAjic Ai^e = jau é Áb<\tcA aiji. 

S^UAb f é teif í, he whisked her awav. 

CÁmi^ f é cui^e f ém, he improved, got back to his normal condition. 

T)'imci5 T)AttÁn teif = XMmtiJ T)AttÁn. 

1 bf eix)it a beic = ^eAtt te beit. 

bfí béit: cnoc acá fu\}i ó <Á}it>acax>, 1 3Connx>Ae tonspuijic. 

1 bfeixnt, on the point of. 

50 fonAixbe = f 401 fon^f. t"k\otn p4.vofUM5. 23 VI.— tl 40111 pÁT)UA15. 

Cuf^f, Aifcean, a juumcv. Cf Aobf5Aoile<\T), f5<.\rpeA-ó, 
Scócac, une well un in his teens. f^^f^-ó, spread, preach. 

S^ufi ac, a hardyyuuth of ló ur 1(5. PaduiJ, kindle, light. 

*Ooffú<\, harsh, rough, fierce. CléifteAC, a cleric. 

*Oúf, cfUAiT), liard. f ífé\\n, righteous. 

Soite^c, ton^, a vessel. Cuttiacuac, powerful. 

Cot ceAtv\f, a first eousin. Urhlui^, buw, bend, submit. 

t)iu'unn5lóix)i5, <Mftm5, c\\i-ub- Coijic, bulk, size. 

]\ eAih, a dream. C;u\it = Cfioic, shuok. 

ni1A11l A bí t1u\lt 11v\oi-n5K\U<\c m^ |aí§ 4f\ 6if\mn, 
Dío*ó fé ^5 imce^cc ;\nuc Aguf 4 Aftm *M£e 50 
Dfte^c-Ain 1 50 cíof\c*Mb n& hGopp^, ^5 cufn^ nTMOine 
fÁ ftnacc, 1 ^5 tMinc cíofv\ *óíob. "DeifUMt) fé ^f 
tniAC-áillib 05^ ^5 fitle^t) *óó, 1 cu5v\*ó fé teif 50 
hBifinn ut) te btu\c*Mtte.ACc bó 1 caojuó a •óéAn-Atii 
X)o tiuiinncif n<\ h6if\e*\nn. t)í 11u\tt *\j\ ctifu\f *oíob fo, 
uxMf, '|M bJTfUMnc, nó 1 nAUxAin, *oo f\éif\ rn^f -d*oei|\ 
tig*o^if eite, 1 cÁini^ fé aji fcóc*.\c a fcAitmg 50 
tnóf teif. t)í Á\n fsufu^c fé bliAtmá *oé^5 -o^oif an 
UaM|\ ftn, ^5tif 'fé ^n c-Ainm & bí v\ir\ — p*vofUM5 tn^c 
CAlpfunnn, X)& hé C^tpfuunn &t&í\\ p.vVoruM5, -] bí f é 1 
n-^ftm íIa 1\ótfu\n.AC. 

Ctig Ílu\tt p^\*ot\<Ai5 05 50 h6ifinn teif , ^uf cu^ fé 
*oo tílíotcú é te c*\oifig 4 bu^c^Mtte^cc. tX\ c^oife-dc 
é tTlíotcú ^ bí itu corhn-Ai'óe pá bun Stéibe lllif 1 
^Contro^e Aonctuntn. t)'f éi*oif\ 50 ju\ib f é 1 n-émfe^cc 
te tli^tt, -A^uf sufuíxb é ftu^ ^f ]XvofUM5 -] ^ntrpin gun 24 Sc*Mfi-ce^cc.A. 

f\Á5-<Mb HiAtt Aige é. Acc, aja curn^ a\\ bic, T> , f-An 
pÁ*oruM5 ÓÚ15 bliA-ón^ xM^e, cé guf p^Án^c *oof\fvt).4 
*oúfv-CfvOi*óe^c a bí Y-a CAoife-Aó rom. 

ÚU5 p>Á*Ofi^i5 Ai|\e *oo v\a CAOifig, 1 cug fé Aifie *oo 
T)\a. X)a rhimc a *úúifi§ ^n poc nó ai\ fneaccA -Af a 
co'oLa'ó é, -\ T) , éi|\ige-á , ó pé, te ri-A pAi*Oj\eAC^ a pÁt>. 
T)ume nAorhca bí ^nn ^n UAif feo. 

\?Á 'óeifvexvó, tÁinig fé uu óf\oi*óe tmce^cc Af xMf a 
bxMte, 1 t/ádUng f é ó r\-A rruigifcift tTHotcú. Ú115 fé 
a%a\v> AfA xm\ bf <Mff$e ; bí tong foirhe f An ^c^t.Aic, acc, 
nu^i|\ a tn^pn fé ce^*o & *óut a\\ bojvo, ní teigfe^t) 
CAipcín i\a tum5e*óó é. Cfom p^-of^ig a ce^nn, T>*fí\X 
fé a\\ a f\<Mt -| *o'imci§ fé *\f\ ^if. tlí 1 bpyo a bí fé, 
nuAi|\ a cÁimg *oume m^ *óixM*ó ^5 gt^có^ó AMf, *j 45 
f\ Át> teif a ce^cc 50 beótM, 50 fuMb mumncif\ ^\n cr oicig 
45 fAiiAóc teif. Cuai*ó fé Af bofvo Annpin -j b'^f 
figm Af éigm a ffoic fi^vo a\\ PfuMnc. 

t3í cot ceAC^n A5 P-Á*of^i5 f-dn bPf-<Mnc át\ tuMfi fin, 
ágtip bí peipe-dn in*\ n^orh ffeipn. ÍTláipcín *oob^inm 
*oó, *] T)'fAn p^T)fAi5 ceicpe btt <\*óiu\ 1 n-émpe,dcc teif. 

Cai£ P-Á*orvxM5 ÓC115 btuvon-a T)é^5 if pce, -nA 'óuai'o 
fin,futc^mi5fé50héifmn artfp. Accníofteig fé f\Mrh 
^f a óe-A-nn 50 pwMb Aif xmt a\\ *\if -j x\n Cf\ei*oe*\rh *oo 
cuf^f bun x\nn. ContiAic fé, 1 mbf\ionn5tóiT>íb, pÁifoí 
n<\ néif\ex\nn 45 5t^ot)AC xMp, -j ^5 u\pfu\i*ó ^Mf x\ te^óc 
-\ fiub^t m-A mex\f5 ^fíf- ^Iíoja ttiAic te n-A mumncif é 
imce^cc iuac^, acz ní géittf e^*ó f é *óóib, -j fÁ *óeife^\*ó 
cuai*ó f é "oo'n Uóirh, finne^t) e.^f bog *óe ^nn, -j cu^ au 
pÁpA veAT) *oó *óut 50 béifmtu -j ^n Cf\ei*oeArh a 11<\orh p*vbfMis. 25 

Cfv\obf5-<\oite.v\t). t)í fé Cf\í fici*o btu\tu\m *o'x\oif *\n 
c-A.\m fo. 

ílu-vMrv a\ t-áimg fé 50 1i8if\mn, 'fwn mt>tixVóAlri 432, 
gU\c fé f\ún Cf\íopc«\i*óce *\ *óé,c\n,c\rh *oe n^ fígcib 1 *oe 
r\A tuMif Ub, -j *oe n^\ *oru\oit)cib 1 T>corwc, m*\fv bí 4 fiof 
^Mge, *oá ngtAcp-Ai'oíf-fe^n an Cf\ei*oe*\m, r\Áf moitt *\r\ 
n.\ TMomib 50 téif\ & gU\c.cVó ttu\ n*ou\it). 1 *oc*\Ca\ n<\ 
C-áfg-A ctu\it) fé 50 Ué-ArhitAig, an *mc 4 fu\ib Lc\og.cMr\e, 
an f\í, "] móf\-n<\ifte iu\ hétjieAnn cfummgce. "Dí féite 
pÁ^Án&ó A\f\ bun <\Cv\ an UaM|\ fin 1 T)Ue<\rhf\<\ig, ^tif b.\ 
cui*o T)e gníom^rvCvMb tu\ féite pin g<\c tnte ceine 1 
néif\mn A múc.<\t) Án oi*óce fin, <.\cc ceme n*\ Ce^rhft^ó 
A.\tiu\in. t,vVfu\*ó nÁ Tu\ome iu ceince eite ó'n ceinró 
fin. 

Acc •o'fwTUMt) p<\T)f\<\i5 ceme *\n oit)óe pn Áfi Cnoc 
SLÁinge, 1 contuMc tu\ Tu\ome 1 l oÚeáfhfidi}g x\n ceme. 
ÚÁmig fe^fg móf\ x\f\ av\ f\íg, Aguf *o'fU\ff\uig fé cé 
*o'jU\Tu\it) *\n ceme pn. T)ub,vMfC *oju\oi teif, muiu\ 
mticc-AOi ^n ceme f in v\nocc, tu\c mticfc\it)e 50 bf\*\c 1 
néif\mn í, -Agtif tu\c 5cuif\fit)e fÁ coif 50 *oeó An fe*\f\ 

A T)'fA*OAlt) í. 

Úug Lv\ogx\if\e teif x\n *Ofu\oi -j fttu\g Tu\ome, -j cuv\i*ó 
fé x\f\ tofg An cé l^ an ceme, nó 50 mvMfbeócuvo fé 
é. Ac£ *o'éif\ig 0Á\f\c tru\c T)e*\g*\, *oume *oe mumncif\ 
t<\og,v\if\e fttx\f of cotiu\if\ AfuMb x\nn, "\ T/urhttng fé *oo 
PaVOjums. t3e,v\nnuig pÁT)fu\i5 é, f óf\ei*o fé 1 nT)u\. 
Ctuf\ fm ctutte-vVú feifge x\f\ -dn fíg, aguf *oub^\if\c fé, 
:í 111v\r\b^\it) An ctéirve<AÓ, n .1. *\n tu\om. Acc gU\o*ó 
p,Á*0f\v\i5 50 1u\f\*o >v\f Í)m, f A\f\ -v\n coif\c tÁimj; *oof\óv\- 2S ScAin-óe-<\cc-d. TMf a\\ at\ nsfiém, cjumc ^n c^Umti -j An c-^en, -j toftng 
muinncin Lc\ogA\ine ^5 cnoit) -] ^5 m^nt>ug«yó 4 céite. 
t)4 ge^nn 50 n<Mt> Ó1115 cé*yo aca m*\j\t> ^5 a céite, -j níon 
IPá^aí) t>eó *\cc Laog-cMne 1 & t><Ainníog<Mi, *] beinc eite. 
CÁinig Ati tJxMnníogAii 50 *ocí P-Á'OfiAi-g, ^gur xwfrAinc 
Pv\"0|iAi5 A^uf D^itijiíoJAn t/Aojaifie. fí : " A T)iune fíném, -] A *óume cutru\ccAi£, nÁ fiiáfft 
v\n ní, nAóvMó fé cugAC, *oéAoipM*ó fé 'oo corhAinte, 
umtóóxM-ó fé "óinc -j cnei*opi*ó fé 1 nT)i-A." Cuai-ó x\n ní 
50 -ocí p.Á*onvM5, 1 teis f é *Mn f ém gun cnei*o f é 1 nT)id. 
Acc níon c|\ei*o fé Atiti 50 *ocí c<Atru\tt m*\ -ói^it) fm. Uíja ru\ n-Óc,. 27 

te bu*\c«\itte.\cc bó a •óé<&n,\m "óó = cum f5t<\bui-oce -óé^n^m 
■óíob t)ó. 

te CAOijnt; jk buóc^iilte^cc = m,\f ,\oó«iit,ie CAOftác. 

X)a c«ioife..\c é míotcú = caoife^c x)0 b'eá-ó míotcú. 

Suff^Aib = sun &$. 

-Af. cumA «\n bic = pé f5é<\t é. 

Cu^ fé Atfie "oo tu\ CAOin ijj hc minded, cared the sheep. 

-A bí ann = -oo b'e^-6 é. 

ní 1 bjMD <\ bí f é = ní fi<Mb f é imci^ce 1 bp<\T). 

50 beóxM = 50 CApAfó, 50 meafi. 

b'afi fii5m «\fi éi^m 4 fftoic f iao, lne >' nar -l great trouble to reach. 

CÚ15 bti^-ótu\ x)év\5 if f ice = CÚ15 btiAt>n,.\ "oéo^ ^f fici"o. 

nif rhoitt ^i|i = 5Uf je-Afifi on moitt aif . 

4fi an coifc = láiújieAé bonn. vii.— uín tu\ n-05. 

ttíon b'jwo^ ^un -DO|\cuig Atl noéiíA, 

1f sun étj«S 5^ot itif 5.\c .\1rv0, 
T)o U\p Ati móp-rhtiip 50 cné^n. 

S ní ru\ib AriiAftc 5j\éine te pajáiL 

Se*.\t*\*o *oúmn Ag AfiiAftc riv\ néAlt, 
'S *\n n*\ f\év\tc\ib bí t:Á pnúfo ; 
D'írtig <\r\ c-*\nj*wó ^5ur *\n §*\oc, 
^ 'S *oo foittpg ptioebur or Afl ^cionn, 

t)o conncx\tn^n te n-^n "oc*\oib 

Uí|\ r\ó-A.\oit)inn pí U\n-bU\c, 
1r m^J^ rriA\ife<\óv\ r\éit)e míne, 

1r *oún níogt)^ bjk r\o-br\e-\t. 28 Sc<\if-ce^ccA. 

tlí |UMb TMC X) r Á bp^c^ fútt, 
T)e gorvm úft, *o' u-Aine 'f D ^ n > 

T)e cofcuf t)e^f$; if *oe btnt>e, 

TUc jv<Mb f*m fí-bfug CxMtn vo jtÁt). 

T)o bí a\\ <\n -ocAOib eite T>e'n *oún, 
5fi^nxMn tonn^ó-d 'f pátÁtf, 

T)é^nc^ mte *oe ctoc^Mb bu*vó, 
t,e IvAtriAMb fu*yó 'guf fAOf-ce-áfVo. 

tlíof b'fATM 50 bf^c^m^f cugAMnn, 
A5 CfMtt ó'n ivoún 1 n-Á\\ 5Corht)<Mt, 

Ufí 0^05-AT) Laoc *oo b'fe^ff tút, 
iSgéirh, ctiú, if *oo b'xMjvoe c^it. 

"Cm <\n cíf ^tumn' í f 111*0, 

A mgevMi ciúm 114 *ocftop*\tt óif, 
1f bfe^gc^ *of e^ó T)-á bfACx* f útt, 
tló *mi í fiúT) Uíri n^ nÓ5? n 

"tf í 50 T)eimm, a Oifín féit, 

t1ío}\ mnfe^f bfié^s "óuic "ó'á CAOib, 

tlít nít) T^rv ge*\tU\f-fA *óuic fém, 

t1<\c bfint foitéif 45AC T)o fíof. 

muif .1. f Aiffse. 

SeAtAt) .1. CAmAtt, f^AÚAX). 

Smúix) .1. fmúic, "oofiéu5A"ó Af fotup. 

-AnfA'ó .1. ^ÁÍA, fcoinm. . .' ' 

phoebuf .1. "oia bféige v\a ^féine. 

tTlAJ .1. píofA móf cAlrii<\ti""i é comtjiom. 

tTUireAC .1. "oeAf. 

T)ún f 105-04 .1. Áfup, nó Áiu commw^ne ]"0$ nó b^infío^nA. 

Cofcuf .1. -oeAf^, tonnjw\c. Colm Cille. 29 uí-b|t\i5 .1. ^jtup Átuitin. 

5jiiAnAn .1. Áfuf be<\5 aji a mbíonn au 5fiAn a^ fc,AifceA-ó. 

CtocA buA-ó ,i. cIoca tuAcmAfA f Ai-óbfte. 

tÁmA f uat> .1. tÁmA f eAf ctifce ceifroe. 

1 n-Áft scoriróÁit ,i. a^ -oéAnAm onAmn, aj; ceAcc cu5Amn. 

Caojat) ,i. 50. 

CjnopAtt óin .1. rotc, T)tAoice SfUuM^e, an t>ac aii óiji. 

'OneAc .1. cum.\, ceAnn-A^Aró. 

"Oo pojt .1. 1 5Coninuróe. viii.— cotm ciUe. Coijte, a pot. 

CóftfiAm, a wake. 

Comuttf AnAéc, neighboiuhogd. 

Oi-oe, múmceóift, nuM^ifnfi 

rsoite. 

f itteAmAmc, fitteá-ó, returníng. 

Oemn, a corner, a l>it, íold. 
CeAéc, a lesson. 
5t<\o-ó, 3<\ift, call. 
£Át4 ^Aoice, a vvind. 
beACAm, becs. 
tÁimín, miocó^, a glove. lonnuf, Ajt nóf, 1 JJCftuc Ajuf. 
AriuMt nu\fi, -oo f éift mAf. 
Cuacaio, .1. iu\ T)Aome. 
eASÍAtf, féipé^t, a chapel. 
CftofoÁn, cteic, nó nu\roe f at>a 

te conjnArh & cAbAific x)0 

•óume aj; fiubAl. 
c^ac, a dart, a sting. 
teiceAO, width. 
níof 501^ e, nearer. 
5iooÁn, a spot, place. t1t1A1H bí Cotm Citte itid pÁifoe tug btiAócMtt be^5 
éic;m br\e*\c f)ó a bí pé Cv\f éif a m-AfbtijcVó. tuc; 
Cotm Citte ^n bneAC v\-bc\ite teif, ^gtif ctnr\ fé 1 
T)cob4f tnf^e é. T)'éi[\ig au br\e,c\c beó -Afíf , <\c;tif rhxMf 
fé míte bticvóc\m. 1f mmic t>o jui5*vó *\ir\, nu-Ain. a 
bíot) -Odome ^5 CAb-AifC tnf^e c\f ax\ cob*\r\. T1ío|\ 
rh-cMt te éinneaó *oocau a 'óé^Mnxm tjó, acz ntnMtt a 
ttig^i-oíf *.\-b*Mte é, •] 50 5ctiir\cí 1 $coine &\\ cemit) é 
1 n-émf e*\cc le feóit nó te u\f 5 eite, ní céiT)f ecvo -a ricMb 30 Sc<\ifv-óe^óc4. 

T)e teini'ó 'f^ n cíf-an c-uifge fm, nó 50 T)có5fAi*óe ^n 
t>|ie^c aníof Af -Afíf, A^uf -Annpn t>f\uitf e,<vó n^ neite 
eite tMot> 'f-dn SCOijAe. 

Cu^M'ó Cotm Citte &p tófru\rh trí itiA corhuff Anacc, 
u<Mf, i tM a oiT>e, C|\uitne-Aó^n, 1 n-émf eacc teif . Af 
pitteArh^mc A-óaite •óóib tMinexVó teA^-An móf cjtom 
^f an oiT>e. Úuic f é 1 n-x\g<M"ó n-A c^trhAn, -Aguf f UAirv 
fé t>if -Af >An coifc. ttí f ai£> -a fiof 45 Cotm Citte guf 
t)Áf 4 f uai|\ f é, -ágtif óuif f é bemn & brunc f Á n-A ce-ann, 
m^f ceap f é 50 rv <m£> an c-oiT>e in^ óo*oUvó. Úof uig 
fé pém ^5 fogtuim & óe-dóca, ^guf tM & gtóf óorh 
tiájvo fin, ^suf é 45 fogtuim an óeacca, 50 5CUAL4 
cionót t)An fiAg-AtCA, T)o tM míte 50 teit uai*ó, fuaim a 
gota. ÚÁmig Cfiúri aca f-Á *óém ^n got^. ConnxMC 
fi<vo x^n tieifc, ^uf -o'iAfriATMri a$ Cotm Citte & 01 -oe 
•óiufe^cc, cé 50 t)fAC^T)Af 50 fuMb fé caittce. jtAot) 
x\n n-Aorh .Af Cruntne-dC-An, A^uf -o'éifig fé fu^f m^f 
'o'éifeóó^'ó fé -Af .a óotdUvó. 

Oí Cotm Citte tá eite coif n^\ f^iffse, -j Uaoitín, 
fe^f n-AorhtA eite, in' £oc<Mf. Óinig $Ál& móf, dguf 
conn,<MC fi^T) ton$ "ó'á tMt-cVó. 

"Cé &n fát," A*oeif tUoitín te Cotm Citte, " a 
tei^e^nn T)n\ -<mi tong pn a X)Át&?> ? " 

'' m<\f ge-dtt ^f -Aon pe-ACAó xMfiÁm & tM mnci T)o 
teis T)1A í t)^tA•ó, ,, -á-oeif ^n nx\orh. 

" Sítim," 4f t)AOitín, " 50 n-oe^fn^ T>14 é^cóif Af 
tuóc nA tU1n5e. ,, 

tlíof tus Cotm Citte ffeAgf^ xmi U4if fin ^f t)-doitín, 
-j -oo tei^ fé t^ifif é. Aóc ófummg fé tÁn gtoice -oo Colrn Cille. 31 

be^óain, cui|A fé 1 t,M rhín i<vo, -<\5Uf C115 ,\n U\imín *oo 
t)40itín, i *oub,MrvC teif iat> 4 óom^be-Áil. X)& gedf f ^up 
é-Atuig beáó ^f x\n tÁirhín, ^ur* óuir\ f í 5<\t 1 mt>Aoitrn, 
A S U V 5 U P g°fcuig fí 5° tiAn-ffióp é. t)í <\n pi<<\n 
50 5é^\|\ atjt, cimi5 feArv^ Aip 1 btuMt fé beAóAin 1 
LÁirhín f,\'n ^ctoió, *] níorv £an be<\c beo 'jm t,\itfnn 
^ige. 

"Cé Ati f,\t ^r\ rh,\rvb cú n,\ be,\ó,\in?" Afif-ó Cottn 
Citle teif . 

" t)eAó *oíob * gOf\cuig 50 5é<\f mé," Af t),\oitín. 

(í tHot) <\ pof ^sac," A|\f an n,\orii, * c *oo r\éir\ m^r\ 
gorvcmg 5<ac tiA beióe CtifA, sufAb AititAt'ó gorvcuige^f 
<An rjume TJi,\ hia pe,\cvó, 1 Arhdil *oo rhArvb cufA Lán 
n^ t,\irhíne tjo fteAÓAin 1 ngiott te néin-beAÓ AttiÁin, 
5Ufu\b Arht^it) pn *oo tei^e,\f Dk\ *oo rhóru\n *o,\ome 
b„\f -o'f^gÁit m,\n ge,\tt ,\j\ x\on pe^CAó Atf\Ám. fl 

Cu*Mt) Cotm Citte 'n^x •0101*0 fin 50 cu,\t*\ib UojuMge, 
-j t-Áimg -an c-^in^e^t óui^e, -j *oub<MrvC teif *out 50 
tiOite,\n Uof,\ige, 1 -a be,\nnugA*ó -j e^t-Aif onófAó & 
fjé-dn<*rh Ann. Y\a n^oirh eite bí te Cotm Citte, níon 
tiuMt teo péw g-an *out ann, -j an c-oite„\n ^ beic <\c*\. 
T3'k\|\|\ Cotm 0|\f,\ & TjcrvOfTUMn & éAiúedffi 50 tjcí x\n 
c-oite„\n, -| cibé *oume „\ *ociocpv\*ó ,\ tfOfoóin *\\\ An 
oiteán, éife„\n x\ "óut ann 1 „\n c-oite„\n „\ beit ^M^e, 1 
é Ammnmg<vó u„m*ó. 

llinne„vo„\rv x\rhtAró. CxMt Cotm *\ trvOfoJm, -j nu<\if 
Tj'f^S^b fé & tám rvmnexvó s&t *óe, *o'imtig fé 'fM 
„\ep, -j tÁmi$ pé ,\nu,\f 50 *oírve„\c Af\ <vn oiteÁn. t)í 
Uof-Aó fe„\*ó rv^vó^MflC uai*ó ; -j níon táwig cpofo^m r\& 3^ Sc<<Mfi-óe4óu<\. nAorh eite úa\\ r\& fioiteánAib ac& ix)ir\ Uoji^ó -] ^n cíf 
rhóf. 

Cimi'ó ^n nAorh in-A 'óixM'ó fin a^ xmi oitev\n, "j fít fé 
^iciug^vo 'óéAnArh ^nn, x\cc ní teisfeAt) ^n cé -áfv teif 
&n ^mc, .1. Oitiott rruAC t)Aot)^in, T)ó é. *0'ix\rvr\ Cotm 
xMjt teiceAT) -A brunc 'oe'n oite-dn <a cabAifvc x>ó. ítig. 
" ,••«•-?;.& -'.-'■ ::v> ■'. :• '-' 
. % ../,«,.^ : v-;-- ■-."■•■ ■-•■«• 

* ••;;;'*i:".*:.v^.-.' '•' .":\. -■ 
:.r'^;' : Ai>,vv:..".;:,-.. . 

■ A '■••'.> • ■•' *.\ :• ■•.'•»! ' ' ■ 

I » * 'jjv V V '**« , 'f-.^J."- ' ' ""^. '• ; * Cotm Citte -] An Cti rnrhe, Annfin *oo fgAfv Cotm Citte & bfu\c attiac, "| ctú'ouig 
ré an c-oite,Án 50 téif teir. TltuMf a connAic Oitiott 
fin €^11115 ^n-feArvg a\\\ -\ cug fé .<\mAC cú m rhe bí 
^ 1 5 e > 1 rS A01 ^ f e V^ tu\orh í- A|\ ce-dóc T)o'n óoin 
corh p^T)A teif An n<\orh, cuif feife^xn corriAfCA nA Cottn Cille. 33 

Cuoice ix)i}\ é pém ■] í. tlíou tÁmi^ pí níof goine "óó, 
1 |.nu\i|\ , i t>Áf aj\ An n^ioT^n ftn. 

Tltuvin contu\ic Oitioll pin, caic pé é pém x\f\ a 
gtúmib, *] C|\ei-o pé 1 nT)uA -j 1 sCotm Citte. í)f\onn pé 
^\n c-oite-Án &\\\ } -] f\mne x\n n>dorh e^tAip onóftdó ann. 

b|tutúf eA-ó = beijibeócAT>. 
Afi tó|t|U\m = 50 -orí cóflftAth. 

OAine.\-ó te-djAn Af, he got a fall. toAjjAn =± teAjA-ó, rmrte. 
b.\|i|i-cuiple, a siumble. 
50 ^cuAtA = gtljt ClK\tA. 

Cionót bv\n inAJAtrA, a band, ccmmuniiv of nuns. 

m' focAiji = nu\ curoeAc.UA, nu\ comttiA"OAft, 1 n-émpeAcc tetf. 

tÁn ^toice = lÁn ^tAice. 

*Oo DeACAtn = t)o beAÓAib. 

biu\it fé beACAin -j tÁimín fÁ'n 5ctoié = buAit pé ua beACA "j An 
tÁimín 1 n-AJAró ua ctoice. 

beAc "oíob, one of them (the bees). 

1 n^iott te = maft je^tl A|t. 1 n^eAtt Ajt. 

CuAÚAib CofAtJe, cfíoc nó cíjt nu\ |u\ib mumnnn ÚofAije uia 
^comnuróe. 

Cibé = pé. 

JTeA-ó |tAT)Ainc uAró = com f at>a uait) -j -o'féAT) fé bfieAtnujAT). 

Sít f é Á1C1U5AT) -óéAiiAm, he tried to settle, make a settlement. 

Ati tré A|i teip, the owner. 

Cu mme, a venemous hound. 

S^AOit fé 'fAn nAOth í = he set her to attack the saint 

S^AOit fé teif An nAom í =he let her go and aceompanv the saint. 

S^Aott f é 1 jCotm Citte í = T>peAfui5 1 ^Cotm Citte í, he set 
her at Columcille. 34 SccMf-ceAÓCcv. IX.— bmjix). 

"Oéijice, -oéific, an alms. moj, fstÁDAi-óe, a slave. 

CAfbAT), cóifoe, a carriage. j buAi-ó,An ceAnn if feAff, victory. tobAji, a leper. 
tlijeACÁn, washing. 
xMtmneACA, sparks (of fire). Cóf Ainn, ceófAmn, a boundarv. 
Aoi-óeAcc, cuAijtc CAjiÚAnnAif, 

hospitalitv. 
CLÁi|n'neAc, -oume $An fuibAt ^aíaji, ^aIjia, disease. 

Ai^e. muttAC, bAff, buAic, pinnacle. 

S^PM 1 » 5 A t i r uri > buACAilt. i eAfumtAi-óeAcr, ^au a beit 

Cuitne, cucuAif, cifreAnAÓ, a I umAt, disoljedience. 

lcitchen. i CumAomeAC, comAome. 

"PfeAfUAt, fiAf, serving. 

tltlvMR a bí t)|Mgi*o 05, omce<.\tt ha mbticVóAncA 450 
^gtif 460, bíot) fí A5 CAbAifC ^ife *oo C15 a 
h.xc^f. te stvcvó 00 t)K\ cuscvó fí T)étfce 50 teofi -oo 
nA boóCAMb, A^uf cé 50 mbA CAOifecxc f<Mt)bif é T)ub- 
t<só, a tk\CAif, if be*\$ nÁf C115 fí a mc\om Af f<c\T) 
Ucmci mc\f "óéifc. 

Cuif fm fe<\f5 A\y T)ubcx\c, c\$uf cug fé -c\ mgec\n 
teif nó 50 tvoíotfcvó fé í te ^OúntAm^, fí LcM§ec\n. 
Af ce^cc *oó 50 T)ún x\n fíog, *o' f Á5 fé a cUMTjeAm 
'f^n 5Cv\|\bAT). aí\ cmc x\ f\c\ib t3(\igiT), cucMt) fé ifcecvc 
45 fu\f|\uige *oe*n fíg Afi 5cec\nnóCcVó fé & mge^n 
m\it> tn^f feAfbp 05 AncAMt)e. 

" Cat> ctuge a bfiut cú -A5 T)íot c' ingme?" Aff 
^n f í. 

" 5 AÓ ní10 *°'^ tnbeif e.\nn pí c\tn/' xvoein Dubt^c, 
"cugAtin fí *oo tu boóc-cMb é." 

"UAbAif óu^cMnn i," AffA TXJntainj;. t>f\i$i*o. 35 

01141*0 T)tibt4ó 4m4ó, aguf ní f&c& fé & ct4i*óe4rii 
'f4n 5C4f\b4*o. 

" Cá bptnt mo étAfóeArh ? n 4*oeij\ pé, te n'injm. 

"ÚtiSAf T)o *óume bocc é," 4f fire. 

C^img pe4fu; ^n T)orru\in 4j\ "Óubtwó. 

" Cé 4n ci4tt *ouic 4 C4b,Mpc T)o "ótnne bocc ? " 
4*oeif\ ré. 

" T)4 mb4*ó tiom-f 4 tuf 4 1 54Ó 4 bptnt 454C, 1 
u\r\rwvó 4n Uige4f\n4 mo t)i4 Of\m pib. V>é4f\p4inn pb 
tnte 50 téift T)ó, n 4ff4 tJftigiT). 

f, H1 piú ctí 50 n*oíotp4 4n mge4n poin," 4*oeif\ T)tín- 
Lding, " n4 ní piú mire 50 5ce4iinóC4inn í, rtVAf tf 
tn\ifte í of corh4if\ X)é 114 finne," -j ttr$ ré cLAl*óe^rri 
eite *oo *ÓubC4C 1 n-ioii4*o 4 cnin péin. 

]Tt141f\ tjfvlglT) Ce4T) Ó n-4 Í!4C41f\, 'l!4 *Ó 141*0 ptl, í 
-pém 4 C4b41f\C ft14f T)0 T)14 1 TDO'n e45t41f 4f1 

♦ p4*o. Cti4i*ó pí 50 tiG^fbos íll4C<Nitte & bí '114 
óomii4iT)e 4f cóf4inn n4 hl4f\-rhi*óe te 50 115^40^4*0 
fé í pém 7 Cf\iúf\ t)4ii eite ipce4ó ni4f\ riim\ib 

f14g4tC4. 

t)í fí, U\, 4f\ 40i*óe4cc 1 *ocig -j *o'éi|\iJ te mtnnncif\ 
4ii age 50 n*oe4Ó4T)4f\ 50 téin 4m4ó, 4óc 4011 rii4C 
4rii4in 4 pí t) v \tb -j 1114 cU\if\íne4Ó. 11í f 41V) 4 fiof &£ 
tofugiT) 5° f^ T é 4mt4ró. Annpn £411115 T)4ome 

1fCe4C 45 !4ff41T) bÍT). *0'pi4pf\t1lg t)f\lgl*OT)0 , n g4fú|\ 

C4 f4ib eoó4if\ n^ ctntne. T)'pf\e454if\ 411 54púf\ í ; 
4^tif *otib4if\c f é : ""CÁ 4 piof 454111 C4 bptnt fí. ,J 

"étpS*" ^flfA t)f\1§lT), " 4£Uf C4b41f\ cu^m í," 

x\^tif *o'éif\i$ f é 1114 fedf Aá\ C4f\éif 4 beit m4 óU\ir\ íneaó 36 Sc^Mfv-óe^óc^. 

foirhe fm, "| nmne fé fne*\fc*\t a\\ n& TMomib, 

T)'ix\fvf\ a tix\t<\in tnftjti, tÁ eite, *úut 50 T)únU\m5, ní 
t,4ige.<\n, xxguf x\n cl^it)e>drh *oo tug f eif e&n vo ^ÓubtAó 
noirhe pn & $&&&& ^ige 50 bruÁt. Cu^it) t)f\igi*o 50 
"OúntAin^, -] ^5 T)Of^f ^n age tÁmig f e^n óuici *oo 
bí m-árhog as x\n níg. 

"T)Á f^off^ mé ó'n níg," -<voein fé, " bemn imo 
Cniof cxM*óe, 1 *óé^nfAMnn f einbíf "ouic-f e." 

T)ub^\inc t)|\igi*o : " t^bnóóxvo -<\n *oo fon teif an 
níg." CuxMt) fí irce*\c, -o'i^ffv fí ^f x\n níg ^n ctxMt)- 
e^rh *o^ hx\t<\in, -| f Aonf*\cc *oo'n rhog. 

" Cé Aif & T)Ciub[u\inn f m x>uic ? " x\T)ein ^Oúnt^mg. 

" tílá'f ^it te^c é," ^T)eif\ DntgiT), "geob*Mn fém 
n-A ptAitif c<\n éif T)o bxMf, "] beit) T)o óU\nn tfuAC iru\ 
nígcib , t>o 'óIaM'ó 50 bfvát." 

"Ó t^ftA ri^ó bfeicim tiA £U\itif,'' A*oeif\ &x\ f\í, 
" nít mé ^5 xS i4f\f\xM'ó. tTlAiT)if\ te mo ótAinn rh-ac, 
aví cé tiocf^\f imo •óuu'ó, f^otftngexvó fé *óó 
fém. .<Ncc c.\b,Aif t>A\n f<vo f^ogxMt, -] btuAi*ó 1 
5005^*0 ^\f fhuinnan íléitt, m^\n if mmic 005^*0 
exvoru\mn." 

"jeobAfó cú fiti," a\\ t3figi*o, ^suf fux\in. Leig fé 
^n mog xutiac f^on, -] *o'fÁ5^\ib x\n ctafóearh x\<5 
^OubtAÓ. 

t)í *oeió gCAt -<\f\ ftciT) iT)if "ÓúnUMns "] tTlumncin 
íléitt 1 n-6inmn 'na t>UMt> fin, -] n^\oi £CAt eite /00 
tforo fé 1 n-Atbx\m, -] bu<vóuig fé uat) 50 téin. U^n 
éif & bxMf tÁinis cog^t) iT)in n-d "L^igntg -] tTlumncin 
Vléitt <<\f\íf ; cu5^\"ó conp "Óúnt^mg x\m<<\c -Agtif *oo tnom- t>figi*o. 37 ófuige<c\'ó é 1 n-v\gv\i*ó ÓU\mne ttéitt, -j oUvVóuig n^ 
Uigmg áftíf. 

tl-álf eile, oí bu^ÓAitt ^5 pogtuim 1 -gcoLÁifoe 1 
n-^ice te CitUO^fVA Ati iic AftÁtti ce*\tU\ £)fig*oe. 1\ic 
fé. IÁ, 50 T)eip|\e^c frdfi t3jugi*o. 

" CÁ \\aóm\\ com Uu\c poin ? " *voeif Afi n,\oni teif . 

" 5° ptvMtej.f " ^ff -an f gotvMf e 50 hv\ef e<\c. // V osérn^i^ Ot 11 ^ 1 " 1 HAinni'ó UnVj;Un. 

"thvb riu\ic tiom-|v\ *óut LedC," xvoeif t)figi*o 50 
•oia'óxmica, "•] *oé-An upncMgce x\p mo fon ionnuf -50 
*ociocpx\mn leÁc/ 1 Ómij; *m trhéx\U\ ><\p ^n psoUMpe 
m<\p ge^tt a\\ &n X>we&s\\& ^e^ff a cu^ fé uippi, 7 
*out)AifC f é, " 5 l11 "° tuf a\ ^f mo f on-fd, ionnuf 50 
jtaóAtnn-fe Ajt ne^tft, -j guiúpevVo-fA v\p *oo fqn-fd, 38 SccMf-ce,c\cct\. 

ionnuf 50 -ociubná n*\ mítce 50 ftcMte^f T)é te<c\c." 
Tj'mnif t)figiT> *oó xmnpn 50 mbexvó fé ma f-AS-A^c 
V*>V> 1 5° *ociubttc\t) fé cumc\omec\c *ói c\n ua\\\ ^ bcMf. 
tlucMfv 4 cu-cAIa fé fm, cuifv fé tcMríiín -c\n a t)eif-tcMríi te 
í comsbecMt 5UU1 1 ^coirinui'óe, -j 'f é ^n c-cMnm -a trí xMf 
U4it) pn ,c\m«.\c, tlcMnint) tc\rh-gtc\n. 

óini^ *óv\ tob^fv 50 -ocí t)fvigiT>, tc\, nó 50 teigecM%yó 
p icvo. 'OutMifC fí teo a céite c\ mge-ACÁn. tltg &r\ 
TMf\c\ *oume c\n cé*ro *otune, 7 teije^f c\n nigec\cÁn é. 
T)ub*Mf\c fí Airnfin teif -^n ^cé^T) "otune -An fec\n eite 
& mge^óÁn, c\cc ní mgfecvó, -j mg fí fém <c\n tot>c\n 
eite, -j teigev\f At) é. " Ainigim," c\f\f -c\n cécvo f e<c\n 
" cec\f imo ófvoicex\nn m^f X)e&t> Aitmne^c^ ceme-cvó 
-dnn," ^s u f *°° ^tuMt c\n 5<\tc\n -c\níf é, ó rhutLc\c a 
cmn 50 bonn >a cor, mc\n gec\tt a\\ a ecM^urhtcMt)e<c\cc. 

t)í t1c\mnit) tc\rh-gtc\n 'f A llóirh, nucMf a t-Ámig 
ce^cccMfve^óc ó nec\rh ótuge 50 fvcMtj t)f\igiT) a\\ 
tev\bxMt) -An Mif , *j 50 mbA rínciT> T)ó *óut c\f\ -cMf te 
cum-AomeAc & tc\bc\inc T)1. 'O'imcig teif bog ce, 50 
*oc-c\ini5 fé 50 T)cí an iic\orh 1 5C1U, X)-AnA, *j Cc\n éif 
cum<c\ome«c\ó a gtc\cxvó t)i ó tlcMnmt), f uxmji fí b<c\f <c\f 
xMi scécM) tÁ T)e tfrí nc\ péite t)nigT)e \a mbticvó<c\in 525. 

lAjifA*ó = let (him) ask. 
tjeinn = bei-ómn. 
Cé Ai-p, for what (return) ? 

mÁf Áit te-Ar, mÁf miATi teac, mky coit teau. 
T)o hiomc|it>i5ec\-ó = -o'iomc|itii5eA-ó, "oo fiu3A-ó = \vas carried or 
borne. 

Com tuAÚ fom, com f^iobtA fin, so quickly. 

50 hAef eAc, lightly. 

50 ■oiA-óanu-A, piously. 

bo5 ce, tÁitfeAc bonn, at once. CUu\m Cdiptfc 39 x.— ctiuMti Uv\mt). 

S^ir^e, valour, bruverv. CUi-órhce, swords. 

teorh^n, a lion. C«Áb^n, a tent. 

beox)v\, livelv, active, quiclc, Coittce, woods. 

Smótac, a thrush. pitéifi, bullets. 

XhATMnc^, pious, ho!y. Sme^jicó, soiled, besmeared. 

túine^c, c^fó^ uAjtAinn v\ bí opj^ 5 10 ^U\, reartbpó^ancai-óe, a 
'jm scac. a coat ofmail. servant. Sle^5, a spear. 
be<\fu\, darts. 
S5MC, a shield. 
C10CÓ5, <\n Um cté. 
SAi^-oe. 
bo^d, bow. t)LAor5íu\ÓA, skulls, shells. 
mei|is, br-\cdc. flag. 

:c,viTJ^cc,lastwill,teítament. 

•\ róftc, citieÁt. 
ffieir = 1 n-émpe^cc teir. 
Cj'ócc, the instep. Sé An con^tuMii bí *.\5 t)t\u\n t)ót\un'u\ Afi A tu\oib 1 
gCttUMn Uv\i|\b : — pif tilutiu\n A^tlf Pf Conno.cc -j 
pn tíhx)e. tlí tu\ib Aon riuunigin ^i^e Af mtunncij\ tu\ 
tTlit)e, m<s\\ bíoxu\n péin 1 nA 5- M ^^ CAHÚAnnAÚ te n-^\ 
céite. tTL\t\ fm féin, bí coju\ n.\ bpean ^i^e, pif vMtne 
tu\irte tán *oe nev\nc 1 x)e JvMrse, com U\it)in te teotiuMn, 
com beoxu\ te bev\óv\in, com r^iobc^ te rev\bv\c 1 
nx)u\it) rmóUMg. Tlíon C115 fu\"0 x)t\tnm x>'oon xnnne 
nu\rh 1 x>ct\oiX), *] bíoxu\n 1 n-Aftm OfiiAin, An cneof feAfi 
A b'f e*\f t\ a nus^vó 1 néinmn, X)o néin mAf x>ein An f e^\n- 
cu\ix)e. t)í fonn onju\ cnoix> j.voi-fe..\n, bí fé cotii 
hu*Mu.\t, com U\ix)in, com ^tic, com pfjtinneAó, com 
x)u\X)AnCv\ rin. 

tlí |u\ib Aon év\x)v\c c^cu\ v\Cv\ te u\x) péw a cojVMnc 
Af tu\ btnttíb bot\bv\ fcÁinig OftfA. t)í ctu\g cnom 40 ScAif-ceACCA. 

géAf mA tÁirh a$ ^ac aou feAf aca, te túifeAó aii 
toctAntuMg a geAffuvó, *] ctAfóeArh cfUAirj te rí-A 
tAoib. t)í ffeifin Ai^e fteAg fteAtiuMn, -j cop cuitt 
inna, -| be.\f\A brwvoACA nirhneACA te CAiéeArh. t1í 

flAlb CÓ1f\ COfAtlCA Af\ bit ACA, ACC f£U\t A bí Áf a 

Ó10CÓ15 Ag gAó Aon feAf. 

1f móri An con5tu\m bí cfumn A5 ua IbótAtiiiAigtb 
au U\ fom 1 gCtuAin UAijvb. táimg ftiiAg inór\ cuca 
ó oiteÁnAib nA riAtbAn, SiogfUMt Af 1nfib 0|\c, Ajjuf 
ftuAg teif, Aguf T)Aome ó 1nfib Ca*o, ó TÍlAnAinn, ó Scí, 
Áf Cmn Uífe AijUf 5 Ae "° eo ^ >' ^Áinis CAftuf -j 6ibr\ic. 
bemc tfu\c fíog nA Pju\mce, -| ptv\c, U\oc toctAntu\c, 
óuca. Aguf bí 5^cóit teó. com nu\it céA*onA. t)í 

mAOtmÓJVÓA tTlAC Tht1f\CAT)A, 1\í LátgeAtl, OffvA, Agtlf 

ÚAOTjÁn rriAC T)únU\m5, Rí lAf\-t<MgeAn, 'OúntAms tru\c 
ttu\CAit, 111 tife, Aguf cuitteATj •o'uAifUb ÍAigeAn -| 
•o'uAifUb Ó gCmnfeAtAig teó. 'Siat) tu\ 1u\ij\m a bí 
ACA-fAn fAigT)e te CAtteArh Af aii LÁtrh 1 Af tu\ 
bog<Mb mAf\ a céite, s&ete sé&fiA sajuja, -j ctAfórhce 
mófiA Cf\otru\. t)í túi}\eAÓA ortfi aa -o'fottug u\tj ó ce,\nn 
50 Cfoig. t)í au ttnr\eAC fom T)éAncA T)'iAf\Ann, nó 
•o'ttrhA, -| í *oeAf Uugce of\f\A, mAfbeAfj cuUmc éApAtg. 
ílí tiocfAt) catja tfíte-fe, muiiA -océigeAt) buitte *oe 

tUAlg. 

t)í An *oÁ ftUAg Annfin of cotfiAif a céite, Af\ pÁi|\c 
CtuAnA UAifb, rruMTjm Aome An CéAf ca, f ati mbtiA'óAin 
1014. t)í An f\í fém, t)|\iAn, mA cÁbÁn, mAjt bí fé f\ó- 
AOfCA te fjut cun cj\otja. t)í ua tocU\ntuMg Agttf a 
gcút te fAiffge aca, ~\ coittce 50 pAi^ritls cimceAtt Cttuun UvMfb. 41 

inf 5^c uite ó.ic. C4 otce -j ffAi*oeAnnA m*oiu Ann. 

Úoftng Afl cac. 1\mne fttu.g tu\ ngAe'ÓéAl Af a 
n-v\gvM-o 50 *ocí íu TX\nv\iji. -j bí áfi *oó. btutun Ag 
btu\U\*ó. A5 CfeAfjjAifC, Aj teA^Án, 1 A5 f v\ca*ó a céite 
óorti ciu§ -; *o'fév\*o fiA*o é. 11í gunnAl t\Á pitéin A tft 
Ann nu\j\ cá Aiióif, -| b'éiseAn *oo 5AÓ feAji feAfAifi Af 
A&Afd Á n.MiUM). Cumc fu\*o An U\ fin Af fv\*o 1 n-évVOAn 
<\ céite. iDí fé uu\ ctute mu\in a fcofUigeA'OAf, -| ní 
jMib *oeifiev\*ó teif Án áf 50 jiAiti f é nu\ ctnte Aftf cju\c- 
nótu\. §a!J nA 5v\e*cnt *oe ciuMgab uu\ iumíumt), Ágttf 
*oe gv\ecib A^Uf T>e f teAgAnnAit> ; gv\b iu\ tocUMituMg 
*oe cU\i"ómcib 1 t) , Aifm eite ionncA-fAn, Agiif bnúcc 
v\n ftut AmAÓ ó ^v\c v\on cooib Af $v\c v\on *otnne cnn- 
cev\tt ; óv\f v\n gfUA^ Ap nA CUA15C1&, A*gUf bv\ itióp An 
obv\in ia*o a f\éi*óceAc Áfff. ]?Á "óeif eA*ó, if beA^ -otune 
v\Cv\ v\ *o'v\icm v\n *otune eite. 11í AtCneóÓAtó au c-ACAin 
Afi nu\c vS v\n *oev\|\b;u\Cv\!]\ An *oev\nbju\Cv\in eite. nuuu\ 
n-Aicnigev\*ó fé A gtóf, bío*Ov\n féiii ~ A 50111*0 éAfOAig 
com fmeAptA, óoifi fAtAó pn, te puit A^uf te Attuf. 
Acc r fu\*o ru\ 5v\e*óit v\ bí 1 n-UAÓCAf cju\cnóTU\. Úeic 
tu\ TXmumji, A$;uf ní junft Aon íxc v\Cv\ te ceicevVó aóc 
-c\n v\if 'f v\n bfAiff^e. tXAiúeA'ú v\ Uán aca innci, -j bío*OAj\ 
uu\ ffvMC nu\|\b v\n An cixtAfii cifm, corii itumc. 

11í fu\íb te DflAfl uu\ cÁbÁn acc aou giotU Ariu\m 
te ff ev\fCv\t Aif. 1 *ocúf v\n tAe 'o'ífií'g fé Af a gtúmib. 
1 coftug fé A5 5tu*óe T)é. An cjúc A juub cév\*o 50 
teic pv\i*oif fiÁi'óce Ai^e, o'fiAfftnj; fé *oe'n giotU\ 

Cé Atl Cv\01 A |U\bv\*Ov\f Af 5AÓ CAOlt>. 

ix Uv\ fu\*o niLu\f5Cv\ 50 *ottuc uu\ óéite,' 3 Áff Afi 42 Sc-Ai|\-óe>AócA. 

5ioU<\, "x\5Uf i<\*o *\5 5*\b,áit -oe buittíb 1 ^ctoi^nib, 
1 5Ctix\rh^ib, 1 1 mbU\0f5ru\6«<\ib a céite." 

"Cionnuf zá meifs tfluftó-ái'ó ?" A*oeir\ t)fvi^\n. 

T)'f:pe^\5^i|\ &r\ giotta 50 f\x\ib fí \í\a fe«\f«\rh, *\5Uf 
mórtán mei|\5í eite m<\ cimcex\tt. Sáf U15 fin é. T)'íf U5 
fé <\f\íf Af a gtúmib, -| -oubAiric fé cé-AT) 50 teic eite 
p*\i*oif\, "] *o'éir\i5 -Afíf, *] "o'fUAffvuig cionnuf *oo bí <\n 
oac. T)'mnif x\n 510UA *óó. Cuai*ó t)f\iAn x\f\ a gtúmib 
x\n crvíorh^t) hUAif , -] cuir\ fé céxvo 50 teic eite pAi*oif\ 
cun T)é. T) eir\i§ f é -Annpn, x\^uf ceifcmg f é x\n 510UA 
An cr\íorrnA*ó riu^\if, cionnuf *oo bí <\n cac. T)'mnif x\n 
5iotU fjó 50 fx\ib bjv<\c*\6 tTUir\ó*\i*ó x\r\ t-Áf, -<\5Uf n<\ 
Th\n<\ifi bu,<\itce, *] 50 mb'fe^frv *óó fém é<\tó*ó x\^uf a 
*óut imex\f5 ^A n^iotUM. 

"A *óe, a 510UA," x\f\p\ t)fix\n, "ní "OeAf é <\n 
ceióeA\*ó, i if f ex\f <\6 mé n^\6 x\f *\n Áic f eo a fu\6<<\f mé 
beó, mAfi cáini5 Aoibe^tt n^ CruM^e téice 6115AIT1 
x\féir\, 1 *o'mnif fí *ó^\m 50 m*\ifvbeócx\i*óe 1tTO.n1 mé.' 
<<\5Uf finne fé & u*óx\6c &m av\ L<\Cx\ir\ fin. 

tlíorv b'fATM bío*Ox\r\ 45 corhfuVó 50 bf<\c*\ Ati 510UA 
Cfiúf fex\r\ x\5 "oé^n^rh or\r\<\. T)'innir* fé *oo t)r\n\n é. 

" Cé x\n f<<\§-Af TMOine 1^*0 ? " x\fi *\n r\í. 

"TMome 5tx\f^\ tomno6cx\," x\f\ An 5iott<\. 

"1f CfU^gfin," a\\ x\n fí, "fin ix\*o tu6c n^\túifeA6, M 
1 *o , éir\i5 fé, "] t-<\r\f\x\in5 fé 6ui5e a 6U\i*óex\rh. 'Sé 
t)f\ux\*oAf\, x\n to6U\nnx\6 cr\éx\n, <<\ bí ^nn, x\5Uf beifvc 
eite ffeif. Ú-Ámi5 fi<<\*o ifceA6. 

" Cm^, cin^," a\\ f a *oume aca, " if é f eo av\ \(u n 

" tlí hé," x\f\ t)fUx\*OAf\, " actz f<\5x\fc m\f^\t é." Ctu*\in Uv\irvó. 43 

" Aó ! " A"oeip x\n fre^r* eite ; "^n |aí móf\, t)f\n\n, &zS 
^nn. 

'O'iompuig t)rui4TK\r\ a\\ t)|\Mn ^nnfin, >a cu*\§ m*\ 
LÁirh -Aige, i t>u^it t)|ttAfl é le t\-A óL\i*óe.<\rh. t),\in ré x\n 
óor* óté ón n^túin *oe teir Ati u\j\ruvm rin, ^guf <\n óor 
•óe^f ó'n crw\óc. Th^rvrj t)rvMn &r\ TXAftd ?eA\\ a bí te 
t)|\u^-o^|\, x\óc f^otAt) x\n ce<\nn *oe péin te btntte 
■oe'n cuaMJ. X)<\ ní pti cr\íoc t)r\u\m t)ó|\urh^. 

mumijm Af mumnuirt nA mi-óe = confidence in the people of 
Mealh. 

níort tu£ pAT) -ortuim -oo mnne = they did nol turn their backs on 
one, i.e., run a\vay from anv one. 

é<A"OAc CAtA = battle armour. 

te túijieAc = cun luiftii-,. 

Cof cuitt, a handle of hazel. 

t)eAfA bf»A"OACA nimneACA, vile venomous darts. 

t)í cjiumn = tjí bAiteAé, bí cf ummjte. 

1nfe hOfC, the Orkneys. 1nfe Cat), the Shctlands. 

rttAnAmn, the Isle of Man ; Scí, the Isle ofSky ; Cinn Cífe, Can- 
tvre ; x\irnf ^Ae-óeAt. of Argvle. JuceACA 1 n^lbAin iat> fo, cé if 
moice "oo rriAnAmn. 

U\|t-t<M3m, West Leinster. 
Óom mAit céA-onA, as well, also. 
ITlAfi a céile, both, as well. 
Ó ceAnn 50 Cjioij, from head to foot. 
T)'umA, of brass. 

*OeAf tuii;ce, neat and (close-)fhtting. 

t)í nA toctAnnAij "] a ^cút te fAiffse aca, the Xorthmen had their 
backs towards the sea. 
*OAn<£ifi, Danes. 

&$ (C|ieAf5A1f u, .1. A^ CUf f Á coif, 1 A5 bUAtAX). 

Óorh C1U5, .1. com meAf, as quickly. 

1 n-éAT)An a céite, facing (and fighting) one another. 

t)í f é mA tuite, the tide was up. 

teif An Áf, with the slaughter. 

§a5 fiA-o-oe tuAi^nb itiA nAmAi-o^-o'ionnfuijeA-OAf An nAtfiAiT) 
te cuAi^db, they attacked the enemv with axes. 44 ScAMjvóeAcc^. 

Ofúcc 4n fvnt, the blood bursl, belched. 

Ó4f 4n 5fU45, ^ e na i r twisted, became entangled. 

1f be^5 -oiíine 4C4, veryfew of them. 

*0'4itm = -o'^itmi;. 

Ceic tiA *04n4if, the Danes fled. 

D<\ite4-ó 4 lÁn 4C4, many of them were drowned. 

1n<v fti4ic, in heaps (lit. in their swath.) 

le f jie4f C4t 4if, to serve him, to attend to him. 

T)'íftii; f e Á \ { A 5túmib = he knelt down. 

me4f5t4 30 T)túit = closeiy mixed together. 

^AbÁit "oe binttíb, beating. 

>An tAf = AnuAf, C4itce fíof. 

& -óe, well indeed. 

1f f e4f4Ó mé = cÁ 4 f iof 454171, if f iof4c T)4m. 

-AoibeAtt n-A Cf4i5e téite == 4n bAinnío^An -oo bí 4f ftuA^ fí-óe 
tiA mum4n, "] "oo bíox> m4f t4ife 45 cunro^c ci^e 4n f 105. 

-A5 -oé4n4m OffA = 45 ce4cc cuc4. 

5^t4f4 tomnocu4 = 4n *o4t $t4f 4 bí 4f 4n i4fAnn 4 bí iiian 
é4"04c of fi4, 1 ce4p 4n 5iott4 50 f4b4t)4ii tomnocu4i5te, .1. $4n 

40n é4T)4C. 

Cms (fOC4t toctAnn^c), .1. ftí, king. 

S5ot4-ó 4n ce4nn ve f ém, his own head was lopped ofT. XI.— c&t cnvnc aíi Aiti. 

1f 5e^|it\ 50 bf-AC^m-Aji A5 ce-dóc, 
&x\ CAoifeAó UAitc X)A cntiAi*ó t-Ám ; 

tlíon umting, vp níofi rjeAnntng *o'ponn, 
Acc i^tttiAf c&t z&\\ cionn & rhná. 

Ctiifimi*o x>ei6 gcéAT) 'n^ "úÁit, 
T)o b'fre^rvfi tÁrh 1 n-Aimfir\ sleó; 

T)time T)íorj níojv fiU c^rt 'áijf, 

5^n ctncim j\e C<\itc rn-dc C|\eóm. Cv\c Ctuuc &n Ái$. 4o 

T)o óuifteAtriAfl Ann \y t>4 cóif\ a tiu\oi*úev\m. 

5-Ati -cvrhfvar* Cv\oilce nu\c Róiu\in ; 
T)ei6 scé-cvo fgi^t sojun 5 l ^r> 

50 n--<\ bpev\fu\ib CjAót)^ b'f?e<v\r\f\. 

T)ei6 ^cévvo Cv\oirev\6, nx\oi sctuvo U\o6, 
t)í c<c\ob ^f tv\ob *ou\r\ mumnan pém, 

1f, -A p.vVoruMC an 6f\ei*oim 6fuu\i*ó, 
Sm Af\ te^fcuig iu\mn *oe'n bJTémn. 

1v\j\f\v\p OrCv\j\ cev\*o A|\ fionn, 

51 "ó *ooili§ Uom é *oo Uu\"ó, 
T)ul *oo 6orhru\c v\n U\oi6, 

An c-v\m *oo óomuxic *oít iu\ rltu\g. 

11 Do geobv\if\ ce<\T) iu\im, M v\j\ ponn, 
u 5 ,>D W54V Liom *oo tuicim t]\í*o ; 
éijtig if beijt mo be-c\nnA6c le^\c, 
Cvnrhnig *oo £Ait, ir *oo gnírh. ,, 

5Uu\ipev\r OfCAjt, v\n Fe-Aji vMg, 

Afi A U\im níop cuinev\*ó béim, 
An Uao6 CAtniA *oo b'fe^pn U\m, 
* 5° t UMni 5 T é U*mIc mv\c Cfiéin. 

" L"v\b*M|\ v^jAit) 'óArh-f-A pém, 

a\ ÚvMlc mic Uf\ém," v\f\ OpCv\j\ v\ig, 

' Óip bv\inpev\*o-fu\ *óíoc *oo cev\nn, 

1 n*o4ogv\t tu n*0|\ev\m ro 501 n *oo U\m." 46 Sc-Aif-ce^cc-a. 

" T)<s\\ T)o U\irh-fe, a Ofcaif xSig, 
5it) btn*óe^ó *óíoc bÁfo if be^n, 
t)ei'ó cu A^-Atn-f-A 'nocc 5<\n óe^nn, 
1f bei*ó an feap ponn 50 tearn." 

Af fe^vó ÓÚ15 n-oi*óóe if CÚ15 tá, 

t)í an -oíf n^f ttáit -A5 gteic, 
5^n bixvó 5-An T>eoc, 4f t)ít fUAm, 

gtifv tuic UxMlc te buxMt) mo rheic. 

Iaji fAf cAt .1. "o'iAff fé -oume t>o -óut étm ufO"OA teif pém. 

CAf cionn .1. mAft JeAtt Af. 

'tl-A -óÁit .1. 111A commb, m' ajai-ó. 

-Aitrifijt ^teó .1. Aimfif ctto-OA. 

íle .1. te. 

50 n-A bpeAf Aib cf ót>a .1. teip nA peAfAib cféAnA bi pútA. 

lAflftAf OfCAft .1. "o'lAflft OfCAft. 

*Oít nA fttiAJ .1. CAitteA-ó nA bpeAft .1. An méiT) aca a CAitteA-ó 
(nó a mAfibA-ó). 

51X) eA^At tiom .1. cé 50 bptnt eA^tA (.1. pAiuciop) ofim. 
^Ait .1. JAif^e, mipneAc. 
5t\JAif eAf .1. "o'imtij. 

Á15 .1. «AfAt. 

béim .1. tofj bvntte. 

50 f Áimj; fé .1. 30 -ouÁim^ fé 50 -orí. 

1 ntJÍoJAt .1. mAf f Áf Atii Af . 

jgom .1. wounded. 

50 teAm .1. 50 bf ónAÓ. 

T)íf nAf ttÁit a^ ^teic .1. beiftu a bí tÁroiji CfiéAn A3 cf 01*0. 

te bMAi*ó mo meic .1. mAft JeAtt Aft peAbAf mo nnc. *Oiv\íimtn"0 ttk\c ttlujicr 47 xii.— m&ntmiro nu\c munóA'ód. 

Uittinn, gen. intteAnn and uitt- ' b*.\in-céite, a wife. 

mne, elbow. Oi^t^e-dcu, inheritance. 

55éitteAnin^c, considerate. bneiú, bneiteAmnv\r, judgment. 

Uib, sticky, adhesive, vellow earth. Sev\óv\r , besides. 

5uCv\, mud. T7V\ cojAitt ruvo, if they wished, 

tJnúr^iJe, a brute. desired. 

Ce,Min,\p, leadership. porr,.\nv\it, proud. 

poijieAnn, mACfttiAJj a band of CorhvVifileoifi, adviser, councillor. 

people. Soctui^-ó, settlement. 

Uóki5, mú|t 5e.\r*t,i bÁirci^e, a -Aomuijim. I ackno\\iedge. 

passing, incidental fight. Seitb, p issession. 
DA(*Ainn, bv\c, hindrance. O 1 feAn-feAf 1 reomtu\ 1 gCAifLeán 1 T^peAphA, Aguf é 
iru\ ftiróe 50 br\ónv\c v\r\ AgAtti ceme*vo b|\ev\§. Dí 
A tnttmn leASÚA Af bot\*o Atge, bof fÁ n-Á leACAtn. 
Aguf é AJ bí i \ev\cniigv\'ó fíof 'jvui ceme. tJí gfUAg 
fv\*0v\ tio.c Atf, í Ag ctnam ffOf Af A gUAiLUO. Ol Afl 
pev\t\ itiA riiAOit. 

*0'v\|\*ouiJ fé a óeAnn 1 sctonti CAtriAiLt, -j ttv\o*ó ré 
aji giottv\. CÁinig An 5ioitv\ ifceAó, -j feAf fé 1 n-Aice 
letf. ^ 

"CÁfcputt nUi|\óv\*ó ? M A|tf on feAn-feAjt. 

" Uv\ fé Ag piv\t)v\c v\n ctiiT\c ó rfiAroin, a Ri LAi-g^AnV' 
v\jvp v\n ^iottv\. 

" Ctnt\ ÓU5AIT1 tt1v\c LoóUvinn, -o'eite," aji Ati pf. Leir 
fm, -o'imtij v\n 5iotU\ AtiiAój 50 n*oei|teAti ré te ttk\c 
t,ocU\mn, cir*oeóir\ v\n m'og, *otit irceoc óuijge. fluatp tí 48 ScAij\-ceAóc>A. 

•o'irncig A.\n 510UA ArnAó, cofuig An ní, T)iAj\mui*o mAC 
1Tltif\c-At),A, a^ CAmc teif fém : 

tlí teigpró mife *oo r\A ctéij\cib peo," An petpean, 
éinge imo muttAó a\\ fA*o. UÁ p ua*o A5 éinge cex\nn 
Anoif ó c<ÁnLA 50 n-Aib mé séitteAtfmAC *óóib fém Agup 
*oo'n tílónt)-Aó te f a*oa, ,acc cuif\fi*ó rmpe f*\ n"oe.\|VA 
*óóib nx\ó mberó fu\*o teAC com T)JnA tu\ com ceAnn -j 
cá f!A*o te teit-btu\*óAin Anu^p. tt*\c AxJbAf t>Áip if 

tx\e *óom é, 1 troeineA*ó tno f AOjg-Aií CAtt, 50 bp 11 it " 

RiteAtin an 510UA ifce^c 50 hobAnn, A$up *oeij\ fé: 
"Uá Cx\CAt nu\c UAITJ5 Annpo ^5 aii *oojw\p, ^ 1lí 
L4ige-án, <A$up u-AtbÁp an *ooriu\m aij\ ; c*\ pjgéAtd mój\ 
éi^m -Aige T)uic." 

Ctnpe*\*ó C*\CAt ifce-AÓ -j tÁib -j ^uca 50 bun a 
óttu\ipe Aip. T)'mnip fé *oo'n j\íg nu\j\ bí Ati ptu-Ag 
*o^\oine 45 ceAÓc ,Anu\j\ *octu\it) x\p -An mbvMte mórt. 
Ilí p.Ab-A'OAn An cjw\c fom acc cj\í míle UátA, A$uf uvo 
cujvca púc-A p*\ cotiuMn tu\ hoifjce. T)'pu\pj\uig an ní 
50 mí-poi5*oeAC cé huvo a bí Atin, <A$uf cé rhéAT) 
-oume, cu-Ainun. T)'fj\eA5Aij\ CAC*\t 50 juMb peAjw\ 
t)j\eipne, peAjwA tíli*óe, 541U ÁtA Ctu\c, -j ua*o 50 téij\ 
fó óe.<Minx\f ÚigeAjtnÁin tlí 1\tu\ipc. 

"CÁ bptnt tnuj\CA*ó, nó at\ ffvetf & bí cú?"a\j\ T)iAj\muiTj. 
u 'Se-At), x\fí,"x\ff^ C-AtAt, "T> , £An péimo t)iAró nó 50 
bpuigeAt) fé pof 50 píj\mneAó a\\ a tíotuAguf & tr^nó.' 
" An juMb f é te >Aon rhoitt & -óé^nArh ?" 
"VIaija nó *óó á\ cex\p fé *óó fém, a jvi." 
{<> OéAnfAiT) fm At\ snó,'' .\nf An fi, nux\in -a óontuMC 
fé ttl-AC toótAinn óm^e tfce^ó. T>u\p.mtim tlloc mupóvVóvM 49 

'TS t\Á bptíCvMjce peo Oju\mn Afíf, ip coptiUMt, -j 
poi|\ev\nn U\mip <\c,v'' ; Aff Ati jii 

"Cu\ hlAT) fO, A pi?" 4flf Atl íoÓtAtlflAÓ. 

"An ftuápCAó -j a pttu\§, pev\ju\ tflfóe -j 5*itt Aca 

Ctu\c, cUnmm," apfd T)u\j\irmm. r< t)í mé ten'pi^pptnje 
*óíoc fÁ liunnnrip tv\oigpe, ^.cc pv\TU\míp mA\\ pti anoif 
50 tnbem Aii fiÁtg peo Cv\pc. uvo péín if A gctéif. 
J-\\om te^\c 50 beó. Cv\ptng An U\, Aguf bío*ó $v\c úite 
níi) 1 $;cóip 1 ^comne n,\ nu\i*one. t)em tT)upCv\*ó .\nnfo 
v\j\ bvMttín be^s, Aguf v\n cunn€4f 50 hiojntÁn v\ige 

ptltv\. 

Acc Cv\j\éip neite *oo cuj\ 1 scóip *oo ttlupCvVó £á 

COtÍUMp fttUMg Afl 1\tU\pCvM§, fttl 6 jUMb *Ó *v\ bv\pp Atge. 

CÁimg puvo-pv\n v\ntu\p v\p Afl mb,\ite 1 n*oopCv\*Ov\p iu\ 
nui*one, -] riu\j\bui5evVo.c\j\ ^ac tnte pev\j\ *o\\j\ pév\c te 
bv\Cv\mn 6 cup opju\. |\\ -óeipevVó, pu5v\Tjv\p «\j\ An 
píg. T)u\j\mum ttu\c tTlupCvVóv\, -] tti5<\*Ov\p op cotíumj\ 
Úi5ev\piu\in Uí Utu\i|\c é. ÚU5 <\n 1\tu\j\Cv\c nu\|\ bpeic 
v\in é Tjíbipc v\p át\ cí|\ ,\m,\ó ; -\5t1p a rti^Cj tTlupCv\Tj, cup 
nu\p píg nu\ ion,\D. 

Ctupeom *Ou\pmum m,\c tl1upCvVóv\ cáp |u\ite x\n 
btuvcuMn pm — lltiG — CAféif «\ píogv\cc A bunc *oe, -j 
A Cv\bv\ipc *o\\ riu\c. D'imcig peipeon dfi topg píog 
&AfAnáT, nó 50 bptnge^t) pé con^tu^m tu\m-pe<v\n te n-v\ 
píogv\cc péin pwtuMt -c\|t Atf Aftíf. t)í pí Sv\pv\ru\ 'f&n 
bppvMnc v\n udtfi pm, A$Uf v\ *óóCv\in v\p a vMpe, feddAf 
con5tu\m a tu\bv\if\c TD*pev\p eite. aNcc *otibv\ipc pé te 
T)u\pmuio tv\bv\ipc te cum t>'á muinncif 1 Sv\p-v\nx\, *j tni 
co^vMp pu\*o-pv\n v\ Tjut teip, tu\c ^ctupeAt) pé pém ,\on 

E 50 Sc-Aif-óe^ócd. 

bÁcxMtin Offu\. Ó11115 tlí t^ige^n x\r\ xMf 50 S-AfAtiA Atin- 
fm, 1 -ptiAifi f é eoU\f x\f 1*\r\tA Scrvongbó, *j ,<\r\ ce^tji^f 
nó cni^e-Af eite *oe tx\oif eAóxMb íia t)r\e,<\c,Ame t)i£;e, 

5e-AU f é "ÓÓlb, T)Á T)C10Cf-<MT>íf teif , Agtlf é "Ótlt Afv xMf 

fna píog-Aóc. 50 •ociubruvó fé u^tAm g^n cíof *oóib 
x\n X)Á IÁ if rhAifp-oíf, 1 50 T)ciubruvó fé a inje^n m&\\ 
rhn*\oi -| tnAf b^\m-óéite *oo Scfongbó fém, ^5«f oigf- 
e<\cc a r\íogx\ccx\, .1. ce<\r\c x\ beit m<<\ fíg c<\fvéif a b.<Mf. 
t)í x\n m-AfSAt) T)éx\ncA &n nf in ex\corvrw\, -j fx\ X)e&l- 
CAine, tÁinig corh rriAit te ÓÚ15 cé-AT) fe,<\r\ -An^tt 50 
ConnrjAe Loca gCAfm^m. t)í T)iAr\muiT) 1 bf iif r\ompx\, 
A^uf 500 fe^\r\ b<Mtigte ^M^e fém. t)iuMte.<\Tx<\r\ fó Di4f\mui*o tTL\c tHuf\c<vó4. 51 

b^tte toó-á sOartnuMn, -| §x\b*\*04r\ é ; ctu\Tu\f\ Af pn 50 
JTe^fm^, 1 g-AbA*o,<\f\ é pn. pó'n ^m fo bí 3,000 fev\f\ 45 
Di<<\f\tnui*o, 1 "o'éifig fé ce><\nn pofCv\ríu\it ms\\ ge^U 
a\[ & beic itu\ fex\n-x\tc pém áp\f. Cu4i*ó f é 50 nOf ruMge 
50 541 p*o 'nA *óu\it) fm te 3,000 pe*\n -j b*\m fé p-áfAfh 
T)e ttl^c 5 10 ^ A p^opAic, c*\oife*\c nA tu\ice pn, $Á 
f\u*o éigin & pnne fé Aip, btu\tu\nc<\ foime fin. 

pu^if ^n c-Af\*o-r\í — íUu\i*óf\ í Ua Conóubc\if — f gé-Atd 
x\f riA neicib feo, x\5Uf gU\o*ó fé cuige Af\ a cui*o 
corru\inteóif\íb 50 bpeicpi*oíf cé«<\f\T) T)o b'pev\r\f\ a 
*óéxMu\rh. Ctu\it) ílu^i'ófí, 1 x\f\m nu\ poc*Mf\ 50 £e<\r\tu\, 
Á E U Y fitine fé focf\ug<vó te T)u\fmtii*o nu\c tTltir\c<\t)x\. 
je<\tt X)ix\f\muiT) T)ó n<\c -ociubrwvó fé ifce^ó níof mó 
*oe n^ Sx\f<\n<Mgib, 50 n*oíbr\eóc<vó fé tu\i*ó $ac 4 tw\ib 
-Ai^e *óíob, -c\suf 50 twvomócuvó fé Utu\it)f\í beic im\ 
xMVO-fíg. Acc ní rw\ib fé 45 u\f\fu\it) ^óc x\m *o'p,<\gxMt 
te cuf\ f-<\oi 50 •oxMnge-An. An btu\tu\m A bí cu^c 
cuifféfiof ^\f\ nA S-ApMiAigib -<\r\íf, -] cÁinig Scfon^bó 
-] f u^\f te míte 50 teic pe^f teif. Ú^mig fé 1 *ocíf\ 1 
bporvcUMf ge ; ctnf fé x\n b-Aite pn pÁ n-A pmAóc 1 
^ce^nn cr\í IÁ. Cuai*ó fé fém ^suf T)u\r\muiT) af ^m 
50 tw\ite Ac-a Ctu\t, tru\f\ bí fettb ^5 T)u\f\mui*o 
óe^n-A x\f\ x\n mbAite pn. ? T)i<\f\mui*o n*\ nj^tt," a 
CU5 n-A TU\oine Aifi tru\n Le-apMnm, tru\t\ if é ^n céxvo 
fe^f é a tus Sx\p\n<\ig *\nx\LL 50 héipnn. pu*Mf\ fé 
bÁf pÁ t)e*\tc«Mne *\n btuvó<\m cé<von*\, "5-An oU\ 5^\n 
xMtpge," 1 mb<Mte ]?e*\r\n*\. 1nA itiAOit, ceAnn-tomnocuA, bareheaded. 

Aflf ATl ^lotlA = AX)ei|t 4T1 ^lOttA. 

T)'eile, then, in that case. 

Cuifit:eAX) fÁ n"oe^]tA x>óib = cui^ifix) mipe 1 n--umAit -oói6, I will 
coiwoel them. 52 Su<Mf-óe^cc-A. 

te teic-btiAXMm AnuAf = teif ati teAc-btuvÓAm acá CAicce 
A3A11111. 

-^VobAf bÁif ir t Ae, cause of death and end of life, cause of anguish ; 
cÁ a tÁ x>éAncA = "his day is done," i.e., the day of his death has 
come. 

1 rmeifeAX) mo fAo^Ait cAtt, at the end (at this stage) of my life. 

AmA]\ x)cuaix>, from the north-west. 

1ax> cujica púcA, having encamped. 

pÁ comAif = i 5cornAi|i, in preparation for. 

T)ume, cuAifim = x>ume, x>o féif x>o cuAifime. 

An f feif a bí cú = An 1 n-émp eAcc teif a bí cú. 

nó 50 bpuiJeAX) = cun 50 bfuij;eAX). 

A\\ a tíon = Af a n-uimiji, Af cé rhéAO aca bí Ann. 

Óuije ifceAc, .i.A^ceAcc cui^e ifceAc. 

■pAoix> teAc = imci5 teAc. 

CApmj An tÁ = nÁ tei£ An tÁ cAfC £An "oo $nó a -óéAnAm. 

Af bAittín beA5 = 1 ^cionn CAmAittín bi^, in a short time. 

-A-óócAin a|\ a Aijte = a -óócAm Ai^e te x>éAnArh, having plentv 
to do. 

An -oÁ tÁ if, as long as. 

Óom mAic te, about, as many as. 

toc ^CAf mAin, Wexford. 

■peAfnA, Ferns. 

Of ]\ Aije, Ossory. 

pOfctÁif^e, Watérford. XIII.— uomAS mAC seATtAitx. 

Áfo-ceAnnAf, in the chief gover- i éA^cóif, éi^ceAfc, míceAjic, 

norship, i.e., Lord Lieutenant. | injustice. 
^AotcA, cousins. eAfjAmt-óe, cursing. 

S^iobcA, CApAi-ó, me-Af . tAOCjiAix>, heroes. 

CÁf$, fÁptA, report, rumour. CíofÁnAC, tyrant. 

CorhAifte, council. 
■pAttum^, a cloak, mantle. 
tíomcA, oíocAf ac, eager. 
Innfmc, mnpm, mnpeAcc. 
*OúnmAfbAX), murder. OfAX)Ac, roguish. 
teAf Amm, a nickname. 
CeAnn-x)ÁnA, headstrong. 
SiocAif, cause. 
SptAnncui^ce, Af buite, excited, 

Cof ArhtAcc, oeAttfAX), appear- _. exa fP r f e • 

1 ' _ ■. ScfACAitt, fcf ac, tore. ance. 
f?oi5ix>, poijne, patience. UAtbÁf, terror. 
$Áif-rhAOiX)eArhj applauding. UA tié J 6 ^ 01 * °5 tD^c ge^ruMtc *oo bí 1 n-Árvo- 
óex\nn^f íia n6ir\eAnn 'f An tnbti^*ó^in 1534. t)í a Com^f íTUc ge^fiailc. 53 

náirfroe a^á cun AihAt áMt\ 50 naio fé ^5 béAnAtti é-^5- 
cótu\ ^n n^ *Ov\oinib, v\$uf ^5 btu\ic v\n letseAn *o\\ 
gaotccMb gl-Ao-ó-Aó v\n Ríg n^ ffidtnce te con$tu\iii 
Cv\bv\inc x)óio fv\'n cín x\ bv\mc v\nu\c *oóib fém. 
Ctnnev\t) pof 50 néininn Atf, -\5tif, r ^r* ^ 1 f A rfÍAC, 
Comáf, •o'paS^-áiI tná áic, T) , nnci5 teif 50 tunn- 
TK\m. 

lX\ t)e^\Cv\in v\n nu*o fgé^t^ T) 9 f&gÁíl 1 nétpínn ó 
tunnTMin ati c-c\m fom. Tlí tu\ib Uciumca com cmg 
r\Á t>'Á n-iomcun óotii f^iobCA Aguf c.\ fu\*o 111*0111. 
Ctun n.\iniT)e rta n5e«\ru\tCAó cifg v\nu\c gun cuir\e.vVó 
cun bvÁif 5 e ^í A ói*o 05 ÍTk\c ge^fuitc 1 tuiiti*Ov\in. 
Hu^in a ctu\tv\ Uonu\f v\n f£év\tv\ fcáintg cuíwc fein^e 
<Mn. ílí tu\ib fé a\cc btu\tu\ni if ptóé Án cru\c fo. 
T)ubfA\T) 50 tu\ib iu\ 5ev\fv\tCv\i§ 50 téif te cur\ 1 tev\c- 
Cv\oib, cotii niv\ic te 5 e ^f\ói"0- Ctnn fm btule fcAf cionn 
a\|\ Úom-áf . ÚU5 fé teif a cuit) fec\n 50 *ocí f eomiu\ 
tia CotiuMnte, v\$uf ■o'inntf fé *oo n*\ coiiu\i|\teóifib n,\ 
f 5éx\t-A bí ^M^e. 

t)í fé gtév\fCv\ 1 bfv\tttun5 -| 1 n-év\Tu\c tu\ CoriuMnte ; 
bí & 510U.AÍ aitiac noirhe "| v\n 5v\c Cv\ob *óe, ^iotUM 
eite niv\ t)u\i*ó. 1 ctv\it)ev\m nv\ CoiiivMfte 45 fev\n An 
ctv\it)im. l)í tu\ifte •] móf-tu\ifte te n-«\ cút, -j 1^*0 
néit) ttT)niCv\ te n-v\ óotiuMnte *ó&AnAui. 

tv\bv\if fé 50 cev\nn peAfiArhAtt fe^j\<sv\c — "'* t1íor\ 
Cv\ini5 rhtfe anfifo ttrotu/' -c\t\ fé, tuuMn v\ bío*Ov\n ^5 
*oé<\iiv\m v\ice t)ó te ftn*óe ^5 ce^nn *\n buijvo, {í te 
ftut)e ffoib-fe, 45 5U\Cv\t) coriUMnle tib. aóc Cátnig 
mé te nmnpnc *Ov\oib fv\'n *oúnnu\jibAt) T)o |iinné^*ó 54 Sc<Mf-cex\cc<\. 

c,c\tt 1 tuntroain, -j céArvo rÁ fúm-fá a 'óéAnArh rrtAfi 
ge*\tt xMf." 

D'éifvig -AU\n, AfT)-e^pt)05 G^ite Ác<\ CtiAt, «w, 
fe-AjMtfi ^Á ceifcniug.vó, 4$uf 45 •oéxMi-átri lon^Anc^ip 
*oe'n cof ^trit^cc & bí á\j\ Úom-Áf . 

(í O cú 45 teige-An ofc féin," a\\ UomÁf, " n-Aó 
bftnt ^ fiof ^g^c 50 nT)e*\fvn,<vó T)únmA-fvb.<\t) <Af 
tn'-ACAMfi " 

"T)únmáfvb*\T) ! " xvoeif fMT) 50 téif, -\ ion5<\nc<\f x\n 
an T)otrixMn ofijv\. 

st Se.<vó," -ajt f eife-An, 45 tAb*Mrvc teif x\n -áfvo-e^f bog, 
"50 n'oe^fnA'ó 'oúntri^rvb^'ó 50 héx\5cóju\c -| 50 featt- 
cac &\\ m'x\c<Mfv, -j gtin ctif-A An fex\ttcóifv, cú fém 7 
poir\e*\nn eite acá teAC." 

Com ttu\c -j cti^tA ftfv <An ge-Ajt-Atc-Aig 5tif\ ctnjie^'ó 
Je^f 01*0 ctm b-Áif, t-Áinig pe>Afi5 -j otc of\fu\, -j f\ice<vo,<\f\ 
ifce^c, x\ gctAi'órnce m^ tátftAtti x\c*\, 45 e^fgAmi'óe 1 
45 tu«<vó n,<\ tmonn 50 mbvAinproíf f-ÁfxMti x\tru\c *oen 
cé X)A ctonncAó te báf jje^fói'O- SeAf At-An ftix\p te 
t><\bAifvC,x\5Uf "o'éifvtg Cf ómxMfvjÁfv'o-e.Af bog Ajvoa 1Tl4C<<\, 
te U\bxMfvC -Af\ fon x\n 5&<\p^\tCxMg. L<\bAif\ Atx\n, -j 
bí fé x\5 ]\ÁX) n-AC fUMb ge-Afióro T)íte*\f X)'Á píg, x\cc bí 
T)eAfvbf\ÁCx\if *oo je^fvóirj, OiUbé^f, 1 t^c^if, -| bfvé^s- 
ntng feife^\n At<\n. t,eif \*\n T)'iompuig Uom^f x\p\ a 
f-Áit, j\U£ fé 5f\eim <\f\ ótáitteArn n*\ CorruMfvte ó'n bpe*\f\ 
a fuMb fé -Aige, -| ftubx\it fé fUAf 50 T)cí An bofvT). 

"Seo," ,<\fv feife^n, (c cuif e*vó m'x\Cx\if\ óun báif ■mAf\ 
gé-Att Áf bfvé^Aib 615111 á cuifve*vó *M.f\, 1 fcÁimg mé 
Antrpo te rwVo 50 bpuittm *\jt cí f-Áf-Atfi T)p Daiuc AttiAí 
SAv£v*f5^n~ ComÁf triAC 5;eA|tAitc, 1 CUfóeArii r\& CoriiAitile. UotnÁf tt)4C 5 e ^"P^ 1 ^ c - 55 

tn^p ge^tt 4i|t Acc, truAri pin péi.n, ní beró fé 50 *oeo 
le fu\fj 50 n"oe4f\nAm4f\ ^n Cf\oi*o feo *oo óofU*g4t) 54ti 
í fu^s^ifc m^|\ ■óé-Anp^'ó t40ófu\i*ó -j rju\ome tuMfte. 
tli t 4on gnó *oe'n cU\i*óe,\m feo 454111 fe^fc^, 4óc 
geob4*o ^nó x>e mo cUM*óe4tfi féin. tlí C4f\4 *oo llíg 
&4f4n4 4noif tné, v\cc nÁtn^, 45tif ip 5e4f\f\ 50 mbei*ó 
4 fiof 45 v\n f40&4t Uitiie 511^1 cíoju\n4ó bf 64540 
bfuvo4ó mí-CfíofCAtri4it é 4n feAf fom. J^ ^ 1 " ^ n 
cU\róe4m fo." 

t)í t1u\tt Utu\*ó 11 4 dnnéroe, b4f\*o 4n §e4^iátc4i"§, 
1 U\C4if, 1 "Cfiom 4 bú !" 4f\ feife^n. Annfin Ó4n fé 
fw\nn nó *óó 45 moUvó Úotru\if n4 p^ttumge Síotjw\, 
Áfvo-fM éifeAim. Sm é 411 te4f4inm *oo bí 4f\ Úomu\f , -j 
cti5v\*ó 4if é, nu\j\ gew\tt 4j\ 5tif é4*04ig fío*04 if mó 
*oo C4ice4*ó fé. \\cc níoj\ C4icnig fé te n-4 cwMjvoib 50 
f\4ib 4n 5e-c\j\v\tCv\c corh ce4nn-rj4tu\ fom, cé 50 n*04f\ 
teo 50 fUMb fioc4i|\ 4 *óóC4m ^i^e. Ce4p fi4*o 50 
mb'fe4f\f\ *óó 4n f\éi*óce4ó 4 gt4Cs\*o, -j bí Cf\óm4tf\, 4n 
c-Af\*o-e4fb05, 45 u\j\fu\i*ó f 0151*0 4 óuf 4nn. Cmn fé 
4i|t. í)í Uom^f fpU\nnctngce. 

"5° t^ m tn-Ait 454C/' 4*oeiji fé, <( ,\cc ni cotrwMfte 
AC4 tu\nn. TTlÁ'f ce^fvC T)om ctnmniug4*ó 4f mo fíg, 
if cifce ti4 fom *oom cunrmiug^fj 4f m'4C4if\. 5° 
f, v\ib ^níte m4ic 454C 4|t fon *oo óoirw\if\te ; C4 mif e 
54bC4 te ctbé cé4fVO C4 45 *Ou\ pá mo conu\ij\, 1 mutu\ 
te4C 4n ct4i"óe4ríi fo *oo gU\c4*ó tuMtn, feo 4541^ 
iw\ >ib é fém 4$uf 4n me4f *oo bí 4541TI 4f buj\ 
m4igifcifi." 

1 eif fin óvMC fé 4n ct4iTjeAtn *oe cu4ij\c ie n-4 56 Sc*\in-ce,\cc<\. 

*ÓA tAirh x\n >dn mbofro ^c^, -| fÉn A&ditt fé *óe A\nu<\f 
éxvaAig' n-A CorhAi|\le. CfuMcexVó -<\n bojro, téirn an 
ctx\it)e,<\rh 1 n-x\in*oe -j cuin <<\n coru\nn -j x\n sníorh fin 
fgAnnn^'ó -j ex\5L<\ an -<\ ru\ib *oo tác<\in. X)u ux\co^f 
<<\n tticc na CorfuMfvte nu<\in d óonn<<\c<<\T)<\n é, -j a 
rhtnnncin fém -05 5^if-mx\oit)e-<\rh leir. 

V)ti<Mf\ -á bí fin T>é,<\nc<\ AMge, 1 *oubftÁn x\n níog 
cu^ca op áijvo, bí ,<\ n<\irh*oe fáfc<<\. tMoTMf 45 f úit 50 
tvoé-<\nf<\t) fé x\n cte<\f céxvon^ f om, nó cte<\r m<\n é, "j 
ir uttne *oo ctnfe<vo<\n n><\ bnéx\5<<\ an bun ó cúf , m*\n b<<\ 
bné-<\5<\ uvo. t)í ge^nóiT) tYI^\c ge^fWMtc beó bev\c*\t)-<\c, 
cé 50 n<Mb fé ?Á S^f 1 tvmtTOvMn 1 n-imte<\cc <\n 
-Am<\ f o. 

Ctii|ieA-ó rior aiji, he was sent for. 

bA T>eACAl|1 = bt1T) "ÓeACAItl. 

bmte ±a\\ cionn, An-btnte aitiac ir AmAc, great anger. 
níoji tÁim^ mé te rtn'óe = níor- tÁnAj ctm rtn-óe. 
f jioib-re = tti bu|i broéAiji, 1 n-éinpeAcc tib-re. 
CeifcnitijAT) = ceifciuijA-ó, ceArntiJA-ó, 
x\5 tei^eAn ojic, pretending. 
Corh tuAt, com cúir^e = as soon as. 
ttiA-ó tu mionn, swearing. 

bjiéA^ntnj fé, tAipbeÁn ré ^tijt bjiéAg a bí pé -óéAnAm. 
An fAo^At tÁirhe = An rAO^At 50 téi|i, tlic whole woild. 
Cé 50 nx)A]i teo 50 jiAib pocAiji = cé 5tiji f Aoit piA-o 50 ju\ib 
ctiir. 

& cti|i Ann = a cti|i Ai|i. 

Cmn fé aiji, teip yé Ai|i, fÁ|iwi5 fé aiji, étir fé Aifi, it failcd him. 

CÁ mé ^AbcA te, I am satisfiecl with. 

mtmA teAC a JtACA-ó, mtinA miAn teAC a ^tACAT). 

Seo A^Aib "ÓAoib é, here it is for vou. 

T)ubftÁn An m'05 cujtA or Áifo, the king deíied openlv. 

beó beAtA-ÓAc, alive. 1Xtu\5«vó n-A n5^e*óeAt. 57 XIV — niK\5At> n<\ n5<\et>e<\l. AiújUf, inmf, tell, relate. 
S^f iofu*.\, rmttre, ruined 
Uaccájumi, president. 
SpÁmneAc, of Spaniards. 
e^DÁiteAc, of Italians 
bío-05, became inflamed. 
S]\ , slaughter. 
SíotcÁin, peace. 
nu\ite*\tnru\p, forgivencss. Con^Ancóif, a helper. 

Oa^Ia, f Aicciof, fear. 

SgAttp, a crevice, a large hole 
under a rock, ur in a cliff. 

■pof5<\"ó, shelter. 

*Ooine<\nn, severe weather. 
I £*Mf oteAti, rough weather. 
■ Cdtc-á, Íands. 

filtcvó, to return> bunÁitue, fnfmóf, uf móf, the Sionn^ij, rru\-oju\i u uatu\, foxes. 
greater part. brunc, badgers. Ctoi^eAnn, a head. 
Spíte, a spike. OfoeACAf, education. 
SÁjitfJAT), to survive. b A bf\ótu\c An fgé-At *oo bí te n-Aitrvif <\g CU\mn n*\ 
n5^e"óe<\t 1 ^Ctn^e 1Tluriu\n 'f An mtotiAó-Atn 1585. 
t)í v\n ctf fgfiofCA - v 5 n * Sdf-An-Atgttt. tíUno fU\*o fif, 
rniu\, Agtif pátfof, 50 *ocí iu\ feAti-Tu\oine fém, ionnuf 
50 n*oíbj\eóc<\i*oíf uvo, 1 50 ^ctnf fi*oíf Af Afí mbe.\U\c 
uvo. t)ío"OAf a\5 ÍAftfAi'ó An CAt-Atíi beit ac,\ fém. tlí 
f Aib ífeAt iu\ UAf-At, bocc hÁ juwóbif te fÁ^Áit Aiin 
gAn *oíbij\c. 

SeAf tu\ JeAtiAtcAig aj\ tAob nAngAe'óéAt; fUAin 
xnune aca congnAni ó'n b]DÁpA, x\5tif caji éif cj\oi*o 
tr\éAti r oo *oéAiu\m 1 5Cu\nrw\ige, Ati x\ic a -ocÁims Ati 
congnAffi 1 *ocíj\ ó J n Róirh, btu\iteA*ó uvo. jtAot) Ai\ 
c-tu\ccAj\Án T)o bí a\|\ Ctu^eAt) ttltiriu\n ctnge 5AÓ a f Aib 
uriu\t *oo'n cSv\|u\tu\c te *out 1 n--Af\m, Agtif CÍ11115 An- 
bufóeAn pe&p éutge. t)í a pof Ai$e 50 5CAitfeA*ó 
lAftA n-A nge-AfiAtCAó — An gAetieát bA tiió te f\Á*ó '|u\n 58 Sc-Aif\-ce<\cc4. 5cúi$;a<yó, T>ut teif nó 1 n'<<\g.<\it). t)í a beifc T)ex\f- 
X)\\ÁtA\\ a\\ c*\orj r\& ng^e'óe^t, *| cuaitj feife,v\n a\\ m 
cx\of3 céxvon^. 

1 nT>eif\e*vó ^ogtriAifi t-Ainig foir\e.Ann SpJinne.\c -j 
6A*o^ite>Ac ifcex\c Y^ n ^ 1C céxvon-A ^ T>cÁini5x\n T>r\e^m 
eite foirhe fin. Óuife<AT),Ari fútA 1 tiT>ún ^nnfm, m^ji 
£>í xMf^e^T) "] gumiAM' T)e c^ráAirv ac-a, ^guf tM cuitteAt) te ce^cc. Ú<ámi5 na 

S*\f <\n,Aig ojajua, ^sup 

bí fé inx\ tf 01*0, 5^n 

rhoitt. T)'u\rvfi tucc 

-An T)ún a c^if *oe, CAf 

éif .a t>eit Cfí IÁ ^5 

CfoiT). ^e^t ^ SAf^n^ig 50 f5^oitfiT)íf rjót^f teó, 

5<\n x\on -ooc^f 4 t)éx\n.Arh "óóirj^Ncc & nguniuVí a 

leA^An u^tA. te-Ag, ^uf rh^ft) íia S-AfAfi-Aij 5^0 tnte 

■rjtnne .aca, ^uf f\A5*\f\c T)o rjí nu\ me^fg. Cf\oc-ATu\j\ 

na mn.Á. 

ÍMot)5 nA 5^et)it x\r\íf Af *\n tuu\, CAféife fm. ÚU15 
n<\ 5 <A1 ^ ^noif tu\c T)ciocf.\t) .Aon rhatteAf -Af ^n ^r\ 
fo, -Agtif T)'fiu\5|u\T)A\f fíotcÁin A$ur mAite-AtíinAf *oo ttuas-vó na n5*\e*óec\t. 59 

$c\ó uite *óume c\cc *o'/L\r\U n<\ n5ev\fw\tCv\c Atfidin. £)í 
bun^ilce c\ óuit) ^e^fv mc\r\rj; tnoTMf m^ t)i*\it) pém, 
m,\rv rjei*oípi n*oic\it) rjeice*\ t)c\ó éi^céitt, ^guf eife^n ^5 
*out 1 VjpoU\ó opfc\. Ú411115 fu\*o a\1|\, pá t)eirve*vó, 1 
n-c\ice ÚjAÍigtí, *\suf m,\f rj f uvo é ; cuif\e.c\*Oc\f a 
ctoi^e.mn *\nonn 50 Ittnn'Uáin, -A^uf cuipe^t) a\\ fpíte 
c\f *Ófoice^*o tunnTMn é. 

t)í <*n t>e.\U\c féit) -c\noif te poifev\nn nu<\ *oo óup 
ipce*\c c\p Cc\U\rh n<\ tT)urhc\n. Ilmne n^\ 5^ 1 ^ 1 'otige 
50 fc\i£> c\ 5CUIT) catrhan caittce 45 n^ ge^f ^c^ig, 1 
45 fe*\cc tjpiói*o pe*\f X)'á 5Con5v\ncóij\irj. Ixomne^t) 
&n Cc\Lc\rh fom <s\\ t\Á g^U^iú. C*\icpi*oíp t)*\ pm^mn nó 
Cfí pinginne *m c-4\crw\ *o'íoc c\if, "] cunónc^í c*\rjv\ipc 
<\f Sc\fc\nc\ >A5Uf -Af AtbA\m c\ ctiij\pe.\t) púcA ^nn, -c\cc 
ní f<\irj ce^-o c\c\ c\on 5v\e*óev\t c\iru\m *oo glACA'ó 
ipcec\c, c\f p^icóiof 50 n*oé^nf-Ai*oíf ^icfe^b c\nn djtíf. 

Acc ní fu\irj x\on rh,\ic Atin. Cuif p*vo pém x\n-*of\oó- 
óc\it c\f *\n cíf, ^5«f ní ciocpcvó nA S^p^ncMg x\nc\tt, te 
rie^5tx\ n-c\ó n*oéc\npc\i*oíp c\on cpocfugsVó x\nn. Ú<Sini5 
mv\cftu-c\5 aca, x\cc óuc\i*ó cui*o ^c^ *\f Aif c\f íf. 1 n-<\ic 
20,000 Sc\f *\n«\ó *oo beic ac^, m^ óec\pcVOc\f\, b'éi^e^n 
*oóió c\n óui*o bx\ rhó *oe'n c<\U\m *o'ju\5c\it bin, nó tu 
5c\etnt T)o tei$e-c\n c\f Aip t)í fUA*o-f*\n — *\n méi*o 
*oíorj A*T) , fx\n beó — c\p\ pu*o tu\ ^cnoc ^uf n^\ gcoittce 
póf, f-c\it)ce 1 f5v\itpfev\Cv\irj Agtif 1 n-c\icec\óc\itj 4 
bpuigi*oíf pof^At) ó'n *oommn ^guf ó'n n£Aifi&teAn. 
Uuv\i5ec\*ó c\f -c\ 5CUIT) c*\tcc\ péin uvo, ^guf tu^\c nó 
m<\tt, rjuc\itpi*oíp tjtutte eite A.\f a fon. $tv\c n^\ gv\itt 
teo, ó cÁf\U\ nÁ|\ pé^*Ov\*Ov\f A niv\U\inc "o'p^gvMt, v\5tif 60 Sc-Aift-óe-Aóc-A. 

pn é &r\ be^t^é & "ouÁinig ctn*o *oe t\á liéife^nn^igib 
A|\ A\if m^ intMitcit) fém ^fíf. 

tD^f fm fém, ní rváirj ce<vo ac^, *oo r\éif sn *oti§e> 
fitte^t). "bí ce<vo A's tu 5^^ uvo ^o tíi4fii>ugxvó, 
tnAf rh^ftjóc^i'oíf fionn-aig nó brvuic. Tlí féxVOf*M*oíf 
*oíot nÁ cexMm^c a *óéAn*Mfi, oi*oeACA.\f *oo c*\ró<MfC *o'.c\ 
gctomn, & 5cr\ei*oeAin pém r\Á fór\c ttu\ó ^51*0 *oe 
tfiAOin a\\ tnt T)o tieic .\c<\. ttinnev\*ó -Afí *oti§e ma 
n-^gAit) *\f 5^0 tnte cof, <\£Uf tx\ tje*\s om -ooc^f 
•óóib, t>a\ mtoeroíf 5<\n <\n *or\ oc-f ^og^t ú*o *oo f áfi ug<\*ó. 

£ac a |iAib umAt, all who were obedient. 

Oa rhó te |1ÁT>, if tnó Af a fAib meAf. 

*Oe cAbAifi, mAft CAbAif, as help. 

rjí fé m-A tfioi"o, íight had begun. 

50 fgAOitpi-oíf bócAji leo, that thev would let them go. 

CAféife fin = 'nA -óiait) fin. 

t)eiteAt)Ac éi^céilt, a wild beast. 

1 bpotAc, hiding. 

Afi f Aiucior, lest. 

-ÁirfeAb, a home. 

f Á^Áit bÁn, to leave untilled. 

JtAC nA 5Aitt teo, the Galls consented to accept them. 

^ji 5AC tnte co|i, in everv respecL 
An Cv\c 5tv\]\ 61 

XV.— <M1 CAU 5tAS. 

Hf fuMb Cv\c com bne*\g teif 1 ^CLÁn tuinc -aoibinn, 
114 ^ f\*rhdit te pA§4)i ó t]\Át na -oíLev\nn ; 
t)í c|\oi"óev\nivMt tÁi*oin Átinnn sníom^c, 
1f monuan 50 b\\Át ino p^incec\ó ctv\oit)ce. 

Híofi -óíon T>o'n gAtt-Unó pott ru\ Atftfe 

An te^cc tn\ Sv\mtu\ tu\ 1 n-v\m An cu\icce ; 

X)S tru\ine,vó tTk\rjg..\riu\in. but) nogá téi t)if tj' fv\gv\iL. 

1f -cvnoif ó'f fv\nn é, fogvMtfirj in'vinuf. 

11í jvaiO 50 f e*\f aó -c\ f-v\n'iv\it 1 5CU\f tmnc ; 
*Oo feinne-vVó cnótu\n cotri binn te cLJipfig; 
T)o b[\é-v\5c\*ó teinb if *Ov\ome v\pfv\ ; 
1f tjo £115 vVó cev\|\c inf^e 50 trnmc óum TnWtne. 

T)o cu^vXt) v\n C|\ev\"ónv\ó ifCCv\ó ó'n móm teif ; 
*Oo (1)54*0 ó'n f5-\inc Ati ton 'f ^n fmóLAó: 
*Oo tu^vVó v\n C|\ev\bv\f if v\n gAttaiftlfi j\eóit) teif, 
1f b|\ev\c ó'n tmn, nírj t\Áp tjóig Ub. 

*Oo tu^At) v\n míot minge ifcedó a\\ nóm Leif. 
1f v\n pv\mcev\ó coinín <c\f goifcín "Óomn^itt, 
11 a 5 % ev\tbv\m cige Af "Oíon x\n cfeomfu\, 
1r 4n ciu\icín binn v\ cLaoitj níon meón Leif. 

*Oo £1154*0 ó'n móin v\n mionnÁn v\eif\ teif. 
An pitibín míog 'f x\n fv\oitev\nn gtéi^e^L, 
11^ cev\fCv\ f(\AOió -oe t)niiim v\n crLéibe. 
1f T>e'n óéiffig nenrnn tjo gníot) 4 béiLe, 62 ScAiruce^ccA. 

T)o bféA^vó 50 minic &r\ te^nb *oob' ói^e, 
te cpón^n mitif *oo femne-A'ó m-arv ceot cpou, 
l)^\ ctifoe beir\e-<yó ár\ ime-Att a cóca, 
T>'á tAw&wg ó'n cemit), ^r\ e^t^ á Tjóigce. 

1f tútrhAft cApxMt) *oo pfve-AbA'ó 1 n-Áirvoe, 
Af\ b^r\r\ cruMnn ubx\tt, •] tu^A'ó fiocán af, 
T)o tu5-d"ó 50 minic teif Uóa tió báfo.vt, 
£eAT)ói5ín mitif if picr\if5 «áttnnn. 

X)a *óe-Af é a ce^nn Y A ceAttcar\ gteóice, 
t)A "óe^f í -A ge^nnc 'f a $r\e<Ann péAfóige, 
t)A -óe^f & 'ófom p x\ óom b^ córvdó, 
'S a mifx\ ce^nn óorh fte^rhAin te nómriá. 

séArrms ó cAoin*oéAU)Ain. 

*oo óAn. 

[Saíi mbti4ÓAin 1813 *oo cum SéAtnuf &t) oÁn &\\ " Qácz]\a ati 
Caic." bí fé 'na comnvnóe An va\\\ fm 1 n-eAtAfitAC 1 ^ConnoAe 
tiobf-AT) -ÁjiAnn. 1 n-1firteAbAf An 5 Ae-01 t5e oo bí ^n méio peo 
tuAp oe'n oÁn.] 

monUAf .1. rAlflíOjl. 

pÁmre-Ac nó pÁm ,i. c&z & beAÓ beóÓA be-At^iJte. 
-Áifire .1. " arch ;" "fctiAJ" i n^t^n-jAeóits- 
po^Aitfix) .1. -oéAnrMió ro§Ait nó mitteaó. 
TjAOitie ÁjifA .1. feAn-OAome; OAome AOfCA. 
CrieAÓnAc .1. é-An réif, ufAon^, fpioe cjiAÓAin, the corncrake. 
S^Aif r .1. mot-Af ofifeó^, rÁt, nó b^tt-A, te ^opr. 
Cf eAb^f .1. wood-cock. 
^AbAif ín feóió .1. jack-snipe. 
míot tnuije .1. &r\ ^if f pAÓ. 
tThonnÁn ^eif .1. an nAOf^. 
pitibín mi'05 .1. cmé-At re^oói^e. 
SiocÁn .i. redwing, fieldfare. 
picfif5 .1. paitridge. 

CeAttcAf .1. An bAitif 7 cút &n émn -j & brvnt 45 rÁr of f a "f'S^ 
3curhoAc. 

geAnnc .1. ff ón seAff 1 & bAf f cAfCA fUAf. Dé^l an &t<\ t>tii*óe, 63 XVI.— DéAt Atl AtA fcWÓe. CuriiAns, narrow. 

eAcjiAnnAc, troublesome, quarrel- 

some, 
S^eACA, bushes. 
ComACA, clusters of bushes or of 

shrubs. 
Coittue, woods. 
CtAire, cIait, a furrow. 
-Aitmne, a spark. 
ttlAifoe, a torch. 
*0|iui"o, move. 
CeiceA-ó, running, fleeing. 
CAt, a battle. Imm-oe, uneasmess. 
pojir, a fort. 

Ó CUA1"Ó, 1 T)UAOb CUA1T), IlOlt! . 

CorAm, defend. 

CeAnn, move. 

Cat)a, émní-ó. 

S3AÚA-Ó, CAiriAtt, a while, a dis 

tance. 
SAi$ , oiúti, nó fAi5t)iúi|i,asoldier 
Sjaca, a body, crowd. 
■pottiom, ruAim, ^tóji, ^teó. 
éAX)Áit, mAom, goods. 
t)ACAinn = bAC, hindrance. 

Sé Ao*ó Ó tléitt, pUvit Úífe 6o$Ain, -an f eáf if mó ^ 
ctnf imm*óe x\t\ rhumncif S.<mumua 1 n-éir\mn 'tMn 
mbtuvó-Am 1598. tlíof tV longnxvó Tjóitj fm, m^f t)í 
t\ún ai^e a gf\eim 4 comsrjeÁit <ma ^ ctn*o truAome fém 
1 5011156^*0 tlUvó, ^5tif t>í t\ún 45 n^ SAf^n^igirj ^n 
rhAom fm & tu\mc *oe. 

t)í pot\c nó 'o-AinsevM'i t-Ái"Oir\ x>é&r\z& &c<s a\k &n 
ArjAmn ttlóif, ÓÚ15 míte ó tu<M*ó -o' Afvo ttlAC^. tf te 
uvo péin a óo-pxMnc a t>í xmi ce^ó tii*oip feo x>é&nzA 
ac^. <\5tif t^í 300 pe-Afi -ac<\ aiw, <mi c-v\m fo. Tlíori 
t-Áitmj te Ó tléitt uvo-jv\n & t>eit com 5<\f fm *oó, 
^guf *o' tonnf 1115 fé ixvo te íiiat) ^ cup -Af. Acc t>í 
fuvo Af f5^t riÁ mtMtU\í ^5tif cmn fé xMf ixvo & 
•óítjifc. Acc T)' fÁ5Airj fé fir\ 45 f4ir\e av\ puir\c, -A5tif 
•ourj^Mfc f é teo 5.M1 *oume nÁ t)U\f t>í*ó & tei^e^n tf ce*\c, 
nÁ "otnne tei^e^n axtíaó u&t&. 

C^iteA*o^r\ c^m^tt m^r\ fin, «acc fá Tjeir\e<<vó, t>í 4 64 ScAin-óeaóca. 

5CUIT) bró c^Mtce ,45 tuóc An puinc, -] teAnn &n 
c-ocnaf teo. Tlí f?ti,din fiA*o tmtmtj ifce<\c, -a^uf, 
ntixMjt a tM <<m tieatA itce aca, b'éigm *oóib n^ capAitt 
<a rh^n£>ug-d*ó aguf -A n-ite. 

Cuata n^ 5-ditt 1 mUdite AtA CtMC 50 |ixMt3 tia fin 
reo x\5 f^g^it Mip teif -An ocru\n, ^suf óuin fixvo 
^m^c 5,000 f^igT)iúf, á^uf énní tDegins tT, <Af\ t<doipe<Aó 
onjUA, te be-dt-d t^b^ifc ifce.dc 50 *ocí tu f-digTnúin a 
tM Y^ n t)po|\c Úv\mi5 n-A 5,000 pe^dn fo óorh p-dTM 
te Átvo ttlaó^, A^uf, nttdin a £>í & f^ít teigte aca, 
tug tDegmg .dtridó iat> -dguf }\omn fé 1^*0. Cuin fé 
•ó^ poinmn 1 *ocopdó, t>Á poipmn eite f5^tA*ó ma 
tvoidi'ó, -j poine^nn eite -Afv *oeine,dT). T)'innip fé *óóirj 
cé avi rjót-Af a *ociocf^it)íf -d^up cé-Atvo & *óé^nf-d*ó 

flA'O. 

Corh tu^t if óuÁU\ Aot) Ó tléitt 50 ttdirj n-d gAitt 
&§ ce^cc -dif óorh UÁvoin fin, ónuinmg fé fém con$- 
n-drh. ÚÁmi5 Aot) tluAt) Ó T)orhn^itt -dgup LdOópuMt) 
Úíne ConxMtt 50 *ocí é, tTUg tlfóirv A$uf a rh^tptuag 
fém, -| XWac T)orhtrditt n^ hAtb^n ó jte^nncdib 
Aoncntnm. t)í ps^xc^ átumn pe,dn ^M^e, -dgup m-dmm 
^n U\e a *oc^mi5 tJegms awaó ó Atvo TÍUóa, tMttig .\n 
tliAttAó a «dnm fém i UxfcAin fé fém ~\ Ao*ó tluat) 

teo. 

" A t>eAS-riuiinn-cit\," xvoein Aot> O tléitt, "trá t)íot> 
e^st^ nÁ fAicóiof oruMt) m*oiu mAn ge^tt an iu 
n-Ainm ^Mfce^óA, nÁ íia héxvodig lon^^ncAÓ^ azá a\\ 114 
5^tUit), mAn ge^tt ^f -d ngteó nÁ ^ tjfotfom, tU Ati 
méiT) *oíob acá -Ann. 1f f^n-ómnce s u ^ At) 1^-f^ 11 ^ X)é<\l c\n Át.\ t)tii"óe. 65 

be^\f buAitce m*OHi. 1f <\\\ tv\oib tu\ fírunne v\cá pb- 
fe, v\óc Cv\ fiv\T)-fv\n aji Cv\oib tu\ bféi^e. Uv\ pat) aj 
1-AfftAi^ó bpeic Ofu\ib, pb & ótijt 1 bpfvíofún 45 uf pti v\ 
crvoócvó, ^suf buf n-év\*o.\it *oítif fém v\ 501T) tu\ib. 
An tei5fi*ó pb fjóib fm & *óév\nAm ? " 

l-vvo-f-dn. — "flí tei$fi*ó, ní tei5fi*ó, 50 íié-Ag !■* 

Ó tléitt. — "O ^ftn móf\ -aca mT>iu c\£tif ní móf 
*óv\oib t)v\c.\mn v\ óti[\ Of\ju\." 

5^1 f\ tu\ ^&ewl, T),\ mbeA'ó av\ oifecvo ^suf c\n 
oifeAT) eite aca v\nti, tu\c bt\\5fv\i*oíf péin an Áic beo 
nó 50 mbeATj tu\ gáill btu\itce. 

t)v\ curiuvns ev\óju\ntu\c Ati be.v\U\c itu\ nrjeACA n<\ 
5<\ttt ó A|\*o 1Í1<\óv\ 50 -ocí v\n v\bv\mn tilóf. "Óí fge^óA 
Af 5-ac x\on c<\oib *oe'n cftige Agtif comx\Cv\ -j coittce, 
^5 u r 5 e »W n ^ S^" 011 Ctáir róóf tev\cc\n *óoirhin 
C|\ev\ftu\ v\n bóCv\ip. Umnev\T)v\f ^\n ótv\if v\f 5*\c v\on 
Cáoib *oe'n bóCv\f ffeipn, iontuif 50 fuub fí míte x\f\ 
fv\T) 'f*\ *oeifev\T), -| a tv\fv Cfev\f tiv\ v\n bóCvMf .1. teat 
rhíte t)i v\f Cv\oib 1 tev\c rhíte *ói *\f Án c.\oib eite *oe'n 
bótv\f. ttí fu\ib fí 1 bfuvo ó'n Abv\mn tilóiji *\Cv\, ^suf 
ótnf tléitt cuiT) *o'x\ v\|\tn 1 ^coitt v\j\ bftiv\c An 
bótv\if, fonfi tu\ Sv\fcuu\igib. Cuij\ fé foi|\ev\nn eite 
fe^f i^coitt a\|\ a\h Cv\oib eite *oe'n bóCv\f , níof goife 
v\fíf -oom cU\ife. t)í tru\cfttu\g eite te c^oib na 
ctc\f aó .cMse, ~| *\n cU\if iTjif u\T) fém -j n<\ Sv\]u\n^\i5ib 
c\ bí ^5 T)é^\nv\rh Offu\. 

Tlinne n^\ 5- A1 ^ <*í* ^S^ 1 ^ 5° 'ocí c\n cU\if nó 50 
*océigT)íf 50 *ocí An x\bv\mn, nuv b'fíof "óóib fém. 
tlUvMf a t^\mi5 fu\*o óorh ipAVA tetf x\n ^\ic a fvc\ib fif 

F 66 ScAi|\-6eAócA. 

tlí tléitt 9 ^av\ 5C01U, ptéx\f5 cit pttéifv -Atn-Aó o^fVA 1 
tutc cuit> aca 7 \at> m<Af\b. CiixM'ó &v\ 6ui*o eite aca 
^fv .AgAró, ^5 *oé^riArh Afv x\n gctAif. Ómtg x\n va\\a 
f oifvex\nn Sx\f akaó, ^guf TMonnf 1115 n^ 5<\eí)it a t>í 'f aw 
5Coittx\n c«<\ofj eite *oe'n fjót^fviAT), ^suf ia*o a^ ^AfjÁit 
tfvé ^ic fjog. "Dí sunn^ mórv x\c<<\, aguf 6uai*ó f é 'g^ 
rj^tA"ó ofvf\A nu^ifi a fjí nx\ g^e^óit 45 CAiteAtft teo. 
Afv f eAt) &n axwa f o 6u<\ró ah potfe^nn gAtt a t>í 1 
T)COf aó tAp avi j;cU\if móif\, 1 téim r\A 5^e*óit a t» 
as p\n<<\6c teo -ántifin axy\a6 o\\\\a -j óuif\ fiAT) av\ 
f\U^i5 x\f\ -óif ofvfta. An m^tftu^g gAtt a fjí x\f T>eifv- 
e-At), téim r\A g^cóit x\ tri 1 te^tc^ott) -An fjót^if\ ^m^c 
of\f\^-f av\, ^uf bí -aii cfvoiT) ^f\ fiutmt mf 5A6 mte ^ic 
?Á 'n x\m f o. Aóc av\ á\z a fv<Mt> An gunn-A mófv, X)A 
ge-Af\f\ a fjí Ar\ Cf\Oi*o Af\ fiufj^t Ar\r\, nuAtf -a tuit 
Aitmne, -áf m^ifoe bí ^5 S<\f<\n,<\6, ifcex\6 1 mb<\irvitte 
púTMif . ptéx\f5 x\n fjxMfitte púT>x\if\ 'f Ar\ x\er\, fs^ip 
f é Ap 5AÓ CAoifj *óe, m-dffj f é Ar\ muinncif\ X)A ^oife 
tjó, *] Txjigexvó t toif^e^fj a lÁr\ eite. *Órvuro n«<\ 
5^e*óit níof soijie ifceAó a\[ a n^m^i*o ^noif *j fjícoAfv 
ton^nn *] Afjeit \nA mutt<\6 nu<\ifv a teic mumnctfv ^\n 
gunn^ móif\. 

Anoif, fjí Ar\ *or\ex\m a óua\*ú c<\fv av\ scL<\if rhótfv 
t)u^\itce, *] b'éigm T)óit> cetce^fj, ak méro *oíofj a 
v'féAT) é; fjí Aft foifve^nn a fjí cim6e-Att Ar\ gunn^ 
móifi bux\itce *] a ^ce-AnnpuifC m*\f\fj ; <A$uf Ar\ 
ftu^\g a fjí ^\f T)eif\ex\'ó, bíoT)^\fv-f-<\n fju^\itce a% ak méiT) 
-o^fvm tlí íléttt a téim x\m^\6 of\fu\ ó'n 5C01U. t)I 
<\n fui-415 offv^ ^notf 50 téip, "j nu^\tfv a 6onn^c-<\T)<\fv pn, 
bé-dl &n áía DuiT>e. X)éAl An St* t>ui-ó<* 67 

teióeATMp 4f\ -Aif 50 nAjvo 1ÍK\c^. tlic ti4 5Ae*óit 
in<A n*oix\i'ó. ttu.Aij\ & c^mi5 fuvo-f-Aii 50 *ocí <An 6<\tAif, 
ní *óe>A6ATXAf\ ifce^ó mna, -aóc , o , £aii-at)-ah cAoti -Atnuig 
m^ cimóe-Att. tlí teisp-oíf -ouine ifce^\6 tu\ ^mAÓ ,Af 
&x\ 5C-Atx\i|\, i CAféif cjaí IÁ m<\j\ fin *oóitj, tu^ tiA 
5-aiU fUAf 1 -o'xvorhuig fiA-o 50 tvAti<\*OAj\ buAitce. 
"O'i-Afji f uvo cexvo imcex\6c<\. pu*\if f i<vo fin, -j *o , imtig 
fMT) Af ^if 50 hAt Ctu\t. 

t)í of cionn 2,500 *o'á 50111*0 feAf tru\f £> or\ju\ -oe 
£>x\ff x\n 6ac^\ fom, 45 t)é<\L &n Aca t)ui*óe. An 10° 
LÁ T)e tugn-Af^\ Y^ n mt>LiA*6,Ain 1598 & cugAT) é. 

ttíof t) , f<\T)A 50 ^cuaLa -An c-^\fm a t)í 'f-Ati *oún Afi 
An Ato^mn ttlóif f^é^LA An 6aca. tlí jvAifl c-Aft-Aif 11Á 
congn-Arh te n-A n-x\gx\i*ó x\noif, ^^uf tu\ rjp v \tu\i*oip 
níof pui*oe mf x\n *oún, c-AiLLpfóe teif x\n n^ofc^ 14*0. 
ÚAif5 fiA*o >Annpn séiLLe^vó. Uu^a-ó ce^vo T)óib 
imte-A6c ftÁn -j 6uat)A|\ <aj\ Aif 50 t)AiLe Aca CU^t, 
mAf 6ua\it) at\ 6uit) eite "o'-Á mumncitt. 

1f te i<vo a cofAmr = if cun i<vo a cofAmu. 

^F f3 AÍ: (f5^ A ) ^ A mbAtUí=behind the shelter of the walls. 

6mn fé Aif = teip fé Aif. 

T)'fÁ5Aib = -o'fÁ5. 

11uAif a bí a f^ít tei^te ACA = when they had rested. 

x\5 CAiteArh teó = firing at them. 

toirseA-ó nAT> = they were burned. 

50 -ocí nA fAi5-ouíif = 50 -orí ha f Ai5"oiúi|tí. 68 ScáifC-óedócA. xvii.— perótwi ce<xU<Mj CAnAnóe, tbin, lean. 

CAitue, thin, worn. 

btucÁn, a block. 

U|tcóro, biteAmnAC, a villain. 

CAipuín, a captain. 

biteAthnAc, a rascal. 

^\iT>bi|if eótfi = -oiAbAt. 

S^eAT), a coloured spot in a cow's 

or horse's forehead. 
ptAir, baldness. 
Coirir, an object, a bulk, size. 
btieAtnu^AX), f éACAinc, loolúng. 
CrvéAT), a flock. 
•OeA|t5-jtiiAtAtt, a terriblé on- 

slaught. ■p]iAocrriA|i, íierce. 

PaoLcú, a wolf. 

tútmAji, vigorous, strong. 

ObAnn, sudden. 

CtiAirtx = uuiuim tjiom 1 n-Aj^ib 

nA UAÍmAn. 
Cfiiop, a belt. 
CAfÁn, a path. 
péi|te, a pair, two. 
•OtnfeACA, briars. 
CiomACA, rags. 
UACAir*eAÓA, uAmAnnA, caves, 

holes. 
AitsiofijtA, a Short way, "cut." QÍ beifi c f?eA|\ -A5 *out fiAt\ ^n gte-dnn azá 1 n*oe^r *oe 
StwAb n^ C<<Mttige, 1 gConnc^e n^ tTh-oe, -] ixvo 45 
c-Ainc te céite 1 mDé^jiU. t)í gunn-Aí c-Aicce rMfi -At\ 
-a n^UAitUb aca, 1 nvo ^5 nnce^cc fÁ b05-*óeipr\rhAic. 
tlí fUMb ^n gr\Mn aóc CAféir éif\ge, -j mxM*oin ÁUnnn 
pogrhAif a bí mnci. tlí hé x\n *oéAn^rh cé^von^ bí orvriA, 
m-At\ bí *oume ^ca ^r\*o c-AnxM-óe caitce, agur ^n fean 
eite ma btucÁn -o'f ear\ bui*óe ífe^t -j bot^ móp -Air\. 

" CéAtvo *oub^ir\c tUfbut, nuxMr\ ,a -o'mnir cú *óó é ? " 
<roeir\ an pe^fv ^rvo. 

" An é ^n cxMpctn ? " 

" ' An Ag^Á mnp e^cc *oorh-f\A azá cú/ x\r\ r* é, ' *\ 
Cotcoir\ ; a biceArhnxMj ! 1mcig te*\c 50 beoó^ -] c^bairv £ei*ótim ó Ce*\ttc\ig. 69 

-a sctoisne ifcec\c c\mifo cu5c\m-f<c\ -j bei*ó *oo ÓÚ15 
punc te fdgiit c\5c\c.' " 

" í An*ociut3^ , otMm tom topott Uom?' ,J -c\f\fc\ mife. 

" 'T)éc\n, ^5Uf n ^ í^tifj ?&>''* ^voein féí 

"tlc\c é An c-c\i*óbiffeóir\ é? " xvoeif *\n fec\f\ -c\f\*o, 
tidtn topott. (t)í fsevVO 1t1 ^ otAOifg, 1 1 n-Áic a fc\*ó 
50 |u\ib ptaic c\nn, *oubr\cVOc\ri ^uf tom c\ bí fé). 
"ttlec\f cú c\n mfv\ n^te^nn agA f icvo m*oiu?" cvoein f é. 

"An é J?ei*ótim & bec\*ó óom *oc\tt fom ? " &\\ Cotcon. 
"Seo é rrk\f\ Cc\ f é ; §01*0 *ouine 615111 *oeió 5011111 *oe 
bv\ bc\mne Uc\im ; muiiv\b é peitjtim Ó Cec\ttc\i5 é, if 
•oume éi^in eite t>'Á "ófe^m é. Uc\mv\i*o 45 *out a\\ a 
tofj; x\noif, nc\c bfiut? n 

" 0111^1*0," c\ffc\ tic\m. 

" "Cá, Aguf bei*ó c\ ótoigeúnn c\p bion 45 *out c\-bc\ite 
c\5c\m-fc\, nó if cr\Uc\i*ó c\n Cc\f é," *\f Cotcof. 

"ttlá tc\5c\nn t)utmuf -j c\n cui*o eite fu-c\f tmn, zá 
c\5c\mn," c\f\ tic\m. teif fm comuMC ficvo coi|\c 
615111 45 *out C|\ev\f n^ ^\n 6-AfÁin Cv\mc\tt r\omp,c\. t)í 
fé cuc\irvim corh móf te niAT),\t), nó te t^og, b'féirjif. 
X)\ tjac *oonn x\if -j f^emn fé cr\ec\fnc\ 50 mec\f cc\f- 
éif bpe^tnugcvó 50 frvc\ocrh-c\r\ fic\*óc\m c\fv nc\ fec\fc\ib. 
'Sé^fo T)o bí c\nn fc\otcú móri. 'Sé rhc\rvb cec\nn *oe 
nc\ X)S b-c\mne, -j c\ cuif An óui*o eite 1 bficvó<c\ncc\f. t)í 
fé T)'éif ce^tin eite c\ac\ *oo rh^rvbugcvó x\n tc\ rvoirhe 
fm. t)r\ec\cnui5 ^n beirvc x\r\ a óéite 5c\n f ocx\t c\ fcVó, 
c\5Uf teif fm téim fec\f\ móp á\\t> tc\i*oirv túcrhc\f\ c\mc\c 
ó bun f^eice -j a ótc\i*óec\rh noccuigce m.c\ Lc\irh. 

" tec\5v\i*ó uc\ib tu 5unn^\í pin," c\f\ f eif ec\n, c\cc bí 70 ScAif-óe-AóCA. 

f é óorh g-Ajt t)óib n-Aó f-Aib u^in ac& te ri Ag<Ait> n-A n^unn-Aí 
t,Ab>AifC -Aif te iie^gl^, táinig fé OfiftA óorh hob-Ann 
foin. téim ti-Atn tom 1 te-Atcx\oib ó'n mbuitte 
t-AffAms -An fe-Af móf -Aif, -j bu-Aite-At) 1 n-,Ag-Ait) An 
f?i|A eite é. t><AmeAt> cuif te -Af , nu-Aif -a fAoit f é <a cofA 
óujt fAoi, -Agtif pAf teif >Af óút & ómn. Du-Aite-A'ó a 
gtinn-A 1 gcoinne ctoice -j TMtntig -An c-ujió-Af Af. t)í 
Cotcof 50 "oífe^ó -aja -a cof Aib c-Aféif -An cu-Air\c t>o 
b-Aine-At) -Af, óti-Ait) -An c-ufvO-Af Cfé n-x\ 0f\oi*óe, -Aguf 
ttuc fé m-A 0n*\p 1 mbun & cof, m-Afb. 

flí fAib av\ nóimé-AD fém c-Aitce ó téim <\n fe-Af 
-Atruc ó'n com nó 50 f Aib Cotcof fínce -Af <\n mbxSn. 
" Cuif u-Aic T)o gunn-A -Anotf ," -A*oeif fé, " if mif e 
perótnn Ó Ce-AttAig, -j CAf tiom 50 n-mnfige cú *óom 
An f^é-At azá <A5AC. n ílug fé x\f -An ngunn-A, m-Af fín 
tiAm Ouige é, Ofom fé x\f -An n^unn-A eite *oo bí -A5 
Cotcof, -j tu^ fé aíi péif\e teif. Ú-Aifbeán fé x\n 
c-AfÁn t>o ti-Am 1 *o'imtig tuni fotrhe -j é -Af cfe-At-At). 
SuAf teo c<Aob x\n ónuic Cfé óoittcib, fge^óxMb -j 
*ó|\ife-AC-Aib nó 50T>c<\mi5 p,AT) 50 *ocí c-AtAtfi comtfom 
-A bí 5-An Cfoinn nÁ eite. Ú-Ámi^ fe*\f\ f£ot->AOfCx\ 
*\m<AC x\f f5-Aitp a bí 1 n-é-AT)-An n-A ti>Aitte — mx\f bí x\itt 
^S él r§ e fti-Af T)ífe-Aó ó'n n5ioT)Áinín tom cx\trhx\n f 01 n 
-j í óorh mx\tt te t*Á fiOiT) Cf\oig a^ Mpoe. 

" "CÁ f é -Ag^c, -a peit)tim," x\ff -An f e-Af f o. 

" ZA } a AtAip, n <A*oeif peit)tim, " x\n n^tAO-ófÁ -Atn^c 
>Af Aot), te t>o toit, mÁ c-Á fé if cig. ,j 

'Sé x\n f-Ag-Afc t>o bí -Ann, x\$uf fe-An-óiom-Aó^ 
T>'éAT)Aigib xMfv, >aóc é -A5 fiubx\t 50 tútrhx\f ne^rh- 
e-A^tAó. SiubAit Aot) fém, mAC fTei'ótim, ^nuc. 

"Seo, ce-AngAit é feo Wn ófAnn nó 50 bpu-Ajtuige £ei-ótitn Ó Ce^tUig. 71 fé, a mic. Ce^ng-Ait *otúic docc v\noif é, teif x\n 
5C|\iOf, i r\Á fg-Aoitexvó fé é féin." 

" P-Á5 fúm-f<\ é," xvoeif Aot),-| cu$ Ao*ó ce^n^t <M|\ 
50 mtM *óe^CxM|\ & fg-AoiteAX). 

ÓUaMTd fé ifce<\ó x\f\íf 'fx\n f^Aitp. tlí j\<m£> *oo cig 
&c& féin na -A5 x\n f<\5x\|\c te t*Á titixvóam xxóc 
nUnbA-ó An cSAjMnAiJ. iMóxMfe^óAtn^f fin. 5^^^ 
a £>í ionnc*\, "| -óíbif nx\ 
S^f^nxMg x\f xx *oagci£> féin 
ixvo. Úug n-A 5^e'óit n<4 
cnuic o|\jva pém, 1 tiíot) nx\ 
fxxotóoin x\£ ceacc x\nu<\f a$ avi Cféxvo *j a^á 
m>A|\t)ug^'ó. 

t)& fxMgtnúif S^f^n^c^ txvo tix\m tom -] Cotcof. 
CuxMt) fixvo x\m^c x\n mxM*oin fm x\n xMcgiofjVd, "j óu^wó 
m^tftu^g eite pex\f\ a<\px\tt x\m«<\ó cx\f\ccimóex\tt cx\oi£> 
eite te t>f\eic a\\ £eit)tim. 1f of\f\A-fx\n *oo tM Dutmuji 
m^f óe-c\nnu|\fxM'ó. t)t Ó1115 punc te fx\g<Mt aca, 
-oá , ocu5*MT)íf <\ ctoi5e,c\nn ifce*\c. t)í <\n c*\f£ mx\ 72 Scx\if\-6e<\6c-A. 

tne^fS; frr\eifm, 50 ftAirj f<A5<\f\c 1 tw\ic éi^m 1 n^-Af 
*óóib, i georjAi*oíf *oeic bpumc *\\\ 6e^nn -An cj\A5Aif\c. 
ÍMo*o<Af\ A5 cx\mc, nu.Aif\ a t-Ámig Ao*ó ip ce^6, céAjvo 
*oo b'feAffA *óóit) -a óé-An-Am te n-4 mumncif péin *oo 
cfunnniugAt) A^uf •oe-AjAg-fu^c^ eite & c-AVj.vinx £Á*n 
nÁtfi-Aro. tlí fv\rjA*ox\r\ 1 tjf,A*o 45 cAinc ntu\ir\ .a 6u,aU\ 
puvo u-Attt g-Áibce-AC ó'n c-Aotj <\muig. téim fi<\*o a 
*ocr\iúf\ m-A peA|\Am, ^macteo, -\ cé tje-ATj ann *\cc pe-Ap 
1 píce in<\ U\irh -Aige, -A^uf tn\m tom mAftj te fv\tAt) 
•oe'n píce. Cuife^Tj <\cx\if\ "] mÁCAif an p\\ feo x\mAó 
Af -A n-Áicj\eAtj fém teit-fctnvó-Ain fionfie pin, tru\f\bui 5- 
e-A*ó x\n rh-Ác>Aif\, f?u.\if\ .a x\c,\if\ t>Áf teip -An tjfv\tjfv\f -j 
bí fé pém te pán 1 te f e^6jiÁn x\n Cf^ogAit. fluAip a 
6onn-Aic fé -An cr\iúf\ fe.Af\ 6ui£e, "Sm é/ J -A*oeif\ pé, 
; 'x\n *oi-At)x\t <\ ct\oc mo nu\CAif\ fM í)e<Atc-Aine, -acc ní 
6f\ocp-Ai*ó pé x\on ifuÁCAif eite, x\n ut\cói*o!" t)A nm í 
An tjtiA*óAin 1655. 

1 iroeAf = 1 "ouAob teAf. 

t)05-"óeipif mAit, with moderate haste. 

meAf cú = An meAfAnn cú, An "0015 teAU. 

1 n-Áiu = 1 n-iotiAX). 

nAC bfuit = tiAc bpuitimí-o. 

Cv\ A^Atnn, .1. rÁ An tÁ A^Ainn, we are successful. 

S^emn fé 50 meAf, .1. 'o'inícij fé 50 tuAt, he glided quickly. 

SéAjvo = 'fé + ftu-o. 

Cinft 1 bfiA-cÁnuAf iat>, set them wild. 

tK\ineA-ó cutfte Af, he stumbled. 

SiAft teif, back he went. 

1 mbun a cof, -o'tmtij tú-o nA ^cof uai-ó, *] cuic ré. 

&\\ CjteAtAX), shalting, quaking. 

CAtAm comtf om, level ground. 

SAexnt a bí ionnuA = gAe-óit a b'eAX) iat). 

C115 fiAX) ua cnuic off a fém, thev took to the hills. 

UAitt jjÁibte-Ac, a terrible screara. pjvdit) Ó Oorhti XVIIL— seApiATú DorhtiAitL 

vo r.Mjnon cjui,mt> x)e. Af Deit "óó U\x Cf-doócv 

>.• •- ' útJ 11 ^. It f ■ dj • n tx\ir. 

dife óuige le fgéAtdifc, 

Ó C'>^0TU10. Uí H dg CUf COsO.lt) dlf If .Mfl. 

"Cé.\T) fAtffoj 'ó mdifs nÁC 

bféAX}* 

Uttriiu§d a ó 'guf 5 gtif bfett df mo Ldtin ? 

tVlo ftfón.cáim 5^n fpfeo.cvó. if nfl ioniio.ni d óéAnArii 
Acc. d cUMino» f a to.oico. 'tw óiAitj ftn bedt) dnn. 

11 bditi^it) Ctdnn Qorimditt 1 *oc< eéile. 

'S cugCdf T)6iC fg&dtd ó leo.bvMt» mo t>óir. 
5o bfutl Ofjv 'Arii gAti rcníoeot) gÁn ;t^'!\\íi. 

5 l, r d teAóc mo. gc ttU 'fd scldróriice Vwi Ldirii. 

"Cu'scAp dm^ó mé 'ro. ^coc 1 n-A§Anó dn fléittiga 

S v.S cufCdf 1 sefé mé if itá -oúncdf i\\ ctdif, 
&f dn gcoriiAifín co.ol ro.-oo 'mbed'O fínce 50 néo$ dnn 

50 ptL\i$;ceov]\ .\n tléiUeoc ? r 50 -gcutffeAf df lón." 

Cofuige*\*ó *\n r^eono/ó. on rmíoco.-ó 'f dn r.éobo.t), 

Cnóc có.itiis; 'no céile n,\ cUvnru\ 50 ceánn, 

lf SeAffdtt) Ó X) U df gtldltttti A t]\r ]\. 

•'So. sco.c leó 1 n oec f 'tó mAoróedrii f^n . 74 Scaif\-óe4óc4. 

X)o tfoiT) 5-Air5it)i$ Se^ff^ií) 50 T>ÁriA if 50 f<Aobn^6, 
'S Of ConxMlt 'f a LAo6ftA"ó t>o bAfSA"ó if *oo 
cpÁ'ó&'ó ; 
51 1> t>u<vó^6 CLann T)orhn-Aitt, ba "oub^ó uvo if t>A 
té^nm^f 
tD^f SedffUM-ó av\ t^oó|\^if 5-An *oé t>í 50 bf <S6. 

fníceát tmeAtriAC. 

T)e.&cn ac .1. "ooitjeAf jlc, x>e4CAifi. 

C|u\occa .1. cujtc^, cAicce, ó cuiff e. 

túx> .1. túc, neanx, tÁix>jieAcc. 

SpfeACAx> .1. bjii'5, neAfic. 

nít ionnAm .1. nít mé áoaIca &p. 

ScfíocAX) .1. 5éitte-A"ó, c«.\b«Mftc ftu\f. 

Sc^onAX) .1. éif$e <\f, ^éitte-AX). 

ComAif ín .1. a little cofrin. 

S^eAnA-ó .1. mion-jeAffA, cnoix> x>i4n. 

Smíocxvó .1. a$ cf oix> 30 meAf 1 50 xnan. 

ttéAbax> .1. fCf ócax), tearing. XIX.— PAT)11aM5 SAIttSéAt. 

T)f íox>aji , the dregs. ! ConnAccAf = f-AccAf, cójb^x), mócaí, earthen mounds, fences. 

Cjtínfí, trenches. 

CtAix>e<\CA, fences, stone walls. 

Th'oc-Af ac, eager. 

ITUf cac, a iider. 

Cthnne, a corner. 

fof-Án, CAix)éif, a "come 

hither." 
Tíe-Afj-f-Aic, a thorough melee, 

a fierce fight. f Amtuije-AX), it appeared. 
CÁnnÁn, a heap. 
Cf ucÁtAÓ-A, an indiscriminate col- 

lection of articles. 
CtAif ín, ctAif be^. 
Cic, a shower. 
tAffAC^, flames of fire. 
Cníoc-A cé-AX), cantred. 
Spé^f ía, heavens. 
múfCA, showeis. OT t^ S^fAn-A, tixxm, a$ i^ffAi*ó feitb X) f pA^l &p 
ttnmne-Aó 'f&n tnbtuvó-Ain 1690. 1 tTH tiA tu§tu\f & ak 
totuvtuvin fin, t>í occ míte "óé^s 4f pi6i"o fe^n ^5 pá*OfUi5 S«c\if\féc\t. 75 

tuAtn 1 n-AMce n^ Cv\tf *\c, 7 ní f.Mb 1 n-AjMn n^ nJ^eTDe^t 
>c\cc cu>c\if\im te *oeic míte peáft. t)í cui*o "oe na ce-Ann- 
poifue^ó4it) ^ bí *ma r\& ^Aet>e&lMb ^5 icMAfUMt) Ati 
ó^t-AijA'A t^b>cMf\c fu<c\f *oo'n |\íg, >acc T>ub^ifc ctnttev\t) 
ac^ n>Aó T)Ciubfuvó 50 *oeo nó 50 5cmnpe>cVó fé ojuua. 
ílu^ifi n^c *ociubjuvó, 'o'imtig An mtnnncif eite >c\f Ati 
mbe^Uc. tti-54'OAp teo $v\c <\]\ févvo fiv\*o t>' feAMAcMb. 
T)e bi.cvó, -oe 5unn«M£> 1 *oe 5^0 c\on Cf óf\c £té^f Cfto*Ov\ 
7 gt>c\n>cVOvAf\ >c\mc\c c\f c\n sccuiuMf c\f\ p-vVO. 

t3*>c\mtcMt) b'pe<c\f\f\ é. t)í Ati T>fMOTK\f\ imcijce teo. 
Cuif n^ 5^et)it >c\ t)í *oíttp mipne«Míi.Ait cóif off^ pém 
-p^ fe>c\jwm 1 n-^g^it) n>c\ Sc\f aMu\c. Kinne^T)v\|t mócc\í, 
cjtínfí, clAróeAÓA, b>c\tU\í te n-«\ scomsbevMt «miv\c, 1 
feap fuvo pém c\j\ c\ scúUMt) 50 -oítip *oíocc\fc\c. 

€ec\nn n<c\ 5^ 1 ^ ^ eo on c>c\ob >c\noij\ n*oe.c\f. Cuij\ 
e*vo>c\f\ n^ 5tmn<.\í mófu\ c\f\ n^ cnoccMb tc\f\c cimce^tt, 
1 pté^\p5<\T)^fi ipce>Aó c\f\ ^n 5Cv\tc\if\. TVpfte^scMf 
5tmnc\í móju\ v\a n5^et)ec\t i*vo -c\j\ c\ip, -| óc\itevVO<c\f\ 
teo com Cf\éc\n 7 óorh ce^tin fom 1 50 nT)e^c<\it) ,\c.\ 

v\f\ tlA gAttAtti >c\11 TMfUA U\. "ÓfAUIT) fUAT)-fv\n c\f\ cMf 

u*\tc\ *\f *\n mbe>c\tc\c, 7 gtc\cc\*o>c\ft a puAtrhne-Af nó 50 
*ociocf^*ó- necM\c £unnc\í mófu\, pút>aM\, b*M*o be^s-A, *j 
eite cucc\. t)í n>c\ f\uT)>c\í feo >c\j\ >c\n mbótc\j\ cucc\ ó 
pojfcUMjAge, ^up 1 5ce*Min fe>c\ccrhc\inebe>c\t) congn^m 
c\ n*oótcMn >c\Ca\. 

Úe^fcuig na bcM*o be^s^ u-c\t-c\ te *out cj\ec\fn.c\ n& 
Sion^Mnne, m>c\j\ bí PvÁ*oj\>c\i5 Sx5ij\féx\t-j .\ cuit> mc\j\Cx\c 
>c\j\ >c\n c^\ob ó ctu\i*ó *oe'n ^\bv\mn pn c\^ S cojMinc &p 
£><MCCiOf n-A 5>c\itt c\ *6ut t.Mjfce -} 50 mbei-oíf cMinpn 76 Sc-Aij\-óe-Aóc.A. 

.aja X)Á CAOb *oe'n c^txMjA. Huxmja -a tiocf-At) n^ Uáit> 
be^-A fo, -o'féA-opAt) n^ g-Aitt a t)ut Cf\e,AfnA na 
hxMbne 1 n-xMC -aja bit -a T)CQ5fAóc,Ai , oi*f é. 

Cu^aLa n.A 5 Ae> ° 1 ^ 5° t^ 10 ^ n c^bAij\ -A^ ce-Aóc ó 
pofict-Áifge, -acc bí 38,000 fe<Af\ T)'<AjAtn mj\A mbe-At^c 
0]\]\a, A^uf 501*06 -An caoi a bféA'opM'oíf fCv\T) & cuji 
teif ^n 5Cv\bAM|\ ? ttt-Ap f eo. Í115 ^n SiifAf é^t^c 
ÓÚ15 cé-AT) fe^f teif oit)óe T)orhn<Mg, -j tug-A-o-Afi 
-Ag-Ai'ó -aja Óitt T)<áUi-a. t)í -an b-Aite fin ó tu-Ait> tnob, 
1 if foif n*oe^f u-At-A -a bí conj;nArh n^ ngAtt. Cu-Ait) 
r\A 500 pe-Af foifi CAfA <An <Ab>Ainn CAtn^tt, ru-Af ó'n 
mb-Aite, -A^uf, m-AfA bí T)Of\ó,AT).Af x\& homce ^c-a, 
c.aj\a*o-aja foin n*oe^f. t-AOó T)'-A|\ b'-Ainm Ó hóg^m -oo 
bí 4j\ & teicexvo An CfAÁt fom -a cui|\ ,aja ^n eotAf i<vo. 
tlí f\-Aib c-Af^n nÁ f5<Aitp nÁ cúmne n^ó fVAib a piof 
xMge. í\Oirh éifige 5f\éme -aja m^MT)in bí m^tftu^g an 
cSxMffé-ALAig 1 ngte^nn ime-Afs nAgcnoc, foin T>cu,Ait) 
ó tuimne-AC, -] ctnn fi-AT) fút-A «Annfin 50 ■oc.Áims -An 
Cf^tnón-A. 

Cu^Uvo-Afi 50 |UMb Am tón cos-Ait) c-Aféif «a te.\cc ó 
CxMf eAt aMI tu-An f om, -] 50 fUMb f é f tnt)ce, -aíi oit)óe 
fin, 1 mt)xMte -An p^oiag, cimce-Att te nAoi nó T)eic 
'rhítcib ó -Afim n^ S-Af-An-Aó. II í fxMb Aon cuirhniugAt) 
-Ag -An T)f\eAm & bí 1 mbun -An tóin 50 fxMb ^on b-Aog^t 
of jtA, <A$uf nío|\ cuif fi^T) as fxM|\e ^cc *oume f-Án-Aó 
1 n-xMce teo/ Cu-atmj\ fém -a cot)La th 1 T)ca.c-a n^ 
mxMT)ne óu<aLa ^e^ ^n fAife cof^nn cof c^p-Att a^ 
•oé-An-Arh Aif, 1 £COf 1 n-Áif\T)e. Ce^p f é 50 mb^ 5^1 tt 
1AT), "| cuifi fé fOf\Án off^ — cé -An foc-At p<Aif\e T)o 

bí -ACA. 

<;, Sé 'S-Áiffé^t' -An f ocAt -j 'fé SJjpf éAt, 4n fe-Af/' 
Ar\ SÁifiréAtAC A5 bAite &r\ f 401C13. AjAf^ p,<vof ai^, A5 fsemtiéÁ'ó £Aijtif te tw\ óuro fe,Af 
niAn óic ceineA*ú gex\t<\tn -Aguf a\\ An coinc boife bí 
fé ma "óeA^-fi^ic. Óim^ ria g^e-óit óorh hob-Ann 
fom n-Aó ji^ib x\nn<Aóc 50 fAib m\ JyMtt -aa a scofAib 
ntr-Aif -a te-Ag^t) -j m-A^buige-Ai!) iat>. Úeic cui*o -ac^, 
fe.Af ctn*o eite -ac-a, nó 50 bf eicfroíf cé.\jvo *oo bí -An 
f iub*\t ; óonn^cc^f *oo cuitte-A*ó &c& 50 fAib n«A mítce 
5-Ae*óe*\t m-A muttAÓ -j ní •óe-AnnA-o-An aóc mt) fém ,a 
tAb-Aifc f u^f . ílí fAib -A5 nA 500 <\óc btntte ^n Tnune 
Af tuóc .An tóin, ní fAib x\n buitte fém 45 cui*o-aca, nó 
50 fAib -An tón -ac^\. 

Híof fé^vo n.A J^ 6,01 ^ An ^°n A tAb^Mfc teó, mÁji 
bí n.A S<\]v\nAig fó-5<\j\ "óóib, .aóc UonATK\n n^ -gunnAí 
mófA te pú*o>Af, 1 óuij\eA*o*\n a mbéit 1 -oc-AtAm. 
UmneAT)-An c<\ntu\n mA mutU\ó "oe'n óuro eite *oe'n 
pú*o^\f, óui|\ fix\*o tu\ UAiT) be^^A, An bw*ó, n-A stmn-Aí 
be-A^A, ^\n c-éxvo-Ac -j 5^0 a fAib eite *oe q\ucx\tAó>Aib 
-Atm 1 muttAó a céite of cionn -An púTXAin. t1u,Ain a 
bí -An méi*o fin cníocnuigce >ac<\, nmne fi<A*o ctAifín 
pú*OAif a CAfí\Ain5eóóA*ó ,ah ceme irceAó 50 *ocí -An 
cÁnn<\n ; CU5 fiA*o ceme *óó, -A$uf fA óeAnn cúpU\ 
nóimé^vo ptéx\f5 cic ceme.A'ó "i tAffiAÓA ftu\f n-A mítce 
C|\oig % |v\n fpéif. ÚU5 fé fotuf nóiméiT)e *oom cníoó<\ 
céxvo fom. C]u\\c x\n fu^im -a cÁmig -Af aji bpté-Afs 
fom ita f péAftA, xv$uf x\n CAtAtri ^\n fexvú mítce <aj\ 
5aó c<\ob *ót. Ctoife-At) í fióe míte beAtAtg. Cu-AtA 
f-Aig*oiúij.\ tutmntg í, -| ctttf fí e^gtA -Af ótAmn r\A 
ng^tt tAf\c cimóe^tt. 

X)\ ^\n gtiíom fom *oéAncA. ílm\tf ^ bí, tiom-Ám ^n 78 ScAijt-óe-Aóc-A. 

S^ipfé^t^ó ■] -a óuix) pedft -4f\ -dif 50 tuimne^Q. C«if\ 
na 5^ 1 ^ "^ foif\inn m^fUMó xmtiaó a tiocfMt) i*oif\ é **j 
an cSion^mn aóc tM peife-dn imtigte t-Af\fCA be-Al^ó 
eite, t Cftatnón-A T>14 tTláif\c óu«ai*ó f é péw -Agtif & ÓÚ15 
céxvo pe^p ifceAó 50 cat^if\ ttnmnig, ^sup n^ mítce 
-\ n-A múftt-A fMitce fiomp-A 45 muinncif\ nx\ cAtftdó. 
t)A t>e^5 -an *ooóAf\ *óóiti) fin. ÚU15 p&T> gujt t^f\f\- 
tuig fé péin 1 a 500 Laoó x\n ó-At^if\ ó ti^m avi u^if\ 
pn •] tri -Át^f 'o^ f\éif\ Of\f\-A. 

Ilu-Aifi íiac "oriubjiA-ó, because they would not give. 
^tAnA*OA|t AtnAc, they cleared out. 
CeAnn teir, move towards him. 

50 n*oeACAró aca Afi ha gAttAib = 30 n-oe<\$4ix> An cac ac^ 1 
^comnib n^ n^Att, that they defeated the Galls. 
*Ó|iui , o fiA"o aji Air, they moved back. 
-Áic A|t btt a •ocosjiócAi'oír é, wherever they wished. 
Óar At)Afi roift n-oeAf, they turned south-east. 
tón cojai-ó, commissariat, war provisions. 
t)Aite An fA0ici5, Ballyneety. 

50 ftAib Aon rJAO^At oiijia, that they were in any danger. 
T)uine rÁnAé, an odd straggling number of people. 
1 -ocaca n& mArone, towards morning. 
£5 -oéAnAm Aifi, 1 scor 1 n-Átfroe, galloping towards him. 
Ajt An roiftc boire = tÁitfieAc bonn, in a moment. 
1mtij;te tAfircA = imtijte tAjtca. 
t)A be^5 An "oocAjt -oóib f m, that was small wonder. &n V^olóú. 79 XX.— Atl pAOtCÚ. 

Cnó, cnót-A, pl., hazrel nuts. voift v\n -oÁ f lACAit rriv\jt jeAtl 

v\ifne, Áiftní, pl., sloes. vYf nac bfÁf Ann f ivvo 50 "otúit Ub^tt fiA-óÁm, wild apple, 

" crab." 
t)eití, .1. oeipi-óe, bevVÓ -oAome. 
5^f úijt, -i- S^rrúm, sevvff-bo-o- 

A15, bnACAittí be^5<\. 
teAf Ainm, a nickname. 

fflATIC, .1. v\n C-OfStu^A-Ó v\ bíOf te céite (.1. fÁn-Af). 
tTUtf ac = buACAttt. 
"Oúit, a desire. 
U|tcv\ji, a shot. 

S$4ttp, .1. UvVÓAlf, tió pott 1 

5cnei5, nó fÁ cAff 415. 
eifeó^, ce^fc 05. 1 n-Áic f i^CAite nu-Aif & OAitt- ! ^éann^, .1. 5éA"óv\, jéAbA, ^éACvV. 
ue<\|t -Af v\n ^CAfbAt) í. StAr, .1. rfí cfoi^te. 

SéAnAf, .1. An c-of^tn^AX) bíof. 

Dí n4 pv\if*oí Cv\féif a te^óc v\mv\ó ó fgoit tá, -} 
tMoT)v\r\ 45 fnt v\-£>v\ite. Uf\v\tnónv\ fOgrhvVif a X>\ ann, 
•j t>í ctiiT) v\Oc\ -A5 cdinc &p & *óut 45 txcvinc ónó -j 
^ifvní ; cuittecvó 45 cuirhniugvVó v\f nc\ tnut)t>Ait> 
fuvóvvine, •] cic\ nc\ cr\c\ot>v\óv\ 'oe'n cfiann c\ t>ec\*ó tv\i*oif\ 
50 teó|\ te feAfc\rh or\f\v\ nUv\ij\ & beití 45 T>ut fUc\f c\n 
crtann cucc\ ; cuittecvó 45 ccvinc c\r\ nc\ musóifiib 
T)ev\|t5^. -| icvo c\f\ jTvVO ^5 fiofscvó cc\mce, -] 45 
cec\pvVó gur\ t)|\ev\g v\n f c\f c\rh be<cvó <c\cc\ c\f\ tofitcvib nc\ 
coitte^ v\n cr\v\tnónv\ foin. tla £v\f úif <c\ t>í 1 *ocofc\c 
tjío*Ov\r\ v\5 r\it nó 50 *occ\n;5v\T)v\f 50 *ocí gte^nn n^\ 
coitte. t)í toóitfún c\nnfin 45 Cc\fcvó ifcec\ó ó'n 
mOótv\r\ móf\, -} nucvif c\ cm\i*ó nA pcúfoí fuc\f Cc\mc\tt 
t>ev\5 T)e'n bóitfín f m, c\j\ v\n mbev\tc\c 50 *ocí v\n >c\ic 
iíia fv\irj nv\ cnótv\ b'fe^ff fc\ -5C01U, céc\r\T) -o'feic- 
fi*oíf v\r\ x\n mUóitfín r\ompv\ aóc *óv\ t)Uv\óv\itt eite SO ScAij\-ceAóCv\. 

^5 cr\oi*o. ÍMoTK\f\ -Annfin, n-A cóc-aí CAitce iMob, futt 
-Af bé-At *ouine <aca -] féiT>e<Án lonncA. 

"An mxMgifcif! &n mAigif ci|\ ! feo é -A-teit é/- 
-AffA *ouine *oe'n cuiT) a bí ^5 cex\cc -Aníof. 

"Ófe^tnuig -dn beijvc fíof -An bóitfín -] ttnc iia LÁrhA 
fíof teó i 1AT) crvom cuiffeAC. HuAif n : Aó bp-AOA fiAT) 
45 ce«Aóc aóc n-A bu-AóxMttí eite, T)'pé,ACAT),An Af ,a 
céite, *] ce^\p 5AÓ .Aon T)ume <\oa 50 jiAib ^ 'óót&w 
cj\otxa Ai^e féin ^n IÁ foin. ftu^ fiAT) x\j\ nA cóCAíb 
"] óuife-AT)Ar\ OffA u\T). ^O'fvAffuig T)tnne éi^m cé 

P-A01 A f\AbAT)Af\ -A£ CfvOlT). 

" gtAO'ó fé teAf-Ainm Of\m, n x\Tnib<Mf\c T)ume aoa, 
"1 tug mé T)Ofn T)ó <\fv ^\if, -] fm í x\n c*\oi a\\ tofuig 

t><\ ttn-An teif na pÁiroíb eite fiof pÁtá av\ f$éit x\j\ 
fAT) p\g<\it, acc ní bfuigi*oíf ^on Cfáf-árh An u-aiji f m, 
-] T)'imtige^T)Arv teó ^5 b.Ainc n*\ ^cnó, n<\ n-*Mf\ní, -j 
n-A n-ubAtt. 

\*Á a\[ n-x\ b^i|\e^\ó bí av\ f gé-Al <\muig 50 bf-ACA t>Á 
bu^óxMtt be^A fAOtóú, ^gup uvo a% ceAóc ó fsoit, 
An IÁ fvoime f in. 1f m^rv f o a bí au fg&At : com tu^\t 
•] óuxM'ó na SAfúif Am^c ó'n fgoit, jut x\n beij\c feo. 
-] bíoT)AfÁ ^5 T)é-Anx\rh C|\ex\f iu t\A coitte — be-At^c <\it- 
giorvfvA Afv .a fwMb eotAf mAit x\c<.\ fém — nuxMfv a 
conn,Aic T)ume aca nuvo-At) mój\ mittce*\c T)onn uai-ó 
'pA n^teAnn. T)ub<\ir\C buAó^Mtt ,aca 50 mbA rruvo.A'ó 
bí ánn 1 50 mbA-ó óe^.\j\c -oóib a t>ut -\5tif a fvu^^A'ó, 
nó 50 bfeicf míf -An n-xMtneóó-AiT>íf é. T)ub^\i|\c au 
bu^\ó^\itt eite tí^fi rhADATj é, x\óc fAotóú, -\ suj\ «An p<\otóú. 81 

mmic a *oubfu\*ó teif fétn é pém a feAóámc, nu<Mf\ *oo 
bexvó fé 45 *out Cx\f <\n gcoitt. *Oub,\if\c x\n céx\*o 
btMóxMtt n-Aó |ixMtf> ^nn <<\óc m^*OvAt), <\$uf guft pMCótof 
4 bí a\[ aw bfe*\f\ eite f\oime. Úofuige><\*ó<\f\ fém 45 
f<\f\ugxyó A\\ a óéite, nó ^up gUot) •otnne aca "mAtic^ 
iy\a\k te^f-^mm a\\ x\n -oumeeite. Hí f\<Mb <\nn acz 
fé<\n<\f i*oi|\ x\n tk\ ótáifi-flACAil u-déCAip Ai$e. 1f J.W01 
pin a broíf 45 m^sxvó -|, nu<\if\ tu\ó f\<Mb *oo U\taif\ 

^ÓC AVl beif\C, ÓxMte-ATMfA t)ÍOb, 1 bÍ0*0v\f\ AJJ 5<\t)^lt x\f\ A 

óéite nu<Mf\ a txMtns v\a mAtfwMge eite o\\\\a. 

CuaIa ^n m.c\igifcit\ 50 f\4b,\T)v\f\ fo 45 cj\oit), 1 
nu<Mf\ a puxMft fé -Aft f^oit 14*0, T)tit)AMfC fé teó 50 
mb<\ T)í-óéittit>e Ar\ f\u*o *oóib -otit 45 Cforo te n-A 
óéite, 1 "ó-Á bpuige.vó au f^otóú boUvó poU\ Of\ru\, 50 
f<Mb bv\og.<\t móf 50 -oaocpvó fé Of\fu\ -j 50 m<\f\b- 
bóó^\"ó fé iA*o. *OubvMf\c fé fóf, 50 mb-c\ *Of\oó-riuimce 
au \\ tiT) *oóib tex\fA\mmne<\óA x\ gU\ot)v\ó x\f ^on *oume 
■j, t>Á ^ctoifpeAt) feife^\n ce^\óCv\f aca 'gÁ x)éAr\Aif\ 
Afiíf, 50 mbeit x\n-fex\f5 xMf\ teo. 

TVmnif fé ^nnfom *oóib f-á 'n bp Aotóom. 

" tlí fuMb cu<Mfif5 x\f\ x\on óe<\nn eite beic 'f.\n cíf 
x\f\ pvo," x\*oeif\ fé, " acz An z-aou óeann foin. t)í 
f eife-An -An-f?ix\*ó^in x\m^\ó 'f x\m^\ó, tru\f\ tu\ó jvaib x\on 
úeann eite te comttn\*Ov\f\ a óom^beÁit teif -] motuig 
f é 50 f\^tb *oúit 45 riA *o<\omib é *oo rh<\f\bvVó. CxMtevVó 
uf\óxMf\ teif 50 minic, aóc níof éir\ig f<\ice *óó 50 *ocí 
5Uf\ bf\ifev\*ó a tev\t-cof *oeif\i*ó te íiufó^f, u<Mf\. t)í 
fé b-ACx\ó ó'n ux\if\ fin -\ bío*ó fé 'r\A óo*otx\*ó 1 f^x\itp 
1 n-<Mtt mf a scoitt ú*o, m<\ bf-<\c^\ bu^\óx\ittí n^\ f^oite 

G 82 Sc<Mf\-óe<<\ócA. é. tusAt) fé uam teif 'f^ n ^t v t AA( ^i *^ c > m u\ijv & 
btuf e^vó x\ óof, b'éigm x>6 cuf f<<\oi Y^ n gcoitt feo. 
Tlí jiAib be^n age amóe<\tt n^ náice nip tug fé 
ce^fCA i eifxeóg-A, U\óAin if -géAnn-A, uatfct. ^Á 
*i)eit\ex\*ó, bí A fiof x\5 n^\ T>Aomib 50 mbrot) fé m^ 
co*oUvó 1 n^Af "óótb, x\guf ce^p fi<vo, e^cofjvA fém, 
a ce-Aóc x\i|\ 1 ns<\n-fiof, fé-AC<\mc ^n mAfbóóAt'oí'r é § 
,<\fic •] An fAotcú, 

Tlíof éifig teó. tlí f&c&OAfl <\n ti rom é, óof Af bic, 
A^uf óuxVOAf CfeafnA ó óe^nn 50 *ocí cex\nn eite 
íiA coitte. tlí t>\ib fé mncr. T)'fx\n,<\Tu\f\ na TMome 
50 focx\i|\ Annfin 50 cex\nn míofx\, *] níof p\ctx\f ,<\f\íf 
é, nó 50 bf aca f ib-f e m*oé é. Conaaic Aj\c Ó Conóubatf 
é nu^if & fic fé u^\ib-fe. T)'imcig AfC ^uf tu§ fé An p\otcu. 85 

teip a gunn.A. CÁtrttg fé -Af *\if -j cuai*ó 'pé ifcev\c 

Cv\n clAróe i bpÁincui be^g teif péin, Agup cat) *oo 

cípecvó pé Ann foiriie acc aii fAotcú, A^uf e ^S 1 ^ e 

caojvac A bí niAnb ^ige. tlí fv\c>A pé Anc 1 *ocofv\c> 

nu\n if >aj\ cút aii fAotcon a cÁinis pé. T)'év\tuig -Anc 

A|t bv\f\f\v\CAib a cop nó 50 f\Aib pé Af\ -d&dfó Cv\oib An 

pAotcon. tlí bAiteAó a bí pé ^nn nUxMft a bne^cnuig 

x\n pv\otcú Cv\ij\ir, -Agup óonn^ic pé ah peAp. Cnom 

Af\c i pgAoit pé u|\óv\n p^oi. tluAin á p^Aoit, tei$ An 

p-Aotcú UvMtt UACbÁpAC v\p ; cug pé Agv\ró a\\ a nÁriiAro, 

1 e ^5 PSféAóvMgit, ^5 l1 f F 1 ^ f e ctuse. Caic xNnc -Ati 

c-unóAf\ eite bí 'pa ngunnA teip An bpAotcom, -| é 1 

bpoic;peAcc peAÓc plACA X)ó. T)o ciuc an pAotcú 1 

n*oiv\ró v\ cinn nonfie, -| "o'imcig v\n cpéirjeóc; v\f Annfin 

^\f \v\n bpéAj\. t)v\ tié fin *\n pAotcú -oeinró bí A5 

imceAóc fiv\'óv\in 1 néininn; triAnbuigeAt) aj\ ptiAb t 

5Civ\ffv\iX)e é fv\ mbtiv\"óv\in 1725 ; "451*1*," ^voeijt x\n 

niAigipcin, t( 11Á bít)ró-pe A5 cnoi*o nÁ ^5 e-AóruMin te 

céite tru\n gev\tt v\n iumíumt) aj\ btc. 1f otc í An cnoiT) 1 

Scotrmuróe, acc if meApA 50 móf\ í, nuAin aca au p Aot- 

cú. nÁ Aon nv\rhv\ eite m bttf\ n-v\ice. Cfu\rcit)-p e Anotp 

tÁrn te cétte, Agup ttÁ cttunim 50 mberó pocAt eite eAó- 

f\Ainn e-vVorwMb pÁ f\tro corh pánAó te ' mv\nc ' nÁ 

pev\riv\f. 

Cf\-c\1ceA\*Ov\f U\m te céite Annftn, -| bíoT)^f\ 50 hv\n- 

buróe.v\ó T)e'n rhc\i5ifcif\ fv\ innpinc *oóib nu\n mv\f\bv\t) 

AI1 fv\otcti. 

mujóijte, mu^óijií,^^., CvVO]M "De^ii^A A fÁpcvr &\\ cfiv\nn -oeil^- 
neAc, ms}\ dti j;c|ivVnn rpíon<-\in. ní't lonncA acu cjioiceAnn 005: 
uAob Amurj, ") cnóipíní be^A Cft«A*ó<x ip ci 5 iontiCv\. Cu^caji- 
(< Johnny Mugory *' onxA 1 mbéAnlvV. 84 Scx\in-ce.dcc,A. 

Siop5<yo, .1. An 5teó bt'of a$ c-Ainc íre<\t. 

SéroeÁn ionncA, .1. An AnÁt a beic A5 ceAcc 7 45 imceAcc 50 
meAf aca. 

bjieAcnuií;, .1. T)'péAc. 

Cu$ mé "oofin t>ó, .1., buAit mé buitte T>e mo "óo|in aiji. 

por f áca, .1. piof 1 fÁc. 

tTlAT)AT>, .1. mA"0|1A. 

ITIittceAc, .1. An-móji. 

A feACAmc, .1. a copAinc; Aife cAbAifc t>ó pém. 

^5 fÁtiuJA-ó aji a céite, .1. a$ ceAcc 1 n-^Ai-ó a céite 1 ^CAinc. 

CtÁif.-f lActA, .1. front teeth. 

tlAc fAib "oo tÁcAif, .1. nAc ti-Aib 1 tÁcAif (tÁicfieAc). 

ÓAiceA"OA|i x>íob, .1. nA cócaí. 

A$ SAbÁit An* a céite = A5 buAtA-ó a céite. 

50 fAib bAO^At móf, .1. 50 tiAib concAbAir-c rhóti. 

T)ubAitic f é fóf, .1., "oubAift; f é ffeifm. 

tílocuig fé, .1. tui^fé inACfoiT)e. 

Cof Af bic; .1. 1 n-Aon co|i. 

A\\ bAtifACAib a cof = Afi a bAtitiAicíníb, on tip-toes. 

tlí bAiteAc a bí fé Ann, .1. bí fé ionAnn "j a beic Ann, acc ní fAib 
fé Ann Af f at>. 

S^AOit fé uticAf f A01, .1. óaic fé uticAf teif, toifs fé teif. 

^5 rS^éACAi^it = 45 fstieA-0Ai5it. 

1 n-oiAi-ó a cmn foime, .1. a ceAnn tioirhe 1 $An a f iof Aije cÁ 
fAib fé A5 -out, béAt a cinn foime, 1 mbéAt a cinn, tof5 a cmn. 

An cpémeó^ = An AnÁt. xxi.— seAjAti triAC suittne. CfUAT)Ó5 .i.bfuiT>oibtie,'oeAbA , o 

cun oibfe. 
"pofgAT), f 5ÁC, shelter. 
muiticéAt, mortar. CuécAf, cifceAnAc, lutchen. 
CócAife, a cook. 
Séife, .1. béitix) An cfÁcnónA. 
T)Aoine coimisceACA, strangers. tlUAIR a ÚAtnt^ x\& buAó^tttí céA*onx\ of corh^tfv &\\ 
mdigip ctn lÁ a\\ n-A b-Átne^c, rjí aí\ rjeinc a bí 45 cnoiT) 
óexMiA 50 ní-món te céite, ^$uf 5^0 &ox\ Cfúit aca a\\ 
<sn mAigifcin. Óonn-Aic f eife^n jm Tjeine^vó i<vo. 

"Cé^fvo zá ^noif OfUMrj-pe?" ^voutMinc fé. 

u T)'t:é^ó-AT)^n ^níf ^n >a óéite, ^guf 1-AT) 45 tnion- 
g^ini"óe, ^óc níon tArj^in ce^ócx\n ^c^. t)ne^tnutg An Se^g-án ITUc Stubne. 85 

mAigifCitt 50 gé^n o|An^, i óe>áp fé gun te^fcuig 
uaca r\uT) éi$m -a n^t) teif féin. *\cz 50 f*Mb n,Mf\e nó 
teifge onru\ tAbxMnc. 

"Seat), anoif, á áe^g^m, 55 an feifean, " mnif -oom 
cóX) wa taoib pb a beit 45 5^átftt■óe. ,, 

" TDubxMf c pe^voan tiom & i-Aff 4it> onc f ^é^t innf mc, 
-A tfuMgifcin /' A\t)ub^if c Se^gin. 

"Sséat, &n e*\t)?" anf *\n nuMgircin. " ; Sé *oo tjtát 
fSé^tcá é, 50 T>eimin, 1 sceanc-Un mo cpuxvóóise!" 
Acc nuain -A óonn-dic fé 50 rub^-oan 50 mí-fárca, 
■oub-difc f é 50 n-mnf eóóxvó f é f$év\t t)óib T)i*\ S^t^inn. 

T)'f^n m^n fin 50 T)Cv\mi5 aMi S*\t-<\nn, -A^uf nu<Mn 4 
bí T)e^|\m-AT) T>é*\ncá ^5 &r\ m<MgifCin &\\ &r\ fgé-At, 
tÁimc *\n beinc ctnse 50 5ctoiffi*oíf uait) é. Úoftug 
f é <Mf m^f f o : 

"C4 xMtne 454Mb 4f Se^gJm TTUc Stubne, Ati fe<\n 
út) <\ tiinis x\-b*Mte af AmeiniocÁ te 501^1-0. ZÁ fé 
'na óorhnuit>e x\n *\n mbtnMtit)," *\nf x\n m*M$ifcif. 
"D'mnif fé fséAlca 50 teón t>om fÁ Ameinioci ó 
t*Sini5fé x\-b<Mte, ^5Uf innfeóc<\it) mé anoif T)íb goi-oé 
m<\n *o einig teif. 

"£)í fé t*\ 1 HuA-O^bfAC, ^voein fé tiom, x\5Uf $v\n 
buitte te T)é^nArh -Aije, r\Á fiof cá bfuige^vó fé é. t1í 
fiai b*6n ná ^Mf^e^T) ^Mge, ^guf é 1 sconc^b^inc 4 
CAittce te nocf-Af. tlíon gábxvó t)ó imte^cc ó b^ite, 
ó túf, m*\n if tru\it an *oeif -a bí xM^e m^n bí f é. tlu<\if 
nx\c T)CU5 f é *M|\e "oo'n T>eif <\ bí ^M^e, níon tu^ 4 *\t<\in 
(fin & rw\ib beó *o'^ rhumncin) ^on con^n^rh t)ó, *\cc 
Ariiátn fióe punc, 45 imte<\cc T)ó. An U\ út) 4 f-íMb 86 ScAif -éeActA. — 

fé Af t<W otbf e t 11ua-£;v \ cmn f.é ^ 110 1 f "oúo 
Atf \ f AgÁit. t)í f e ^Sfpl \i*oin go moc, Agttf 

é caja éif cot)Uvó 1 bp*M, V-An ofóce foime 

fin fÁ fof5^t) CfuMnn. D'imtig tetf te fÁmne ^n tAe; 
'o'iAff fé obAif Af n-A fAOf Atb bfící 'a connAic f é A5 
obAin Annfo tf AnnfúT). ítAÓAt) fé A5 lomcAf muif- 
céit T)óib, ó tÁj\U\ nÁn b'féi*oifi te-if T)AT)At) étte T)ó 
•óéAnAtrt. "Dí f é A5- obAtf ceAnA if nA ctAf CAnnÁtb a 
ninneAt) fÁ bóitnib nA CAtfAó teif An f AtACAf Á tAf- 
fAing ó J n ^cAtAif, Aguf CAitt fé a ftÁmce lonncA, 
bícoAf cotri mí-potUMn pn. D'éigeAn T)ó, 1 nT)elf eAt) 

An tAe ÚT), T)Ut 50 T)Of Af CUCCAIf, A$t1f gfteim AfAin 

lAff Ait), Af fon 'Oé, Af An scócAijte. puAtf f é 5f\eim 
AfÁm A^uf ftuMnne feótA, Agttf Annfin *o'fiAff\uig fé 
T)en cóCAife An tei^feAt) fé t)ó coT)U\t) 'fA ^cuóCAif 
50 mAiT)in. 'teisfeAT)/ Aff An cócAine, c ntíAin a 
beAf An féife tAnc' .Co*OAttfé Af An ceAttAó Atroróce 
f m, -| tÁ Af n-A bAif eAó bí f é com *oonA tf bí f é niAm. 
t)'éi$;eAn *oó éinge *oe'n ceAttAó Af An mbeAtAó, teAt- 
UAif CAf étf a ceAtAif. AmAÓ teif, nuAtf tf'lé fé 
5feim bít) ; A$uf fUAin fé obAin An tÁ pn A5 f^ttAbAt) 
r\A ffÁi*oe. ^Atfuig An Aimpf Annftn Ain, A$uf tÁmig 
fé 'v\a ftic-fneACCA A5Uf mA bÁtfCig. TH fAib Atf 

AnOlf AÓC fíOf- , ÓfOC-éAT)AC, a bí CAitce Al^e, A£Uf 

bíot) f é f UAf "OAttf utgte Af f eAt) An U\e. 'S&n oiúce 
ní bíot) fAoi acc T)foc-teAbAt),. Agttf if iomt)A fin 

LUMf fAT)A A CAlt fé A£ CUimniUgAt) Ajt An fAOg-At 

bneÁg fottÁm ■ftÁinceAttiAit a bí Ai$e 1 néifinn, -áStif 
A5_,cAfAoiT) A1}\ féin fÁ ^uf tu^ fé ah mí-fofctm móf Sev\gv\n tlUc Suibne. 87 

rom v\if\ j:ém a bí v\noir vMf\. t)í Afi VS^^ bocc 50 
teóf\ ^i^e, nó 5Uf\ bUvMtevVó fíor cmn é ; if annpin aX>\ 
] % é 50 bocc xn\ jvífub. tuig fé &\y at\ te-AbvMT), ^^uf bí 
ré dft j:e«vó fe^ccnvAine gAii coj\ 5411 Cv\f\, asttf gv\n a 
fiop-Atge Cv\*o "oo bí vMf\. t)í pev\f\ v\n cíorv\ 45 *out tv\f\c, 
L\. ^5 n\fif\.Mt) v\n cíofn\ 'fn\n cig pn, <\$;ur contivMC fé 
v\n fre^fi cmn. 

'''goi-oé -An civ\tt tu]M beic '*oo ttuge v\nnpn V x\f\ 
reife-An teir. 

'•'tlí fpe.\*OvAin mé,' vVOtibv\if\c SeA&án, 'munA 
cinnev\r <\zS Of\m.' 

" * An bf?eACv\ Ati *ooccúif\ cú ? ' 4f\f an feAft. 

M 'tlí faca mé é, nu\ contn\ic/ vVoubvMfc Se-Agán. 

" 'CuiffevVO-fA óu^aXC é ; *oubv\if\c be^n v\n cige tiom 
50 fn\ib cmne-Af cj\om Oj\c,' v\f\f v\n peAf. 

tX\ cumA te Sev\gv\n á cuft nó 5^n a cuf. t)í fé 
nu\f\b<\nc.\ Cf\om, $v\n cf\oi*óe, 5<c\n mif nev\c, -] $v\n f uim 
vM^e 1 f\u*o x\f\ bic. Acc £Áini;§ v\n *ooccúif\ -|, nuxMf & 
conn^MC fé é, *oubv\if\c fé guf fn\bfu\f -a bí v\if\ -j 50 
mbvVó cói;\ a cup ipce.\ó 'fv\n ofburoévVt. Cuif\e«vú. 
íuibfnvo Sev\gv\n v\ bfACd fé f\iv\m v\f\ v\ beic 1 néifunn 
v\fur, 50 bfuige«vó fé bv\f Y*\ mbvMte, mv\f\ cev\p fé nac 
n-éif\eóóv\*ó fé 50 *oeó. ' Ó tn\c trnfe v\n Cf\Uv\g 
fhtufte,' <voeif\e*vú fé, ' -j v\ beic vAmif o v\f\ tev\bvM*ó mo 
bÁif, 5v\n *oume v\icev\nCv\ir AgAfn a tv\bf\óCv\*ó f0Cv\t 
Uom. CAitf:ev\f\ fíor 1 bpolt Cv\tnn\n 1 5Coif\név\t 
éi$m *oe'n f\eiti£ u^i^nig -dntifo mo cof\p imev\fg 
*Ov\ome coimigcev\c 1 bpv\*o ó cí|\ m\ néif\ev\nn. T)iv\ 50 
bf:óif\i*ó Sé of\m-fn\, m\c é x\n mí-Á*ó móf\ frém v\ *óíbif\ 88 Sc<Mf\-óeAócd. 

^f éijunn mé, -j 50 mb'feaff tiom Deit -anoif 'f-a 
mbxMte ná a T)Ciocf Ait> if 4 'ocÁinis.' 

w X)& rhóf\ an CfUAig Se^gán boóc, bí f é óotti Cfváit)ce 
fin, aóc X)Á "óonAóc T)Á f\<Mb fé, ní £uaij\ f é -don bif 
^n uaij\ fm. Cuif\ fé ÓÚ15 fe^ócrhamí cmnif T)e, an 
cufvaf f oin, ■] gan fiof, x\j\ feat) 1 bpvo, an ce^óc nó 
imte^éc T)ó. tlu^if T)'éif\ig fé -j bí f é 1 n-^nn fiubAt. 
cug fé AgxM-ó >Af An cuAit am-áó. Ce-Ap fé 50 *ocioc- 
f at> teif obAijt £x\gáit 1 n-Áic fott^m éigm. TVf Ag-at) 
f é Sfeim te n-ice, m<\n t)éif\ce, Amnro if -annf úx>, ^óc 
1 n-4iceAÓ4ib eite ní tus-<MT)íf ^on ,áif\T> dif\ aóz |\á"ó 
n^ó ft<Mb émnró aca t)ó. ÍMot) Txaome eite níof oan- 
catAige r\Á fom teif, •] T)eif\iT)íf : 'ílít pMce ^Atn 
•ÓU1C >Anoif. tlí f éi*oij\ tmn f\u*o a beit ^5<Mnn 1 scorh- 
nuit>e *oo T)o teitéiT)/ •] nu<Mf\ & Tnmcigexvó fé 1 a 
óeann p\oi xMge, ótoif eat) f é xmi gtóf 'n^ t)i4it) : — 
'SofAVó Ofuwb, a teóif ag ! fib-fe fém n-d fgjuMfcí 
-oíorh-AOine-AÓA naó teige-Ann ^n teifge t),AOib ob^in 
U\e a *óéAn.Arh t cu^f\x\f c<\t cne^f c-a & fwotf ug-<yó -óíb 
fém. 1f fe^ff tib 50 móf\ aj; fu^ftA\rh^ó ó áaz 50 
háic, 45 501*0 An íwoa, mun^ T)cugc^f *óAOib 50 coit- 
ce-anaó é/ í)íot) 4 óf\oi*óe óorh T)ub te hÁif\ne, nuxMf\ 
a c-Aitcí xm\ ó^mc fm W t)i4it), -j bíot) pMCóiof -] náif\e 
xMf fu*o VAffAit) nó 50 mbíot) ax\ c-ocf\Af 50 ^é^f ^if. 

" Aóc támis CAbAif óui^e f^ "óeife^t). t)í fé ^5 
•oé^n^rh ifce^ó a\k ffÁiT)-b^Mte Cf^tnón-A, 1 é tA$ te 
T)|\oó-rhifne^ó"] te nocftaf 1 c^f^t) fex\n-pÁipé-A|\ nu^it)- 
e^óc-A \nx\ be>At>AÓ. ÚÓ5 f é é -| tofuig f é '%& téige^t) 
x\f\ fúit •] 50 mbex\t) cuAififs éi^m oibf\e &r\r\. t)í f é 
'$Á ó-AitexMt» u^Mt) ^fíf nu^if ^ óonn^ic fé foc^t m^f\ Se^g-án TTk\c Stnbne. S9 & flomnexvó fém a\\\. "Óe^fC fé Aftíf xMf. t)*\ hé ^ 
floinne*vó fém é -j ^ Aifim, fj\eifm, -j -o'fób^if *óó 
*oul 1 nge^tuxMD te t\ÁtAf ntu\if a téig fé é. Seo é 
Ati fgé-AtÁ' bí Afiti : -"O'fi^Mb SojtCA tlí CongAite 1 
inDvMte <\r\ jleAnn^ 1 ^Conn-o^e ^n TXnn, 1 nOijMnn, a 
*St) *Oeo|i^i-óe A]\ f an. ctii-o-VMiA^ix) v\f\ f v\*o te htnx\cc Ag SeA;gÁti tTL\c Stnbne, 
nu\c a *oeif\bfitifu\. ílíojt ff\íot aoh cuAipifs Aif\-fev\n 
te i)S btu\Tu\m -j zS te ftAfó 50 ftfUAip pé bÁf 1 
nvXmeifiocÁ. ttlÁ ftuMf, if uvo clAtiti a cot-ctn^eof a 
§eob<\f Ati c-AMf5e^^*o^ 

1 ^St^ 00 fé A-bAite Af *\n coinc, -j péfeAócriiAinl ó'n 

H 90 Sc<Mf\-ce^ccA. 

IÁ fom bí fé fém 'f^ tnb-Aile, "j ^n }Mi , ób|\e^f xM^e. 
Dí ^ ^c^if c^Mttce i cuft^ avi uxMf feo. 

" Acc ní né 5AÓ Aon f e^f\ ^ bíof óorh riÁtMtfuMt "j bí 
An Stnbne^c. t)íonn n^ mítce -j n^ mítce -ann, -] 
céi£e>ann •ojtoó-b-Ail ofvfia m^r\ cu*Mt) xMf-fe^n. 1f 
•otnne f-A gcé^t) & n-éif ige-dnn &n f^ogAt teif níof 
fe-áff c^tt nÁ m-Af •o'éifeóÓÁVó teif , vá bpm-A'ó f é 1 
néifinn -j ^ifte t^bxMfc vá 5110, nu\f\ ó-Aitfe-Af fé 
CAb4ijtc "01 ^nnfúT). JZÁ fé loncuigte A^^ib-fe Af fin 
5tif ce-^f c TMOib &\\\e t^bAific *oo'n b^ite -] *oo'n ob^if 
>c\c*S oruMb, i mÁ cu^^nn, if fe^ff 50 móf *ó^oib é r\Á 
imte<\cc Ap fÁt\ 50 cíof\t*Mb coimigteAóvv" 

^ac Aon ufúit aca Af An mAisifUifi, .1. iax) aj péACAinc 50 
tninic Af An mÁi5ifuiji. 

CÓAfX) UÁ OfAlb, .1. CAX) UÁ OJlAlb. 

A$ mion-5Áifiix)e = rmiseA-ó 5Áifix)e, 45 meAnsAX) 5Áif ix)e, 
smiling. 

Cax> iua tAob, ^oi-oé An cúif, cax> cui^e (sAu'ui^e, 'c 'ui^e). 

CfUAx>ós, "oeitneAf, bfutx) oibjie. 

te 501^1 tx), te "oéi"óeAnAi$e, UAtnAtt beA^ ó fom. 

5oit)é, .1. cionnuf . 

nuA-eAbf ac, .1. New York. 

Cmn fé x>ub if x>ub Aifi, .1. níof f éAX> f é a x>éAnAm cof aji bit, 
cititi, teip. 

Saojia bjn'cí, bricklayers. 

CtAfCAnnA, .1. CAtnf Aix>e, sewers. 

f tic-fneAccA, .1. fneACUA "j bÁipueAÓ ufí n-A óéite. 

T)Attfui5te, 50 hAn-"oonA te puAÓu. 

buAiteA-ó fíof umn, .1. buAiteAx» bfeóix>ue. 

^An copi $au CAji, .1. £An coit aji bit. 

mAjibÁncA .1. a beit 5A11 cfoix>e nÁ mifneAC. 

nAc n-éifeocAX) fé, .1. 50 bpui^eA-ó ré bÁf. 

T)ume AiteAnuAif, .1. x>ume Af a mbeAX) Aitne Ai^e. 

SofAtx) ofAib, .1. An -oonAf 50 fAib ofAib. 

teóifue, ,1., x>ume teifgeAmAit, "oume ^An mó|\Án mAiteAf a. 

SjfAifue, .1. x)uine móf teif^eAmAit, uac mbeAx> ponn mAiteAfA 

Alf. 

TluAiitAmAc, .1. A5 imteAcc 50 mí fuAimneAc ó Áic 50 hÁiu. 

CAfAX) mA beAtAc, .1., tÁftA 50 xiuÁmig mA fti§e. 

"Out 1 n^eAtuAib, .1., éAX)U|tuime céitte a teAéu Aif. 

CÁ te f Áx) = uÁ fé fÁix)te. 

Cot-cvíi^eAjt, .1. second-cuiisin ; cot-ceAtAf , .1., first-cousin. Squire ge^t Pfeem^n. 91 xxii.— squire 56At trneernAti. 

pAttce, a pféirh *oe bU\c íia ^CjUAob, 1 -ocfvÁc 50 tiéifimn 

-Aoibmn; 
]-\Mtce, a fcéirh *\cá gan béim, nup gn^c-gtMOi -oéice 

cíce-Af ; 
f^ttce, a ótéifiig TMtrhe tf éigfe, — fuaif ó béitibfíof- 

gean ; 
}-\\itce if céxvo, te p<\ifc iu\itn péw, *oo'n cfáif-fe^f 
Squire geAt |?f eemAii. 

fU\ic 5^n gjuuMm *oo b'fe^ff a c<\it 
£ihmj\ bv\|\|\ if bUxMt) 1 mev\fc 5^0 T)Áit 
1 ngfxvoAm tuf-at fom\ fátfi 

1f 1 bfáf *oo cjunvúuig mo Uoc me^ji 

An c-*\m t)o b*Mfce<yó é 'n-^ te^nb, fuvo-At) 5-óifce 

cU\it)irh "óó. 
t)fvonruvó truMf e, Cfu^g if Cdife, if CfUA"ó^\f 1 n-^gait) 

a n-Airhe*vo *oó; 
ÚU5 t)^cctiuf fíon -oo, if fte.vó, if fc^oit é, 50 fiat 

1 me^fc n-A fáoice, 
'S tlepciún éxxccAó cug tjo c.Aot-bv\f\C Afv contUMb 
Cféx\nA caoroe. 
•T)o fiu\if ó t)énuf féin níof mó 
Aitne^cc Cféice, méinn if ctó ; 
X)S bfe^gc^cc bé 1 néi|\mn mói}\ 
50 nsruVófxVú é te T)ío5tu\f . 92 Sc^if-óe^ócd. 

1f cáf m.dr\ f inn 5-An f páf f é óíof, 50 cjvái'óce cUxoi'óce 

ciúin boóc, 
5^n váv\, 5-An píb, ^ón cru\g-<yó n& *oige, 50 n*oec\f- 

n^if cíf 50 f úgaó ; 
Ó tÁ\\1& xifíf Cc\f p\ite x\r\ p\oi, fáib t/fuit gfoi-óe 

n-d n-úr\-ptc\ic, 
Sin ^Áft-d 'f cemce cn-Arh, if fíoncá 'á *oc-c\t fe^*ó mí 
'f^n *oííCc\ig, 

An cujtcvó te fec\tc\*o *oe fíof c\cc\, 
Ó5 if f ec\n 45 5tii"óe *oe £nc\c, 
te córh^óCxMb éc\ccc\c' T)é 'f A £f<cVó 
é óofnc\rh fc\or\ ó'n c\irhtec\f. 

[if ftiocc é an ■oÁn fo Af TK\ncaib piAf Atf tilic Seafi Aitc acá 
1 n-eAjAf A5 UifeÁfo Ó f o^Ivi-óa "oo'n ConnfA-ó.] 

Scéim, .1. maife, "oeife. Cfiéice, personal qualities. 
^nÁt-^nAoi "oéite, .1. cionn^5<MX) t)é, .1. 015-be^n mxMfeac. 

■oé (.1. neArh*ÓA). TM'ojf Af, -oítf eAcc, -oíocAf. 

T)Áime if éiSfe, .1. bÁifro •) p\U. [ CfUsA-ó m -oi^e, ót na -oise. 

5f,<vox\m, esteem. j R Áib, a scion. 

Ua-oa-ó, CU5AT). I AirhleAf, mí-.vó. 
nAirneAT) = nAmAT). 

Date 


Due 


3 9031 01161779 2 Title 
V: 1 c §an BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all nnes accruing on the same. 11 flfilíil 

'mflt islH ! I ; j 

íj